Till innehåll på sidan

Kategori: Nyheter

 • Diakoni och liturgi – del 3, utveckling
  diakonibloggen

  Diakoni och liturgi – del 3, utveckling

  I föregående inlägg har vi läst om en enkätstudie om diakoners liturgiska praxis och en fördjupningsstudie om sambandet mellan diakoners karitativa uppdrag och gudstjänsten. Vi avslutar med att redogöra för de slutsatser vi kommit fram till genom den senare studien. Utifrån resultaten ser vi några områden som bör fokuseras på om diakoners erfarenheter från det […]

  Läs mer


 • En nypublicerad rapport! Diakoni och liturgi – del 2, fördjupning
  diakonibloggen

  En nypublicerad rapport! Diakoni och liturgi – del 2, fördjupning

  I förra inlägget berättades om en enkätstudie vi genomfört där syftet var att undersöka hur diakoners aktiva tjänstgöring i söndagen gudstjänst ser ut i praktiken, främst genom att se hur frekvent diakoner deltar i olika moment i söndagens gudstjänst. Nu kan vi presentera en helt nyutkommen rapport. Vi har i samarbete med Marie Cederschiöld högskola […]

  Läs mer


 • Förintelsens minnesdag 27 januari
  diakonibloggen

  Förintelsens minnesdag 27 januari

  ”På Förintelsens minnesdag samlas människor över hela världen för att minnas dem som föll offer under Förintelsen. De cirka 6 miljoner judar som mördades. De romer som utsattes för folkmord, de homosexuella, funktionsnedsatta eller ”asociala” som av olika skäl inte ansågs passa in. Alla de som föll offer för den nazistiska regimen.” Det här står […]

  Läs mer


 • Diakon- och prästvigning
  diakonibloggen

  Diakon- och prästvigning

  Jag minns det så väl, första gången jag fick prova den gröna diakonskjortan. Minns nervositeten inför examen och sen den stora dagen då diakonvigningen skulle ske. Det var stort och mäktigt att få kliva in i raden av människor som på olika sätt valt att ge sina tjänst åt Gud. Det gör vi ju de […]

  Läs mer


 • Kyrkans väg på en ny politisk arena
  diakonibloggen

  Kyrkans väg på en ny politisk arena

  Generalsekreteraren för Sveriges kristna råd kommenterade 14 oktober presskonferensen med Ulf Kristersson, Ebba Busch, Johan Pehrson och Jimmie Åkesson. Så här skriver Sofia Camnerin: Kyrkorna kommer aldrig vika en tum när det gäller det oändliga människovärdet. Kyrkorna fortsätter arbeta för att alla människors grundläggande behov ska bli tillgodosedda, och arbetar för ett starkt bistånd. Kyrkorna […]

  Läs mer


 • Ny film om diakoni
  diakonibloggen

  Ny film om diakoni

  Diakoni är enligt kyrkoordningen en del av församlingens grundläggande uppgift. Men vad är egentligen diakoni, och vem ska göra det? Se en film gjord av stiftsorganisationen för Luleå stift och Svenska kyrkan på nationell nivå. Filmen är en del av ett utbildningsmaterial för förtroendevalda.

  Läs mer


 • Diakonipsalm med ny melodi
  diakonibloggen

  Diakonipsalm med ny melodi

  Vi fick ett mail från Sara Frigell, barnbarns barnbarn till biskop Ernst Lönegren. En diakonipsalm har fått ny melodi. Tack, Sara, för att du delar med dig av den fina psalmen i ord, noter och toner. Ernst Lönegren (1862-1937), biskop i Härnösands stift 1910-1934, grundade Vårsta diakoni i Härnösand 1912, då han också skrev en […]

  Läs mer


 • Diakonifokus: Livsmod – SKR:s materialbank
  diakonibloggen

  Diakonifokus: Livsmod – SKR:s materialbank

  Sveriges kristna råd producerar vartannat år ett diakonalt inspirationsmaterial utifrån ett aktuellt tema, kallat Diakonifokus (tidigare kallat Diakonins månad). Innehållet samlas i en materialbank, där alla som arbetar diakonalt i kyrkorna kan hämta material och inspiration för sitt arbete. Nu finns ett nytt material tillgängligt för åren 2022 och 2023, denna gång med temat ”Livsmod”. Det […]

  Läs mer


 • Diakonalt ledarskap – erfarenheter från pandemins inledande månader
  diakonibloggen

  Diakonalt ledarskap – erfarenheter från pandemins inledande månader

  Biskoparna skriver i “Ett biskopsbrev om diakoni” att “Diakoni som förhållningsätt behöver genomsyra församlingens liv och verksamhet” (s.31). Vi menar att detta blev tydligt under pandemin. Vi vill i denna artikel visa att diakonens roll är viktig i ett diakonalt ledarskap, inte minst för Svenska kyrkans samverkan med övriga samhället. Diakoner på församlings-, stifts- och nationell nivå […]

  Läs mer


 • Diakoni – reflektion och praktik
  diakonibloggen

  Diakoni – reflektion och praktik

  Vissa stunder var vi nära att ge upp, andra gånger blev vi ivrigt uppmuntrande. Tillsammans med andra diakoner, teologer, forskare och praktiker har vi skrivit en ny uppdaterad version av Diakoni – reflektion och praktik. Boken är en grundbok som vänder sig till studenter på högskolor och kyrkliga utbildningsinstitut och till det diakonala arbetets utövare […]

  Läs mer