Till innehåll på sidan

På andra arenor

På andra arenor – Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer

Jesus sa: “Kom till mig”, men också “Gå ut i hela värl- den”. Hur kan det då gå till när Svenska kyrkan när- varar “ute i världen”, på andra arenor än den tradi- tionellt egna? Vad gör kyrkan där och hur uppfattas det? Hur kan man få till en samverkan med andra samhällsaktörer?

Läs gärna Magnus Bodin ögonblicksbilder och hämta inspiration till fortsatta modig diakoni: Pandraarenor_pdf