Om praktikantprogrammet


Lunds stift inledde 2017 ett samarbete med det Nordöstra stiftet i den Evangelisk-Lutherska kyrkan i Tanzania ELCT och erbjuder hösten 2019  praktikantplatser i det nordöstra stiftet.

Praktikanterna ska vara mellan 20-30 år och vara intresserade av att praktisera i kyrkan och bidra med sin kompetens. Utresa är planerad till höstterminen och utlandsvistelsen är fyra månader lång.

Praktikantprogrammet inkluderar även förberedelse- och efterarbete, så den totala praktikperioden är sammanlagt fem månader. Förberedelserna påbörjas i början av sommaren.

Mer information:
Hör av dig till Marie Körner på tele: 046-15 55 42 eller via mejl:
marie.korner@svenskakyrkan.se
Praktikantprogrammet är fullt finansierat och innebär inga kostnader för deltagarna. Även fickpengar ingår.

NED (www.elct-ned.org) erbjuder praktikplatser på en lång rad av kyrkans institutioner och verksamheter såsom:
Irente Childrens home
Omhändertagande av barn från en vecka till 5 års ålder

Irente School for the blind

Undervisning för blinda barn från förskola upp till klass 7

Irente School for Mentally Retarded and Autistic children
Undervisning för barn med särskilda behov

Irente Outreach Programme
Socialt arbete för att främja de funktionsnedsatta barnen i sitt lokala samhälle

Bumbuli Hospital
Hälsoarbete på ett sjukhus beläget på landsbygden

Lutindi Mental Hospital and Rehabilitation Center for Psychiatric cases Mentalvård

Lwandai Secondary school
Undervisning på en secondary school,
4 år O level 14-17 år , 2 år A level 18-19 år

Bangala Lutheran Junior Seminary
Utbildning för blivande kyrkomedarbetare

Irente Farm/Biodiversity
Erbjuder praktikplats för personer med kunskaper i produktion och marknadsföring alternativt turism

I relation till ovan ser vi sökande som studerar till eller arbetar inom följande yrken; barnskötare, förskolelärare, specialpedagoger, vårdyrken som undersköterska, sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, socionom, vårdare inom psykiatri, teologer, alla former av lärare, skogsvård, Media och kommunikation, turism, IT-personal. Livsmedelsproduktion

Vi ger företräde för sökande som har en relation till och engagemang i Lunds stifts församlingar eller som är på väg in i kyrklig tjänst

Urvalet sker i samverkan med det Nordöstra stiftet i Tanzania