Till innehåll på sidan

Om Diakonibloggen

Vi är många, på många platser, i olika åldrar. Vi syns i gröna skjortor med ett vitt litet frimärke. Du möter oss på vårdhemmen, sjukhusen, i skolor och i församlingarna över hela Sverige. Även här på bloggen möter du några av oss diakoner.

Det diakonala arbetet är Svenska kyrkans omsorgsarbete. Det drivs inom egna institutioner som till exempel Stadsmissionen i flera städer. Arbetet bedrivs i skolor, på sjukhus, inom kriminalvården, på arbetsplatser men också som en del av det traditionella församlingsarbetet. Så här beskrivs det diakonala arbetet på Svenska kyrkans hemsida:

”Att bli sedd och bekräftad kan hela. Att se och bekräfta kan också hela. Samspelet i diakonin – kyrkans sociala arbete är unikt mänskligt. Uppdraget är att ge människor i samhällets marginal plats i församlingens mitt. Det handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck.”

Vill du veta mer, läs gärna vidare på Svenska kyrkans hemsida.

Diakonibloggen lyfter fram, hyllar, diskuterar och inspirerar till diakonalt arbete inom och utanför Svenska kyrkans ramar. Vi som är redaktörer på diakonibloggen.com är Karin Ahlqvist och Charlotte Säll, diakoner i Växjö respektive Värnamo. För allt publicerat material ansvarar webbredaktören.

Vill du skriva på diakonibloggen, ta gärna kontakt med oss. Vi ser fram emot att utöka antalet skribenter som vill reflektera och visionera om diakonala och sociala frågor.

All info hittar du under kontakt.