Om Svenska kyrkan Tjörn


Svenska kyrkan Tjörn är ett pastorat, med en kyrkoherde och fyra församlingar. Klövedal, Rönnäng, Stenkyrka och Valla.

I Svenska kyrkan Tjörn finns sju kyrkor

  1. Blekets kyrka
  2. Klädesholmens kyrka
  3. Klövedals kyrka
  4. Rönnängs kyrka
  5. Stenkyrka kyrka
  6. Skärhamns kyrka
  7. Valla kyrka

Läs mer om våra kyrkor här>>

Bloggen för Svenska kyrkan Tjörn startades 1 mars 2016. Huvudansvarig är kommunikatören i pastoratet.

Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Vi förutsätter att du använder en hövlig ton och är saklig i din argumentation.

Här hittar du vår webbsida:

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn

Foto: Carina Etander Rimborg
Foto: Carina Etander Rimborg