Herdar av olika typ… (publicerad i MT 17 april 2015)

Hesekiels bok är politik, mycket handlar om ledare. Var det ett aktuellt ämne på HesekieGetterls tid, är det väl inte mindre aktuellt idag. Världsledare, presidenter, partiledare, religiösa ledare, församlingsledare. Vilka ledare har vi, vilka ledare pockar på vår uppmärksamhet, vilka vill vi ge makt? Tänk på ledarna i Israel och Palestina, dem du känner från Sverige, ledarna i EU och FN?

Det finns de som är rätt så bra ledare. Och det finns tyvärr sådana som inte är så bra. Vill du få kännetecken på bra ledare och på dåliga ledare uppspaltade, tycker jag att du ska läsa hela kapitel 34 i profeten Hesekiels bok. Några saker kan jag nämna här. Hesekiel tar herden som bild för en ledare: dåliga herdar och goda herdar.

Dåliga: de som ser fåren (människorna) bara som förbrukningsmaterial, som humankapital som det heter så vackert idag. De kan man ta av när man behöver dem. De ledarna hjälper inte de svaga, botar inte de sjuka, förbinder inte de skadade. De ledarna letar inte efter de som kommit på villovägar.

Och så har vi goda herdar säger Hesekiel. Dem känner man igen för att de håller ihop flocken, satsar på det som vi har gemensamt, i stället för det som skiljer oss åt. De är de ledarna som ser till att maten räcker åt alla, och ser till att det finns tid till rekreation (vila på gröna ängar), resurser till sjukvården och hälsorvården (att de skadade och sjuka blir omskötta, men som också vårdar sig om de starka och välmående).

 ur Hesekiel kap 34

Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud.

Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna,

jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående.

Jag skall valla dem på det rätta sättet.

 

Drabbas vi människor av dåliga ledare får människans sämsta sidor chansen att breda ut sig. Det ser vi också idag. Hesekiel tar upp detta: det finns får som grumlar dricksvattnet för andra, de som trampar sönder betet, de som knuffar de svaga och skingrar flocken.

Allt detta om ledarens egenskaper diskuteras ivrigt just runt tempelinvigningsfesten, och när Jesus är i Jerusalem för att fira denna fest säger han: ”Jag är den gode herden.” Så klart att människorna tänker på det de just läst och diskuterat ur Hesekiels bok. Detta är bakgrunden till vår Herdesöndag, denna tredje söndagen i påsktiden.

fårflock Må den gode herden inspirera oss till att välja goda religiösa och politiska ledare, sådana som ser till att vi människor kan leva vårt liv i fred och sämja. Den gode herden bryr sig inte om ifall fåren kommer från Gotland, Balkan, Asien eller Afrika. Han samlar, värnar, skyddar. Och vi ska göra som han gör.