Jämställdhet och hälsa

Act Svenska kyrkan arbetar för att alla människor, oavsett kön, sexuell läggning eller könsidentitet, ska kunna leva ett liv i värdighet. Genom samarbete med religiösa företrädare som står upp för jämställda normer, värderingar och trosföreställningar, arbetar Act Svenska kyrkan för att bidra positivt till människors och samhällens utveckling. Arbetet utgår från en övertygelse om att varje människa är skapad och älskad av Gud och har samma värde och rättigheter.