Försörjning och klimaträttvisa

Act Svenska kyrkan arbetar för rättvisa och hållbara försörjningsmöjligheter för människor som lever i utsatthet, fattigdom och i klimatnödläge. Arbetet genomförs tillsammans med lokala kyrkor och samarbetspartner för att stärka människors egna möjligheter till försörjning. Samtidigt ställer Act Svenska kyrkan krav på makthavare att förverkliga rätten till social trygghet och klimaträttvisa globalt.