Carina Etander Rimborg


Carina Etander Rimborg.

Kommunikatör på Svenska kyrkan Tjörn sedan 1 november 2015. Startade bloggen 1 mars 2016 och är huvudansvarig för den.

Arbetar dessutom med församlingstidningen Petrus, Annonsnytt, annonser och kommunikation i stort och smått inom Svenska kyrkan Tjörn.

Är dessutom förtroendevald och sitter bland annat i Svenska kyrkans kyrkomöte.