Var möter vi Jesus?


Var möter vi Jesus? Det är en fråga som får mångas blickar att riktas uppåt. Himlen, tänker många. I himlen möter vi Jesus själv. Det tror jag också. En gång på den yttersta dagen ska jag få möta min Herre och min mästare ansikte mot ansikte. För mig är Jesus Gud. Fadern, Sonen och den Heliga Anden är ett eller en. Så då, på den yttersta dagen, möter jag Gud själv och bekänner förhoppningsvis, likt Paulus att Jesus Kristus är Herre (Fil 2:11).

Var möter vi Jesus? Kanske tänker vi på mässans gåvor, nattvardens bröd och vin? Jo, där är han. Nattvardens bröd symboliserar inte Jesus själv. Nattavrdens bröd är Kristi kropp, är Jesus i brödets gestalt. Vi får ta emot honom så nära som en smak på vår tunga. Likadant är det med vinet (oavsett alkoholstyrka) i mässans sammanhang. Det är Kristi blod, inte bara som en symbol utan reellt! Hoc est, detta är – säger Martin Luther. Så när vi tar emot Kristi kropp som är för Dig och mig utgiven och Kristi blod som är för Dig och mig utgjutet, tar vi emot Jesus själv. Det är stort!! Det är ett mysterium!

Var möter vi Jesus? Kanske någon tänker: i Bibelordet? Jo, det är klart att när vi läser i Bibeln och låter Ordet forma våra liv är det Jesus själv som är med och formar våra liv. När vi läser i Bibeln och upptäcker att Ordet har med min egen alldeles vanliga och vardagliga vardag att göra, är det Jesus själv som givit oss öppnade ögon. Det är fantastiskt!

Var möter vi Jesus? Kanske är det den allra största utmaningen att se att vi möter Jesus i vår medmänniska. När jag möter någon jag har svårt för är det Jesus jag möter. När jag möter någon som jag tycker mycket om, är det Jesus jag möter. När jag möter någon som jag inte känner, är det Jesus jag möter. Vi får älska Jesus och se Jesus i den andre. Vi får koncentrera oss på Jesus i den andre och uppleva den andre som ett Jesusmöte. Det är sannerligen inte enkelt men det förändrar. Det förändrar synen på den andre. Det förändrar relationen med den andre.

För mig blev detta en erfarenhet när jag satt och samtalade med Ulf Ekman i torsdags kväll. Jag hade aldrig mött honom annat än i mediala sammanhang, d v s läst om honom, studerat framgångsteologin något under 80-talet o s v. Jag hade verkligen mina förutfattade åsikter. Nu satt han där livs levande och var inte den Ulf Ekman jag hade tänkt mig. Jag mötte Jesus, precis som jag gör och gjort i andra människor. Det kan låta en aningen andligt överspänt men det var precis det jag gjorde. Jo, Ulf och jag hade olika uppfattningar. Jo, vi hade olika bibeltolkningar. Jo, vi stod delvis ganska långt ifrån varandra, men vi var bröder i Kristus och det förenade långt mer än något kunde skilja oss åt.

Min bön denna helg när temat är vaksamhet och väntan är att jag ska vara vaksam på Jesus i mina medsyskon, oavsett tro, oavsett andra typer av identiteter. Gud hjälp mig!

18 kommentarer

Sven Andersson säger
12 november 2011 – 02:04

AMEN! Föredömligt fromt, klarsynt och vidsynt!

Jonas säger
12 november 2011 – 08:04

Domprost Åke, tack för din insats i paneldebatten (tack till de övriga också för övrigt). Jag tycker att den var trevlig och intressant även tidvis rolig, fanns ingen rädsla för att spetsa till lite samtidigt respektfullt. Och jag tycker ändå att man bör framhålla att ni var överens på flera viktiga punkter, inte minst där du enligt din utsago var fundamentalist.

Jo kan du inte berätta något om dina klostertankar som du nämnde i början. Jag undrar också om pastor Ulf nämnde något om frågan om honom som ärkebiskop, efter programmet alltså (som också nämndes)?! Han är ju i vart fall prästvigd och medlem i Svenska kyrkan..dock har han väl inte Svenska kyrkans dopteologi..

Mats Hermansson säger
12 november 2011 – 11:10

Du skriver bra Åke!
Det är bra att lyfta fram detta att vi kan tycka väldigt olika i panelsamtal och den teologiska debatten - och ändå ha en stark känsla av samhörighet. Det som för oss samman är helt klart större, viktigare och vackrare än det som skiljer oss åt. Kyrkan lever farligt om vi som vill vara med tror att det handlar om en åsiktsgenskap. Kyrkan är något vackrare än så. Och Gud - ja Gud är alltid större.

Robin säger
12 november 2011 – 11:13

Fint skrivet Åke. Hoppas du / jag / vi inom vårat eget samfund också har samma respekt och öppenhet även inför varandra, och inte bara blir något som är riktat till andra trossyskon.

Hur ligger det till med Ulf egentligen. Han är ju prästvigd i SvK. Men lämnade han helt Svk när han startade LO, och senare år gått med igen? För inte har han väl blivit avkragad tidigare?

Rent principiellt, skulle han ha rätt att celebrera t ex en högmässa?

nya tant lila säger
13 november 2011 – 01:07

De medmänskliga möten du beskriver, där vi tycker illa om någon. tror jag inte alls är möten med Jesus, såvida inte synen blir TOTALT förvandlad.
Jesus är VÄRMEN i mötena; empatin, medkänslan, seendet. Kan avståndstagandet förvandlas till värme, DÅ, men först då, finns Kristus med. Det andra är något helt annat. Krafterna i tillvaron är flera, det gäller att se upp.

Sedan betyder ordet mysterium för mig just ett mysterium och ett sådant KAN INTE framkallas, inte ens för att man som människa dukar fram bröd och vin. Därför kan jag inte heller se nattvarden som annat än symbolisk.
Saker kan givetvis hända inom oss, vid nattvardsbordet som på andra ställen, men du kan aldrig garantera ett mysterium, då har ordet helt förlorat sin egentliga betydelse, vad Martin Luther än har sagt!
-Gör detta till min ÅMINNELSE, säger Jesus.

Jag ser alltid med stor förundran på gudstjänster från frikyrkor, där de ibland gapar, skriker och hojtar och hysteriskt ropar på Jesus och påstår att han är närvarande genom deras tjut.
Jesus, tror jag, möter oss när han anser att detta är lämpligt. Det är inte vi som bestämmer den tidpunkten eller platsen. Han kommer oombedd.

P-A Rudberg svarar
13 november 2023 – 08:11

Han kommer till den som ber och önskar relation.

Jimmy Patring svarar
17 november 2023 – 08:11

Jag tillhör det här frikyrkofolket som ”tjuter” i kyrkan, eller som Bibeln kallar det för: sjunger lovsång – (om man läser rakt av) 😉
Nu en fråga. Menar du att Jesus inte är en person som man möter? Är han inte mer än en medkänsla eller värme? Vilka bibeltexter grundar du resonemanget på? Visst, tolka skriften i all ära, men var går gränsen till att gå utanför skriften.

StaffanW säger
13 november 2011 – 01:24

Välformulerat och respektfullt samtal - blev glatt överraskad av att ni båda visade en humoristisk sida. Viktigt med denna typ av samtal där också olikheter i både erfarenhet och tro får komma i dagen på ett ödmjukt sätt. Är utvecklande, som Ordspråksboken sammanfattar på ett fint sätt: "Järn ger skärpa åt järn, människa åt människa." (27:17)

Eva säger
14 november 2011 – 11:03

Tack för ett mycket fint, respektfullt och ändå tydligt panelsamtal - med både humor och knorr! Det gläder mig oerhört som svenskkyrklig, med hjärtat och många vänner i olika samfund, att detta närmande kan ske. Föredömligt väl gjort av er båda två samt av samtalsledaren Stefan Swärd.
Guds frid!

Sven Andersson säger
15 november 2011 – 05:23

Jag såg/hörde samtalet i dag igen. Skillnaden i bibelläsning mellan dej och Ulf är nog
framförallt, att du vill "tolka" skrifterna, läsa in symboler och använda eget förnuft och
omdöme medan Ulf mera läser "rakt av som det står" och låter orden själva verka.
Vilket är mest bibeltroget? 11-11-15 /Sven

Bengt Wikström svarar
16 november 2023 – 08:11

Inte ens Ulf Ekman kan alltid läsa ”rakt av som det står”.

I Uppenbarelseboken 22:20 skriver Johannes: ”Han som vittnar om detta säger: ´Ja, jag kommer snart.´ Amen, kom, Herre Jesus.”

Hur läser/tolkar man denna passage ”rakt av” utan krusiduller?

Det grekiska adverbet ταχύ betyder ju snart, snabbt, utan dröjsmål. ”Snart” är ett vagt tidsbegrepp men att tolka det som 2000 år är väl ändå att ta i?

Vad har hänt? Om vi läser texten ”rakt av som det står” är det nåt som uppenbarligen inte stämmer. Ljuger Johannes eller hörde han fel? Var det önsketänkande? Tolkade han fel? Faktum är att Herren dröjer.

Borde det inte ha stått ”Ja, jag kommer INTE snart.”? Vi tvingas stoppa in ytterligare ett adverb, ”inte”, för att texten ska återfå kontakten med verkligheten .

Jag har korrekturläst min egen Bibel 2000 och plitat in ”inte” med blyerts i denna vers . Så känns det bättre. Och skulle jag ha fel kan jag alltid sudda bort min anmärkning med ett suddgummi. Smidigt och följsamt.

För övrigt är Åke Bonnier mer trovärdig än Ulf Ekman. Jag litar inte på män som ständigt skrattar bifall till sin egna repliker. Åke Bonnier fick i stället publiken att skratta igenkännande och uppskattande flera gånger. Så vill Gud ha det. Basta.

P-A Rudberg svarar
16 november 2023 – 08:11

Att tolka Bibelns ord är en tradition som går tillbaka till den allra tidigaste kristna kyrkan. (Läs bl a vad Origenes skriver.)
Faktiskt går det tillbaka till Jesus som väldigt gärna använde liknelser och symboler.
Därför måste vi bortom orden och inte bara läsa ”rakt av som det står”. Visst är det svårare eftersom vi måste förlita oss till den heliga Anden, men alternativet håller inte.

Jonas säger
15 november 2011 – 10:47

Ja, alkoholstyrkan är inte avgörande för ekvaristins giltighet, men det måste vara en präst vigd i apostolisk succession och det måste vara vin..alltså ingen druvsaft. Nog om det.

Robin, en gång präst alltid präst, vigningen är ett outplånligt märke som aldrig försvinner, på samma sätt som dopet. Ulf Ekman är emellertid inte behörig att utöva prästämbetet i Svenska kyrkan. Nu känner jag inte riktigt till vilka regler som gäller men möjligen skulle pastor Ulf få vara celebrant vid en ekumenisk högmässa som representant för Livets Ord efter tillåtelse från kyrkoherden, detta är jag osäker på. Om han skulle vara koncelebrant eller predika vid en vesper eller någon liknande gudtjänst skulle det nog inte vara något problem. Är det inte fråga om Svenska kyrkans ordinarie verksamhet torde han få celebrera utan tillstånd från kyrkoherden, till exempel vid någon Oas-sammankomst. Ulf Ekman har predikat iklädd stola och alba i Östanbäcks kloster utanför Sala.

Kunde inte Ulf Ekman inbjudas att koncelebrera och få predika vid en högmässa i Storkyrkan med dig Åke?

P-A Rudberg svarar
16 november 2023 – 08:11

Jag tror att Gud själv struntar i om det är vin eller druvsaft. Han kollar inte sådana saker innan han väljer att möta oss i nattvarden.
Det som avgör är vår äkta vilja att möta honom där.

Åke Bonnier svarar
16 november 2023 – 08:11

Hej Jonas,
Hur mycket vi än uppskattade varandras ärlighet, öppenhet och värme så är det inte aktuellt att ha Ulf Ekman som predikant i Storkyrkan. Stockholms domkyrkoförsamling står för en teologi som i mångt och mycket speglas i mitt bloggskrivande. Jag är säker på att Ulf Ekman har svårt för en hel del av detta. Jag möter gärna Ulf Ekman i nya samtal. Men samtal är något annat än predikan. Han kan heller inte vara celebrant en en högmässa i svenska kyrkan, möjligen kan han assistera i en gudstjänst som vilken döpt lekan som helst.
För övrigt tror jag inte att Ulf vill ha mig som predikant i en Livets Ordgudstjänst. Jag är för ”liberal”.

Bengt Wikström säger
16 november 2011 – 02:37

Det finns mer att se i vår medmänniska än bara Jesus, nämligen alla dessa olika kyrkotraditioner.

Om vi kan bortse från den klädedräkten och i stället mötas i Nattvarden tror jag att Gud ler i sin himmel. Och vi kan le tillbaka.

Eva säger
16 november 2011 – 06:45

Jonas: Vilken bra idé!
Åke, en högmässa med verklig ekumenisk, och kanske oväntad, anda - du och Ulf (och kanske flera, såsom under Jesusmanifestationen men inte i Kungsträdgården)...
När får vi besöka den - jag väntar!

Anders Gunnarsson säger
16 november 2011 – 07:28

Åke m fl

Ekumenik är fantastiskt!

Men går det inte lite väl snabbt. Eukaristin är målet, inte vägen. När man är överens i sak, kan det innersta livet delas.

Allt gott.

P-A Rudberg svarar
16 november 2023 – 08:11

Är vi där nu igen att en del inte ska få dela den fulla nattvardsgemenskapen med andra?

Jonas säger
16 november 2011 – 10:20

Tack för ditt svar Åke. Jag är dock inte helt övertygad om att du inte skulle få hålla en predikan hos Livets Ord. Säkert går det att hitta något ämne där er syn inte divergerar så mycket. Även om man nu inte tycker lika så är de väldigt bra att man kommer samman i bön och samtal m.m. och därvid inte fokusera så mycket på det man är oeniga om att allt det andra skyms undan.

Anders Gunnarsson, jag håller med om det du skriver i andra stycket, dock förstår jag inte hur debatten kom in på det spåret, har ju inte riktigt med att göra med frågan om Ulf Ekman som celebrant vid något tillfälle.

Sven Andersson säger
17 november 2011 – 01:30

När jag lyssnat en tredje gång på samtalet mellan Åke och Ulf, ser jag klart att Åke
tappar koncepten en del och försöker med lite roligheter att få lyssnarnas medhåll
i st f att komma med bättre argument. Mycket i bibeln är diffust, men få ställen kan
man tolka tvärtemot utan att bryta mot Ordet. Om ngn ändå anser sig välsignad i ett
"samkönat äktenskap", så missunnar väl ingen medkristen det. Må Åke och hans stackars Brunne-stift fungera för GUDS RIKES UTBREDNING!

Hmm säger
17 november 2011 – 06:49

Så är vi där igen. Står de samkönade äktenskapen i vägen för Guds rikes urbredning?

P-A Rudberg svarar
19 november 2023 – 08:11

Inte då. De MEDVERKAR till Guds rikes utbredning! 🙂

Tomas säger
17 november 2011 – 09:21

re Bengt Wikström

Att bedöma en förkunnares teologiska trovärdighet baserat på när han skrattar synes lite tunt, tycker jag.

Utan att på något sett ha någon koppling till Livets Ord tycker jag Ulf Ekman är en lysande predikant som utmärker sig genom sitt trohet till ordet och sina omfattande teologiska kunskaper (jag har följt honom en del via kyrkans webb-TV). Samtidigt är jag en ganska trogen besökare i Storkyrkan, då SvK:s liturgiska ordning ligger mig kärt om hjärtat. Jag tycker därför att sändningen från Elimkyrkan var ganska intressant att lyssna till.

Min uppfattning är att evangelikala förkunnare ofta har mer substans att erbjuda en kristen än mer liberala predikanter. Kanske har det just med troheten till Ordet att göra. Eller att man inte väjer för opopulära begrepp för den moderna människan som t.ex. synd och behovet av omvändelse. På något sett blir kristendomen begriplig först när man inte duckar för de inslag i läran eller de avsnitt i Bibeln som möts med fientlighet av "världen".

Om andra kristna har samma erfarenhet kan jag inte uttala mig om.

Patrik Löksa säger
17 november 2011 – 10:19

Har även jag sett samtalet via nätet. Tack alla inblandade, heder åt dig Åke som ställde upp i detta samtal! Fler skulle våga mötas så här. Det finns så många vanföreställningar kring Ulf Ekman och Livets Ord, och att mötas och samtala om centrala saker rörande tron inom Kristi Kropp kan inte vara annat än efter Guds vilja.

Jonas säger
17 november 2011 – 11:28

Ja, kanske det Sven Andersson. Men hade Åke Bonnier blivit biskop istället hade han varit betydligt mer värdig.