Vill du också blogga?


Du som är aktiv i en enhet i Svenska kyrkan (till exempel en församling, ett pastorat eller ett stift) som är ansluten till Svenska kyrkans gemensamma webbplattform svenskakyrkan.se kan blogga på bloggplattformen. Du (och eventuella medbloggare) måste ha din chefs godkännande, eftersom bloggen hör till din enhet.

Det är enkelt att starta en blogg här på bloggportalen. Börja med att stämma av med din chef. Läs sedan riktlinjerna för bloggande och fyll sedan i formuläret på intranätet. Vanligtvis tar det 1-2 arbetsdagar att aktivera din blogg. Sedan får du dina användaruppgifter via mejl och kan sätta igång.

Frågor om bloggportalen

Om du undrar något om vår bloggportal är du välkommen att kontakta Svenska kyrkans kanslistöd.