Till innehåll på sidan
Kampanjer under 2022

Insatser under året gav resultat – Återkoppling från 2022

Act Svenska kyrkan har under 2022 genomfört katastrofinsatser i 22 länder och långsiktigt utvecklingsarbete i 27 länder. Tack för gåvor och engagemang i kampen för allas rätt till ett värdigt liv!


I Honduras jobbar Act Svenska kyrkan bland annat med organisationen Ecuménicas för att stärka kvinnors och flickors rättigheter. Pastor Ana Ruth García Cárcamo är Ecuménicas grundare samt ordförande. Här tillsammans med volontären Karen och koordinatorn Ruth Mena. Foto: Jesper Klemedsson/Ikon

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Act Svenska kyrkan kämpar för alla människors rätt till ett värdigt liv. Tillsammans med kyrkor och partnerorganisationer över hela världen gör vi skillnad – varje dag, året runt. Vi stöttar medmänniskor som lever i stor utsatthet, beslutsfattare, myndigheter och övriga civilsamhället att skapa långsiktig förändring i sina samhällen. Sammanlagt jobbar vi med över 300 projekt i ett 40-tal länder.

Här kan du läsa om några av 2022 års fantastiska aktiviteter inom Act Svenska kyrkans fem fokusområden samt nationella och internationella påverkansinsatser.

Act Svenska kyrkan påverkade under COP27

Margareta Koltai, t v, och biskop Andreas Holmberg på COP27 i Egypten i november 2022. Foto: ACT-alliansen

Under 2022 var Act Svenska kyrkan på FN:s klimatmöte COP27 i Sharm EL Sheikh, Egypten. En av de viktigaste frågorna handlade om klimaträttvisa, hur klimatanpassning i fattigare länder ska finansieras.

– Miljö, klimat och biologisk mångfald har med vår kristna tro att göra, därför kommer jag och representanter från Svenska kyrkan och Act Svenska kyrkan vara på plats på COP27, berättade biskop Andreas Holmberg, som var en av deltagarna under mötet.  

Svenska kyrkan hade observatörsstatus under COP27. Det innebar att Svenska kyrkan hade delegater på plats för att följa förhandlingarna, där vi tog ställning för klimaträttvisa och finansieringen av Loss and Damage. När allt fler länder upplever effekterna av ett förändrat klimat är det viktigt att vi tillsammans sätter press på världens ledare att våga ta de beslut som krävs för att vi ska kunna leva i en rättvis och hållbar värld.

Arbetet för social trygghet fortsätter ge resultat

Social trygghet är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och ojämlikhet. Act Svenska kyrkan hjälper människor att ta del av sociala stöd som redan finns och arbetar för att fler ska få tillgång till den tryggheten. Social trygghet, eller välfärd, handlar om till exempel pensioner, barnbidrag och tillgång till sjukvård.

Social trygghet är även ett viktigt redskap i klimatarbetet. Under 2022 publicerade Act Svenska kyrkan dokumentet ”Social protection and climate action” som beskriver vikten av sociala trygghetssystem i en föränderlig värld. När allt fler länder märker av effekterna av klimatförändringarna, och upplever allt fler och värre klimatkatastrofer, är det viktigt att samhällen har tillgång till sjukvård och pensioner för att skapa en tryggare vardag för alla.

Engagemang vid den nationella konferensen ”Göra skillnad”

Göra skillnad 2022 i Uppsala. Foto: Magnus Aronson/Ikon

Den 1–2 oktober höll Act Svenska kyrkan eventet ”Göra skillnad 2022” där 800 personer träffades för att inspireras i sitt engagemang för Act Svenska kyrkan.

Under dagarna i Uppsala fick deltagarna ta del av föreläsningar av internationella och nationella gäster som berättade om hur de arbetar med Act Svenska kyrkan. Genom inspirationsföreläsningar, musikworkshoppar och gemensamma andakter samt ljusmanifestation fick de engagerade ny kraft att fortsätta arbeta med insamling och påverkansarbete i sina lokala sammanhang. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Lyckade kampanjer under 2022

Kampanjer under 2022
Kampanjbilder från Rädda biståndet, Julinsamlingen och Fasteaktionen 2022.

Act Svenska kyrkan genomför årligen tre större kampanjer för att uppmärksamma det internationella arbetet och samla in pengar till verksamheten. Julinsamlingen 2022 lyfte kampen mot skadliga traditioner så som tvångsäktenskap och könsstympning. Act Svenska kyrkan bidrar till flera olika insatser runtom i världen för att få ett slut på dessa skadliga sedvänjor. I början av 2022 räknades totala insamlingsresultatet för Julinsamlingen 2021 ihop och landade på rekordresultatet 46,4 miljoner kronor. Även Julinsamlingen 2022, med samma tema, ser ut att nå rekord i insamlingen – allt tack vare det fantastiska engagemanget hos människor runtom i Sverige.

Under 2022 gick regeringen ut med att de skulle göra nedskärningar i det svenska biståndet. Därför startade Act Svenska kyrkan en kampanj där vi stod upp för att Sverige borde fortsätta ge en hundradel av vårt lands gemensamma resurser till världens utsatta. Kampanjen var mycket lyckad och tillsammans samlade vi in 20 431 namnunderskrifter för kampanjen Rädda Biståndet, som sedan överlämnades till företrädare för Moderaterna och Liberalerna.

Under Fasteaktionen med temat ”Dela lika”, fanns ett stort engagemang hos församlingarna, med påhittiga insamlingsaktiviteter så som vinterbad, tipspromenader och basarer. Hela 61,6 miljoner kronor samlades in, vilket också är ett nytt rekord för denna insamlingsperiod. Resultatet visar att vi tillsammans kan göra stor skillnad genom vårt engagemang och våra församlingsaktiviteter runt om i landet. Det visar att vi tillsammans kan främja en hållbar, rättvis matförsörjning och en mer jämställd demokratisk värld. För allas rätt till ett värdigt liv!

Karta över Act Svenska kyrkans katastrofinsatser och långsiktiga utvecklingsarbete under 2022.
Karta över Act Svenska kyrkans katastrofinsatser (gulmarkerade länder) och långsiktiga utvecklingsarbete (blåmarkerade länder) under 2022.

Allt detta arbete, och mycket mer, har Act Svenska kyrkan genomfört under 2022. Tack för ditt engagemang!

Bli månadsgivare till Act Svenska kyrkan