Mer om bloggportalen


Svenska kyrkans bloggplattform är en bloggtjänst för dig som är aktiv inom Svenska kyrkan. Här bloggar präster, pedagoger, praktikanter och andra kyrkligt aktiva. Plattformen tillhandahålls av kyrkokansliet i Uppsala. För innehållet i varje blogg ansvarar den som bloggar och dennes församling, pastorat, stift eller annan aktuell enhet.

Vill du också blogga här?

Frågor om bloggplattformen

Om du har frågor om Svenska kyrkans bloggplattform är du välkommen att kontakta Svenska kyrkans kanslistöd.