Skolgång avgörande skydd mot barnäktenskap och barnarbete

I stora delar av Sydsudan lever barn under svåra förhållanden, i stället för skoluniform bär många barn trasiga kläder och kommer aldrig att lära sig läsa och skriva. Flera år av våldsamma krig och utbredd fattigdom gör att barn berövas sin barndom genom att de utnyttjas av vuxna, av företag och av myndigheter. Det är en obekväm men viktig sanning om orättvisan som många barn växer upp med idag.


Enligt FN:s Barnkonvention har barn rätt till liv, överlevnad och utveckling, och inte minst utbildning. I Sydsudan ser verkligheten inte ut så, trots att landets lagstiftning slår fast att alla barn i Sydsudan ska gå i skolan och få gratis undervisning. Många barn som växer upp i särskilt utsatta områden i Sydsudan kommer aldrig sitta i ett klassrum. I stället arbetar de under slavliknande förhållanden i gruvor, på oljefält eller i hemmet.

Genom Act Svenska kyrkans samarbete med lokala organisationer stödjer vi projekt som främjar barns tillgång till skola och utbildning. Skolbyggnader rustas upp, skolböcker och pennor köps in och lärare utbildas. En avgörande del i det här arbetet är även att främja nära samarbete mellan barnens familjer och skolpersonalen. Familjer som lever på existensminimum kan inte alltid prioritera sina barns skolgång eftersom hushållets inkomst sällan räcker till mat för dagen. Det behövs därför information om barns rättigheter och stöd till dessa familjer för att säkerställa att barnen får gå till skolan.

Hopp om bättre uppväxt och framtid för barnen i Sydsudan

Vi har under pandemin observerat att antalet barnäktenskap ökar i Sydsudan, dessutom förekommer det att flickor byts bort som kompensation för brott som någon i deras familj har begått. Det innebär att barnet tvingas bo hos en främmande familj och utföra tungt hushållsarbete på obestämd framtid. Till följd av detta har våra partnerorganisationer valt att ytterligare stärka sitt arbete för att möta de ökande behoven som uppstått. En stor del av verksamheten riktar sig nu till att hjälpa flickor som flytt ett ofrivilligt giftermål från hem där de tvingas arbeta under mycket svåra förhållanden. Tack vare våra partners insatser går nu fler barn i skolan och bor hos fosterfamiljer som vet hur de ska stötta flickorna och hjälpa dem att bearbeta sina trauman.

Act Svenska kyrkans partner på plats arbetar varje dag för barns rättigheter. De har lång erfarenhet och god lokalkännedom. Kompetensen de har grundar sig delvis på personalens egna erfarenheter av att som barn ha levt i fattigdom eller tvingats fly undan våldsamheter i Sydsudan. Det innebär att de har särskild kunskap och förståelse för hur projekten kan anpassas för att hjälpa barnen på ett så bra sätt som möjligt. Arbetet vi stödjer i Sydsudan ger hopp om att det går att förändra och förbättra barns uppväxt och framtid i Sydsudan.

Text: Sofia Olsson, programhandläggare

Ge en gåva till Act Svenska kyrkan.