Till innehåll på sidan

Utbildning

Om du funderar på att bli diakon bör du ta kontakt med ett stift för att samtala om dina studier och dina möjligheter att bli antagen som diakonkandidat. Det är biskopen och domkapitlet i stiftet som prövar en persons lämplighet att bli diakon.

Den blivande diakonen ska ha en yrkesexamen från universitet eller högskola alternativt en kandidatexamen omfattande 180 hp med inriktning mot något av följande huvudområden:
• Psykologi och socialpsykologi
• Socialt arbete
• Vård-/ omvårdnads- eller hälsovetenskap

Den som har en kandidatexamen omfattande 180 hp med inriktning mot annat huvudområde, ska komplettera med 90 hp inom psykologi, socialpsykologi, socialt arbete eller vård-/ omvårdnads- eller hälsovetenskap.

Under din fackutbildning, alternativ innan du startar det pastoralteologiska slutåret ska du genomföra följande stiftsförlagda utbildningsmoment:

  • Praktik, 8 veckor
  • Mötesplats mellan stift och student, 8-10 dagar
  • Lämplighetsprövning av biskop och domkapitel

När du som blivande diakon antagits i ett stift ska du sedan gå ett avslutande pastoralteologiskt år vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. I slutåret ingår 3 veckors verksamhetsförlagd utbildning.

Mer information om detta får du av den som är rekryteringsansvarig i ditt stift.

Informationen är hämtad på Svenska kyrkans hemsida.