Tid för kalendern

Inlägget i korthet: Kalendern är en av de mest använda funktionerna på svenskakyrkan.se. Användarna styr hur den vidareutvecklas och en detaljsida med egen webbadress (URL) har lanserats.

Kalendern är en av de viktigaste funktionerna för de som kommer för att använda svenskakyrkan.se. Den är även en grundläggande funktion t.ex. i appen Kyrkguiden. Därför är det viktigt att den fungerar på ett bra sätt och i slutändan möjliggör att de som använder webbplatsen hittar. Kalendern ska också inspirera användarna till att delta i de många aktiviteter som Svenska kyrkans församlingar erbjuder.

Under 2017 startas ett arbete som rör de större tekniska frågorna, där databaser och kopplingar till dessa ses över. Nyligen påbörjades också ett arbete som fokuserar på kalendern på svenskakyrkan.se, och då till en början kalendern i sidtoppen.

Utmaningar och möjligheter med en gemensam kalender

En utmaning i arbetet är att kalendern i sidtoppen ska fungera för en mängd olika behov och önskemål. Den ska passa en liten församling med få kalenderhändelser, ett stort pastorat med väldigt många händelser och kyrkor. Den ska passa vana användare som tycker den är för enkel, och den ska passa ovana användare som tycker den är för komplicerad. Storstad och landsbygd har olika behov. Det blir alltid en balansgång, men vi måste sätta den som använder svenskakyrkan.se i första hand.

Användaren styr prioriteringarna

Utvecklingen av kalendern kommer börja med den som visas i sidtoppen och har prioriterats med besökaren i fokus. Därför ska kalendern i sidtoppen visa händelser från hela svenskakyrkan.se.

Det ska gå att söka

 • via en vald ort eller i en radie utifrån var man befinner sig
 • i ett fritextfält där besökaren själv anger vad denne letar efter
 • på start- och slutdatum

Listningen av kalenderhändelser

 • görs mer överblickbar
 • ska i första hand visa händelser åtta dagar framåt

Ett sökresultat ska gå att dela. Du kommer alltså kunna göra en egen sökning och filtrering, och sedan skicka länken eller t.ex. använda den i en puff. Den som då klickar på länken kommer till exakt samma sökresultat som du som redaktör har skapat.

Varje kalenderhändelse ska ha en egen detaljsida så att den blir möjligt att dela, länka till och få en vägbeskrivning till platsen.

Filtrering på gemensamma ämnesområden

Det pågår en förundersökning för att få fram om det går att använda händelsetyper och gemensamma ämnesområden för att låta besökaren filtrera fram kalenderhändelser. För att en sådan funktion ska bli användarvänlig och lätt att förstå av användaren, oavsett förkunskaper om kyrkans verksamhet krävs ett stort arbete med de gemensamma ämnesområden.

Nu blir varje händelse en sida med en unik webbadressdetaljsida-kalenderhandelse-v1

Som en liten juklapp innehåller kalenderarbetets första leverans en detaljsida för en kalenderhändelse. Det blir en enklare variant av detaljsida, och en utökad version av denna sida kommer att komma i första leveransen 2017.

Det där med servicewebb – ett steg längre!

Nu kan det bli lite tekniskt men försök hänga med så kommer förhoppningsvis även den mest teknikfientliga garanterat att lära sig minst ett nytt begrepp!

I sitt blogginlägg Nya webben visar vägen nämnde Liselotte vikten av gemensamma system och specifikt den nya platsadministrationen som lanserades under våren som en viktig del av informationen i vår ombyggda app, Kyrkguiden, och för att fylla kartor på webben men det är ju bara ett av många system som ligger bakom och korsbefruktar olika lösningar.

Vi har sen länge en gemensam källa för kalenderhändelser – alltså vad som händer i verksamheten i församlingarna – i och utanför kyrkor och församlingshem och alla andra lokaler men först när den kopplas ihop med en ordentlig källa för platserna så blir den riktigt kraftfull och den nya plastadministrationen är byggd för att kunna bli den källa som matar olika system med information om just lokaler och platser.

Och i kombination blir informationen alltmer användbar och vi kan utnyttja samma information på flera ställen utöver nämnda app:

 • den används i det gemensamma webbverktyget i de kalendrar som man idag kan välja att visa på varje enskild webbplats eller en sida på webbplatsen men som i bygget av den nya webbplatsen kommer att bli en obligatorisk del av varje sida.
 • den används i den gemensamma kalenderportalen som är under ständig vidareutveckling men där man kan hitta information från hela verksamheten baserat på var man befinner sig – eller väljer var man befinner sig!
 • den kan användas i andra system än de gemensamma genom att informationen hämtas som öppen data från vårt API – det innebär alltså att vi även tillhandahåller den här informationen till de som väljer att ställa sig utanför den gemensamma lösningen.

Och jag skulle kunna fortsätta men det är faktiska exempel där vi redan idag använder mer än en källa för att skapa tjänster för att tillgodose våra användares behov – jag ser fler möjligheter i framtiden men det vill jag inte sia om här och nu…

Vad jag kan sia om är en annan del av det som idag endast finns i appen i form av de artiklar som tillkom i den där för att skapa mervärde och intresse runt verksamheten men som vi kommer att bygga nytt stöd för så att de kommer att kunna visas och användas i den gemensamma webblösningen och att de så småningom också kommer att kunna användas i kalenderportalen för att kunna ge våra besökare ganska likvärdig information oavsett vilken kanal de väljer.

På tal om kalendern är det ganska lätt att komma vidare till våra kyrkliga helgdagar – de är för oss ganska vitala och hyfsat återkommande från år till år – men de återkommer inte helt regelbundet och det är en treårig cykel som inga utvecklare av kalenderfunktionalitet för webbanvändning nånsin hört talas om eller tänkt på att ta hänsyn till.

Vi har hittills varit helt beroende av att den källa som används för att dagarna åtminstone ska bli röda i ”vår” kalender uppdaterats manuellt årligen men nu har vi hittat en källa – ett API – där vi i framtiden kommer att kunna hämta detta utan att vi måste göra den där manuella uppdateringen.

I bakgrunden av detta API finns en ganska komplex algoritm för att fastställa när det är påsk och därifrån kan man lista ut resten. Rent programmeringsmässigt dock ganska hanterbart när man väl fått grepp om frågorna :-)

Vi kan alltså förbättra vår service  genom att utnyttja någon annans vilja att tillhandahålla en service via webben!

Kommer ni ihåg det där om gemensam källa för kalenderhändelser som jag nämnde inledningsvis.

Den bygger på samma princip – det finns ett API som gör att de leverantörer som erbjuder ”bokningsprogram” till församlingarna kan synkronisera in händelserna från sina program i den gemensamma källan!

Och på samma sätt kommer dessa leverantörer att kunna hämta, om de inte redan kan – jag kan ha missat en uppdatering, alla platser via vårt API och se till kalenderhändelserna från början har rätt plats utpekad!

Och på så sätt kommer kvaliteten på vår service till besökarna bara att öka.

Andra exempel där vi erbjuder service är t.ex. möjligheten att ge gåvor via webben – gåvorna kopplas ibland till specifika projekt och informationen om vilka projekt som är aktuella hämtas via – just det – ett API!

På så sätt kan vi säkerställa att det finns korrekt information för givaren och att delar ur den informationen kopplas ihop med gåvan så att vi kan säkerställa att den faktiskt hamnar i rätt projekt.

Och hur tror ni pengarna hanteras – jo, via en variant på ett API!

Men jag tror ni ser mönstret – för att kunna tillhandahålla en ökad service så måste de bakomliggande systemen prata med varandra och det gör de via det där begreppet som brukar förkortas API.

p.s. För den som inte orkade följa länken ovan om API så kan den starkt förenklade varianten av en förklaring till vad det står för vara: en upplysningstjänst som svarar på frågor inom ett visst område! jämför med t.ex. klassisk nummerupplysning… d.s.

Bästa webbplatsen 2014

Här presenteras vinnarna i de olika kategorierna i tävlingen om Bästa webbplatsen.

Grattis till redaktörerna bakom webbplatserna för Linköpings kampanjsida, Svenska kyrkan i Eslöv, Svenska kyrkan i Örebro, Österhaningen församling, Lunds domkyrkoförsamling och Svenska kyrkan i London.

Stort tack till dig som bidragit med nomineringar och till jurymedlemmarna Martin Garlöv från Cumpan totalkommunikation, Patric Thulin från Phosworks Digital Ideas och Pierre Du Rietz från Webb Service Awards.

Linköpings konfirmandkampanjsida

http://www.konfirmandlinkoping.se/, dit du också kommer via http://www.svklin.se/, Svenska kyrkan i Linköpings webbplats, hittade vi en kampanjsajt värd namnet.  Den har en egen adress och här går att göra saker.  På sidan finns mycket för målgruppen, citat från kändisar och filmklipp från människor ”som är som jag”.  Och självklart går där att göra en intresseanmälan till konfirmationsläsning.

Läs mer om kampanjkategorin i tävlingen om Svenska kyrkans bästa webbplats som fokuserar på tidsbegränsat material här.

Svenska kyrkan Eslöv kommunicerar kyrkor

I Eslöv har man samlat informationen från orten för att underlätta för människor som inte är så hemma bland församlingsgränser utan fokuserar på orten eller kyrkobyggnaderna.  På http://www.svenskakyrkan.se/eslov/kyrkor-kapell-och-forsamlingshem börjar berättelserna om de nio kyrkorna och här hittar du också andra byggnader som församlingshem, församlingsgårdar och så klart kapellen.  Varje kyrksida har en kalender kopplad till sig så det smidigt att se vad som händer i just den kyrkan.  Överst på sidan finns en panoramabild som bjuder in till en rundvisning i kyrkan.  Därefter följer en balans mellan text och bild.

 Läs mer om kampanjkategorin kyrkor och byggnader här.

Svenska kyrkan i Örebro tillhandahåller en bra servicewebb

I Örebro har man samlat informationen från orten för att underlätta för människor som inte är så hemma bland församlingsgränser utan fokuserar på orten eller kyrkobyggnaderna.  Svenskakyrkan.se/orebro känns välgenomtänkt, där är lätt att få en överblick och exempelvis hitta kontaktuppgifter och att exempelvis hitta hur man bokar ett dop.  Här finns många länkar mellan material för att underlätta för besökarna och kalenderhändelser visas dels i sin helhet på startsidan men också nedbrutet för att målgruppsanpassas på diverse olika sidor. Dessutom förtydligas målgrupperna på ett serviceinriktat sätt exempelvis i menyn under musik.

Här kan du läsa mer om kategorin servicewebb.  

Österhaninge församlings tilltal och tonalitet

http://www.osterhaningeforsamling.se/ bjuds besökaren på ett bra bildmaterial, tydliga vägar till säsongsuppdaterad information.  Bra information om kyrkorna och ett plus att det även där finns kontaktinformation.  Redan på startsidan bjuds besökaren på tydliga länkar till sociala medier, både blogg och Facebook.  Texterna är webbanpassade och korta, dessutom med många mellanrubriker som sannolikt underlättar för besökaren att få träff vid sökningar.

Här kan du läsa mer om kategorin känsla, tilltal och tonalitet.

Lunds domkyrkoförsamling

http://www.lundsdomkyrka.se/ känns det att det satsas på kommunikationen och att webbplatsen bara är en del i ett stort sammanhang.  Både en lista med egna blogginlägg men även där kyrkan omnämnts, facebookgruppen, Twitter och så vidare.  Dessutom ger det liv åt sidan med youtubeklippen.  Sidan känns målgruppsinriktad med frågan ”Vad kan vi hjälpa dig med?” följt av länkar med vad man kan anta, vanliga frågor församlingen hanterar.

Läs mer om kategorin övrigt här.  

Svenska kyrkan i London

Vid Svenska kyrkans KOM-dagar, den årliga kommunikationskonferensen nominerades webbplatserna i den sista kategorin, Folkets webbplats.  Deltagare röstade sedan i bloggposten och London utsågs som vinnare.  

Prisutdelningen

Samtliga vinnare hyllades vid middagens prisutdelning. Där fick också alla lägga sitt namn i dragningen av priset.

Jenny-och-Ingemar

Jenny Holmberg som arbetar med Svenska kyrkan i Örebros webbplats vann dragningen och fick ta emot en iPad Mini till sitt arbetslag.  Jenny står på bilden tillsammans med sin kyrkoherde Ingemar Söderström.

Grattis alla duktiga kollegor och tack för att ni låter oss inspireras i webbpublicering.

Användarna är med och planerar verksamheten

Kalenderhändelser, kyrkor och kontaktuppgifter. Vårens besökarundersökning bekräftade tidigare undersökningar, analyser och gissningar. Våra besökare på svenskakyrkan.se vill fortfarande framför allt åt ”de tre k:na”. Det är samma resultat som i motsvarande undersökning 2011 och nu har drygt 2 400 besökare på svenskakyrkan.se (nationella sidorna såväl som stift- och församlingswebbar) tyckt till om vår webbplats ytterligare än gång.

Enligt undersökningen, som genomfördels i april och maj av företaget Web Service Award, är över hälften (62 procent) av besökarna på vår webbplats kvinnor – de flesta i åldern 41-55 år. Så var det även för två år sedan. Besökarna som är 65 år eller äldre har däremot ökat sedan förra gången, liksom de som hittar till vår webb via mobilen. Därför känns det extra roligt att vi i år för första gången gjorde en separat undersökning bland våra mobila användare.

Några stora skillnader mellan de som surfar från mobilen och övriga besökare går inte att se – de är ute efter i princip samma sak – fast de med mobiler verkar ännu mer angelägna än de framför en dator att få reda på tider, platser och annan information som rör en speciell gudstjänst eller något annat evenemang. Det märks om inte annat i fritextsvaren, där mobilanvändarna är rejält upprörda över krånglande kalendrar och otydlig, eller i värsta fall obefintlig information.

Med detta konstaterat känns det väldigt bra att vi på kyrkokansliet i Uppsala just nu är i slutfasen av ett arbete med en kalenderportal där vi samlar kalenderhändelser från alla församlingars kalendrar för att presentera informationen på ett vad vi tror tydligt och enkelt sätt. Dessutom har vi ju vår app Kyrkguiden som vi tror på många sätt motsvarar de behov våra besökare har. Här har vi mycket marknadsföring kvar att göra!

Stor förbättringspotential finns även vad det gäller struktur och menyer – där alltför många tycker att vi är för otydliga. Det blir tyvärr även tydligt när vi jämförs mot mot andra organisationer i vår storlek. Trots att våra siffror på de flesta fronter blivit bättre sedan  undersökningen 2011 har vi fortfarande en bit kvar till dess att vi har siffror som ligger på genomsnittet i branschen. Vi ligger bra till när det gäller tekniken – vår webb är stabil och nedladdningen funkar fint – men vi måste jobba med innehåll, användarvänlighet och sökvägar.

Detta inte minst med tanke på att endast 65 procent av besökarna hittade den information de sökte på webbplatsen. Det innebär att hela 35 procent inte, eller bara delvis, hittade informationen de var ute efter. Och det beror med största sannolikhet inte på att det sökte efter uppgifter som det vore helt orimligt att vi skulle har på vår webbplats … 

Det kan också vara intressant att notera att de flesta besökarna är privatpersoner, nästan 50 procent, medan cirka 20 procent är anställda. Andra besökare är till exempel förtroendevalda, arbetssökande, journalister och anställda i kommuner och andra organisationer som samarbetar med Svenska kyrkan. Lite oväntat kanske det kan vara att över hälften av våra privata besökare i undersökningen besökte vår webbplats för första gången, medan vi anställda verkar vara inne på webben mest varenda dag.

Ja, detta är lite av den information vi kan utläsa av vårens besökarundersökning, men det finns mycket mer. Information som gäller besökare i olika åldrar, med varierad kunskap om Svenska kyrkan och med olika strategier för att söka sig fram på webben. Vi har fått in flera a4-sidor fyllda med fritextsvar och inser att vi här har lite av facit för hur vi ska jobba vidare med webben, både teknikmässigt och innehållsmässigt. För vi finns till för våra besökare. Det är därför viktigt att vi lyssnar på dem när vi planerar vår verksamhet. Och viktigt att vi har dem i fokus när vi bygger våra webbplatser och fyller dem med innehåll.

Vill du veta mer om undersökningen finns här en ppt-presentation med mer siffror och fritextsvar från undersökningen. Du är även varmt välkommen att höra av dig!
Liselotte, webbredaktör på kyrkokansliet i Uppsala 
liselotte.rogberg@svenskakyrkan.se

Vilken utveckling ska prioriteras

Då kör den igång igen, månadens omröstning.  Under sommaren har följande förslag kommit in.  Vad tycker du bör prioriteras upp för att genomföras under hösten?

Datumstyrd publicering av personal

Istället för att själv gå in och publicera informationen om en anställd när denne börjar.  Det skulle också gå att avpublicera när denne slutar så skulle denna datumstyrda funktion göra det automatiskt.

iCal-lösning i kalendern för prenumerationsmöjlighet

Ett önskemål om att kunna prenumerera på kalendrar i den gemensamma lösningen.  Detta skulle innebära en utveckling som gör att det läggs på en iCal-lösning som möjliggör att den med en iCal-kalender, exempelvis Googles kalender, själv skulle kunna prenumerera på en utvald kalender på svenskakyrkan.se för att få händelserna direkt in i sin personliga kalender.

Webbitor i personaladministrationen

Med jämna mellanrum kommer önskemål om tilläggsrutor i personaladministrationen.  Den mest långsiktiga lösningen skulle då kunna vara att istället för att förlänga formuläret med en mängd små rutor att förhålla sig till så läggs en webbitor till.  I den finns sedan möjligheten att skjuta in länkar, profiler/tillgänglighet/användarnamn i sociala medier och så vidare.

Radioknappar i formulären

Önskemål har lyfts om att lägga till frågor som besvaras med endast ett svarsalternativ i formulären, så kallade radioknappar.  Ett exempel förslagsgivaren skickar med är att när konfirmationsanmälan görs så tvingas personen välja ”ja” eller ”nej” på om foton på konfirmanden får användas officiellt i kyrkans verksamhet.

Omröstning september 2013

 • Radioknappar i formulären (24%, 15 röster)
 • Webbitor i personaladministrationen (21%, 13 röster)
 • iCal-lösning i kalendern för prenumerationsmöjligheter (50%, 31 röster)
 • Datumstyrd publicering av personal (5%, 3 röster)

Totalt antal röster: 62

Loading ... Loading ...

Webbgruppen summerar

Varje månad skickar Svenska kyrkans kanslistöd ut ett nyhetsbrev med information kring de gemensamma systemen.  Detta här vad webbgruppen bidragit med till nyhetsbrevet som går ut idag, fredagen den 24 maj.

Förändringsarbete på gång igen

Vecka 22 uppgraderas intranät och webb igen.  Förändringsarbetet innebär en del spännande nyheter och tillfälliga stop under själva processen.  Läs mer om uppgraderingen här.

Webbanalys

Vill du använda tiden du publicerar på webben/intranät så effektivt som möjligt?  Då kan det vara bra att läsa dig om hur webbplatsen/intranätet används.  Här kan du läsa om samlad information som presenterades vid KOM-dagarna.

Bästa webbplatsen

Vilka styrkor har din webbplats?  Vilken webbplats inspirerar dig?  Här kan du läsa mer om tävlingen om Bästa webbplatsen som utlyses nu, deadline på nomineringar 31 januari 2014 och planerad prisutdelning vid KOM2014.

Observera att alla webbplatser som kommunicerar Svenska kyrkan är välkomna att delta i tävlingen.

Månadens omröstning

Tyck till om hur webbgruppen ska prioritera den närmaste tidens vidareutveckling.  Läs mer och rösta om möjligheterna till nyheter kring bildvisningar och personallistor här.

Lediga jobb och andra ämnesområden

Genom att använda gemensamma ämnesområden ökar möjligheten att samla information för att besökare smidigt ska kunna ta del av det som är relevant inom ett specifikt område.  Läs mer om satsningen här. 

Kalenderportal

Vi i webbgruppen arbetar för närvarande på ett projekt som vi kallar kalenderportalen. Det är ett projekt som syftar till att ge besökare av vår webbplats ytterligare en möjlighet att hitta information om den breda verksamhet som Svenska kyrkan erbjuder. Det blir ett komplement till de funktioner som finns idag för att lista kalenderhändelser, både på webb och i appen Kyrkguide. Kort och gott en samlad funktion för att kunna ta reda på vad som händer inom Svenska kyrkan.

Nuläge

I dagsläget utgår informationsflödet från att en användare vill veta vad som händer i en specifik församling eller i en specifik kyrka. För att ta reda på detta kan besökaren hitta sin församling eller kyrka på svenskakyrkan.se eller använda appen Kyrkguide.

Framtid

Vad kalenderportalen vill göra är att sätta själva händelserna i fokus snarare än den organisatoriska uppdelningen, detta är ett led i anpassningen till Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro. Där kan man bland annat läsa att ”Besökaren ska kunna utföra sin uppgift på webben utan tidigare kännedom om organisationen”. Genom att låta händelserna vara i fokus ska en besökare kunna få se vad som händer inom ett geografiskt område oavsett vilken församling eller i vilken kyrka som det sker i. En exempelskiss kan ni se nedan.

Lösningen är alltså i första hand positionsbaserad men ytterligare parametrar går att använda sig ut av för att ytterligare förfina resultatet. Hittar besökaren en intressant händelse och går in på den visas händelsens sida. Till exempel så här:Kalenderportalen kommer även att levereras i form av en funktion som går att infoga på andra sidor med möjlighet till att fördefiniera olika filteringsparametrar så att kommunikationen går att rikta mer om så önskas.

Värt att nämna under punkten övrigt är att som ett led i detta projekt håller vi på att utveckla ett nytt API ramverk för Svenska kyrkan som kalenderportalen kommer bygga på. Det kommer att underlätta framtida utveckling samt bjuda in till att andra implementerar egna lösningar på samma data som används i kalenderportalen. Men mer om det en annan gång!

 

 

Den svåra konsten att prioritera

När en person besöker en webbplats så är man, till skillnad från när man till exempel läser en tidning, nästan alltid ute efter att utföra en specifik uppgift.

Fundera själv, hur ofta besökar du en webbplats för att läsa lite allmänt intressanta texter, eller titta på lite bilder?

Om du är som våra besökare så sker det förmodligen inte så ofta. Oftast är du ute efter en specifik sak, kanske en sakupplysning, en blankett eller en kontaktuppgift.

Som webbredaktörer blir då vår uppgift att se till att besökaren lyckas utföra sin uppgift så snabbt och smärtfritt som möjligt.

Vilka saker är besökarna då ute efter när man besöker en församlings webbplats? Vi har samlat på oss en del information om detta under åren, både genom statistik och enkätundersökningar. Det är naturligtvis väldigt varierat, men tydligt är att några saker sticker ut:

 • Kontaktuppgifter
 • Kyrkor
 • Kalenderhändelser
 • Lediga tjänster

I en så bred verksamhet som vi arbetar i så kan det vara svårt att prioritera. Då kan det vara värt att tänka på några deviser:

 • Prioritering av en sida på en webbplats handlar inte om värdering om verksamhetens kvalitet eller viktighet, det handlar om att hjälpa besökaren till det hen vill ha så smärtfritt som möjligt.
 • Om vi alltid prioriterar det vi vill berätta om istället för det besökaren är ute efter så riskerar vi att inte berätta något för någon, eftersom besökaren då lämnar webbplatsen och förmodligen inte kommer att återvända.
 • Tid är det värdefullaste vi har, fundera – finns det något som frustrerar dig mer än att det går onödigt mycket tid till något? När du kostar besökaren tid genom att inte prioritera så tar du tid som skulle kunnat läggas på familjen eller en god bok. Hjälp besökaren att spara tid, besökaren kommer bli dig evigt tacksam!

I ivern att göra allt lika enkelt att hitta så är det lätt att allting blir svårt att hitta istället. Gör det enklare för den stora massan att hitta det dom vill ha. De som letar efter mer obskyr information är också beredda på att få lägga tid på det.

Att prioritera på en webbplats handlar om:

 • Det viktigaste högst upp i vänstermenyn
 • Det viktigaste högst upp i mittspalten
 • De viktigaste orden förekommer högst upp och mest frekvent på en sida
 • Använd de ord som besökarna använder i rubriker och ingresser

Hur prioriterar du? Berätta i kommentarerna.

2012 i ord och länk

Kanske är det lite tidigt med en tillbakablick med över två veckor kvar av 2012.  Å andra sidan har det hunnit passera 50 veckor så något borde ju finnas att reflektera över.

Jag började med att läsa om våra planer för 2012 och inser att vi minsann gjort en väldig massa saker.  Läs mer om uppgraderingar och teknisk utveckling 2012 här.

Listan på vad som genomförts kan göras lång.  Samtidigt skjuts några saker över på 2013.  Vidareutvecklingen av bloggportalen pågår exempelvis fortfarande.  Detta kommer att fortsätta och bli mer märkbart nästa år.

Det beslutades i våras att göra resan till webbstrategin längre.  I dagsläget har vi haft kontakt med nästan 1000 människor i samband med diskussioner om hur vi ska vara kyrka på nätet.  I mars beslutar kyrkostyrelsen om den antas.  Läs mer om framtagandet av webbstrategin här.

Redaktörernas åsikter är viktiga

I slutet av 2011 gjorde vi vår första kundnöjdhetsundersökning.  Vi ville med den få en konkret inblick i vilka det är som arbetar i verktyget och vad som fungerade i denna målgruppen.  Så klart ställde vi också frågor för att förtydliga vad som inte fungerade lika smidigt i redaktörernas vardag.

I våras bearbetades resultatet och bidrog exempelvis till att arbetet med bilder lyftes in tidigare än planerat.  Formuläret för att ladda upp bilder har gjorts mer användarvänligt och sedan den 5 december går det också att ladda upp bilder från valfri webbläsare.  Nästa år kommer all redigering att bli plattformsoberoende.

Månadens omröstning är också en möjlighet att påverka webbgruppens prioriteringar.  Läs mer om månadens omröstning här.  I december var den första möjligheten att göra sin röst hörd.  Här kan du läsa om resultatet.

Nätverk och konferenser

En viktig händelse för webbgruppen och hela informationsavdelningen är Svenska kyrkans kommunikationsdagar.  KOM2012 var inget undantag.  Under de två dagarna i maj träffade vi många av våra kollegor i landet.  Här kan du läsa Mattias reflektioner kring årets konferens.  

Årets European Christian Internet Conference (ECIC) hölls i juni i Rom.  Webbgruppen var där och nätverkade med kollegor i Europa. Alla har vi det gemensamma att vi arbetar med kristna budskap på webben.  Läs mer om ECIC 17 i denna blogg här.  

Utbildningsorganisationen

Från och med 2013 kommer en strukturerad utbildningsorganisation träda i kraft.  Kyrkokansliet kommer inte längre hålla webbutbildningar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations regi.  Stiften kommer helt att ansvara för att det finns utbildning att gå.

Det har pågått mycket förarbete under hela året för att stötta det nya.  Standarder har tagits fram och utbildning av utbildarna är på gång.  Dessutom vidareutvecklas intranätet med utbildnings- och innehållssupport.  Grundutbildningen hittar du här.  Genom att klicka här kan du ta del av innehållssupport riktat till redaktörer för externwebben.  Innehållssupport för dig som publicerar på intranätet är också på gång.

OMG

I samband med ärkebiskopens möte om barn och unga har det arbetats fram en ungdomssatsning för Svenska kyrkan på webben.  www.svenskakyrkan.se/omg är fortfarande under utveckling och där deltar kollegorna i webbgruppen i projektgruppen som leds av nationell kommunikation på kyrkokansliets informationsavdelning.

Årsskiftet

Nu återstår mest att arbeta med att fixa rester från den senaste tiden och att förbereda för att gå framåt.  Läs mer här om vad som är på gång under 2013.

Webbgruppen sammanfattar

Varje månad skickar kanslistöd ut ett nyhetsbrev till alla pastoratsbrevlådor, kyrkoherdar och kontaktpersoner för IT.  Webbgruppen lämnar sitt bidrag med information kring den gemensamma webben och intranätet.  Här är vad som går ut för oktober.

Konferensbokningssystem, varsågod

Du som har avtal med den gemensamma webben eller intranätet har nu tillgång till Svenska kyrkans konferensbokningssystem. Från och med nu kommer konferensbokningssystemet att gå under namnet ”Anmälan”, läs mer om hur anmalan.svenskakyrkan.se fungerar här.

Kalendern

Den 22 oktober byttes synkroniseringsverktyget för kalendern ut. Läs mer om vad som gäller nu och på sikt med kalendern och hur den synkroniseras här.
Även kalenderns presentation, alltså hur våra webbesökare ser den, har fått sig ett lyft. Läs mer om presentationen av kalendern i en tidigare bloggpost.

Senaste uppdaterade sidor kan listas på intranätet också

På externwebben listas webbplatsens senaste uppdaterade sidor sedan länge i sidfoten. På intranätet kan du nu visa en lista, exempelvis på startsidan för att dina kollegor snabbt ska kunna få en uppfattning om vad som är nytt eller ändrat. Läs mer om hur du gör här.

Kommentering med facebook-konto på externwebben

Nu kan besökare på svenskakyrkan.se kommentera era artiklar med sitt Facebook-konto. De kan också använda hotmail, Yahoo eller AOL-konto för att kommentera. Läs mer om möjligheten att kommentera här.

Vad händer i publiceringsverktyget

Det senaste året har det hänvisats flitigt till en stor uppgradering av publiceringsverktyget. I slutet av november genomförs denna uppgradering. Läs mer om vad du kan vänta och vad som är på gång i en tidigare bloggpost.

På gång på intranätet

Det pågår ett arbete i att göra intranätet tydligare för användarna. Läs mer om vad som gjorts och vad som är på gång i en tidigare bloggpost.