Tina Augustsson


Tina Augustsson är från och med 12 december 2018 huvudansvarig för Svenska kyrkan Tjörns blogg. På bloggen kommer hon att förutom att skriva om vad som händer i och kring Svenska kyrkan Tjörn, skriva sina egna betraktelser, funderingar och reflektioner kring livet.

Arbetar dessutom med församlingstidningen Petrus, Annonsnytt, annonser och kommunikation i stort och smått inom Svenska kyrkan Tjörn.

Tina kommer ursprungligen från Dyrön men har nu återvänt till Tjörn på heltid efter nästan tjugo års frånvaro, närmast från Stockholm där det blev drygt tolv år.