Ärkebiskopens bön för det heliga landet

I dagarna har det gått femtio år sedan 1967 års krig och den israeliska ockupationen av Palestina inleddes. Omvärldens formella krav på en fredlig lösning på konflikten enligt folkrättens principer har hittills haft liten fredsskapande effekt.


Nu växer den tredje generationen palestinier och israeler upp, födda i samhällen som på olika sätt präglats av den militära ockupationen. Hoppet om positiv förändring har blivit en akut bristvara.

Genom Kyrkornas Världsråd har kyrkoledare från hela världen samlats i bön för enhet och för en rättvis fred i det Heliga Landet.

Nedan hittar du ärkebiskop Antje Jackeléns bön i sin helhet på svenska. Använd den gärna, i din egen bön eller ta med den till din församling.

Hoppets Gud,

du som har uppfyllt påskens löften

genom att sända Anden till din kyrka

och öppna det eviga livets väg för alla människor –

utgjut din kraft över dina barn i det heliga landet:

judar, kristna och muslimer,

palestinier och israeler.

 

I vårt sökande efter en rättvis fred kommer vi till dig.

Låt hat vändas till kärlek,

rädsla till tillit,

förtvivlan till hopp,

förtryck till frihet.

 

Låt det brutna bli helt

och lär oss hur vi kan leva i jämlikhet.

För i påskens ljus

har du gett oss ett hopp om shalom och salaam,

genom Jesus Kristus, vår Herre.

Amen.

Fler kyrkoledares böner för enhet och rättvis fred hittar du här. >>

I Israel och Palestina arbetar Svenska kyrkan för dialog mellan kristna, judar och muslimer. Vi arbetar för en rättvis fred mellan parterna, ger långsiktigt stöd och i perioder katastrofhjälp. Läs mer om vårt arbete för fred i Mellanöstern. >>