Mer om Bloggportalen


Svenska kyrkans bloggplattform är en bloggtjänst för aktiva inom Svenska kyrkan. Plattformen tillhandahålls av kyrkokansliet i Uppsala. För innehållet i varje blogg ansvarar bloggaren och dennes församling, samfällighet eller stift.

Om du har frågor om bloggplattformen, kontakta Svenska kyrkans informationsservice.

Telefonnummer: 018-16 96 00
E-post: info (snabela) svenskakyrkan . se