Vill du också blogga?


Församlingar, samfälligheter och stift som är anslutna till Svenska kyrkans gemensamma webbplattform kan starta bloggar på bloggplattformen.

Varje bloggare ska vara godkänd av chefen i församlingen, samfälligheten eller stiftet som startar bloggen.

En församling, samfällighet eller ett stift som vill starta en blogg kan höra av sig till kanslistod (snabela) svenskakyrkan.se. Märk gärna ditt meddelande med ”blogg” i början av ämnesraden.

Ladda ned och läs riktlinjerna för användande av blogg.svenskakyrkan.se (33kb, pdf).