Till innehåll på sidan

Konsten att ta hål på stereotypa mansroller

Larry Madrigal är en av eldsjälarna bakom Centro Bartolomé de las Casas i El Salvador, ett center som arbetar för att fler, inte minst män, ska inkluderas i arbetet för att minska det utbredda våldet i delar av Centralamerika.  


Larry Madrigal, Fundacion Centro Bartolome de Las Casas (CBC), San Salvador. Foto: Magnus Aronson /ikon

Larry Madrigal bor i El Salvador, ett land som tillsammans med Guatemala och Honduras tillhör några av världens mest våldsamma länder. Våldet drabbar framförallt unga män, men även kvinnor och barn. Könsrelaterat våld är vanligt i regionen och varje år mördas hundratals flickor och kvinnor, oftast av makar, exmakar eller pojkvänner.

Larry blev tidigt medveten om den negativa inverkan som den utbredda machokulturen och stereotypa könsroller har på samhället och ville göra något åt det. Han växte upp med en stark mamma som arbetade för mänskliga rättigheter och när han började studera teologi upptäckte han en motsägelse mellan sin mammas kamp och det liv hon levde och det han fick lära sig genom teologin.

– Jag insåg att män behövde någon som skildrade dem och maskuliniteten. Och det var då jag verkligen fastnade.

Männen är en del av problemet och kan därför vara en del av lösningen

En viktig aspekt för att uppnå genusrättvisa och minska våldet är att inkludera fler, inte minst männen, i arbetet.

– Män är en del av problemet och kan därför vara en del av lösningen, säger Larry.

Genom arbetet har både unga och vuxna män utbildats i frågor som rör jämställdhet och genusrättvisa och i frågor som rör mäns självkänsla och förebyggandet av våld mot kvinnor. Stort fokus ligger på att synliggöra den machokultur som genomsyrar regionen och som är en stor källa till våld. Bland annat genom workshoppar och samtalsgrupper där det skapas utrymme för reflektion och där stereotypa könsroller lyfts, vänds och vrids på för att visa på dess negativa inverkan.

Genusrättvisa och jämställdhet viktiga nycklar

Förutom den rådande machokulturen bidrar extrem fattigdom, organiserad brottsligheten och stora inkomstklyftor till det utbredda våldet. Act Svenska kyrkan verkar sedan många år i regionen, och tillsammans med kyrkor och organisationer som Centro Bartolomé de las Casas, sker ett envetet arbete för att människor ska kunna leva i trygghet, värdighet och rättvisa i Centralamerika. Genusrättvisa och jämställdhet är viktiga nycklar för att nå dit. Arbetet sker utifrån ett brett perspektiv som inkluderar kvinnor, män, ungdomar och barn.

Positiva resultat

Larry menar att det finns väldigt mycket kvar att göra, men han ser en förvandling hos många av dem han möter. 

– Till en början anser många män att genusrättvisa inte har med dem och deras liv att göra, inte ens med kvinnorna i deras närmaste närhet. Men allteftersom inser de flesta att det är de själva som spelar huvudrollen, och många väljer att ta en aktiv roll för att stötta kvinnorna i sin närmaste omgivning. 

Larry möter också många kvinnor som tagit kontroll över sina liv genom att börja fatta egna beslut. 

– När en kvinna börjar fatta sina egna beslut blir hon en mäktig kvinna. Hon blir en kvinna som är stolt över sin kultur, sitt liv och sin familj. Det finns ingenting som gör mig mer passionerad. 

Läs mer om Larry och arbetet med maskulinitet
Männen är en del av lösningen
Ge en gåva till Act Svenska kyrkan.