Carina Etander Rimborg


Carina Etander Rimborg.

Arbetade tidigare som kommunikatör på Svenska kyrkan Tjörn och startade bloggen 1 mars 2016. Arbetar numera som kommunikatör i Svenska kyrkan Mölndal. Carinas inlägg finns kvar men från och med 12 december 2018 är det den nya kommunikatören Tina Augustsson som är huvudansvarig för bloggen.