Tro och lärande

Act Svenska kyrkans vision är liv i Guds rike – en helad skapelse och mänsklighet i samhörighet, rättvisa, frihet och fred. Religion är en viktig förändringskraft som kan ha stor och positiv betydelse i människors liv. Genom teologisk utbildning kan människor stärkas som medhjälpare i Guds mission för en helad värld.