Fred och demokrati

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter över hela världen för att uppnå hållbar fred, stärka demokratiska processer samt bygga tillit och gemenskap i samhällen. Ett fredligt samhälle förutsätter att alla människor får möjlighet att delta i demokratiska processer. Genom att stärka kvinnor, ungdomar och andra utsatta grupper och samarbeta mellan religionsgränser, visar vi att det är möjligt att leva fredligt tillsammans.