Till innehåll på sidan

Böner

Bön om Hopp, Mod och Tro

Må Gud välsigna oss med tillräckligt hopp
för att höja blicken bortom morgondagen och erkänna den värdighet och respekt som tillhör varje människa som genom vår okunskap eller våra fördomar blivit åsidosatt eller ställd utanför.

Må Gud välsigna oss med tillräckligt mod
för att möta de utmaningar som tillvarons destruktiva krafter låter komma i vår väg i form av egoism, missbruk och våld. Att vi blir orädda, alla vi som utgör din kyrka och din mänsklighet

Må Gud välsigna oss med tillräcklig tro
för att i varje syster och bror känna igen ditt ansikte.

Bönen är hämtad från Diakonia.se

En bön inför nya året

Gud. Tack för julen, tack för jobb och tack för ledighet.
Gud. Tack för Jesus ankomst och för möjlighet att byta tempo och fokus i livet.
Tack för att vi får träffas här idag. Bär oss och bevara oss under 2018.

Tack för att du hör vår bön
Och möter oss med kärlek

Vi ber för landet vi finns i och vi ber för vår stad. Ge oss möjligheter till mer gemenskap och att träna på fred. Hjälp oss att finna fred med oss själva, fred i vår stad, fred med våra kristna syskon och fred för hela världen.
Gud, hjälp oss vara bärare av fred och frid. Låt vår bekännelse av vår kristna tro vara en kraft i att skapa ditt rike.

Tack för att du hör vår bön
Och möter oss med kärlek

Vi ber för alla som längtar efter en familj. Vi ber för alla familjer som behöver extra stöd och för alla som har tunga utmaningar i livet. Vi ber för alla trötta huvuden idag, för alla nyårslöften, för alla som längtar till att jobbet startar och för alla som längtar efter vänner.

Vi ber för alla som kommer komma till våra församlingar för första gången under 2018 och för alla som länge varit aktiva i våra kyrkor. Låt alla känna sig välkomna och hitta en plats där vi känner oss välkomna.

Gud, vi tackar dig för alla nyårsfester och för alla bra tv-program som hållit oss sällskap under helgerna. Vi tackar dig för relationer som stärker och att din kärlek bär. Vi ber för alla som gör gott och som på olika sätt bidrar till en bättre värld.

Tack för att du hör vår bön
Och möter oss med kärlek

Förlåt oss för allt dumt vi säger, för att vi bråkar med de som egentligen betyder mest.
Förlåt oss för att vi inte vågar ta kontakt med nya personer.
Hjälp oss säga förlåt till de vi har sårat och förlåta de som sårat oss.
Gud – hör vår bön om att bli modiga kristna som söker kontakt och samarbete. Hjälp oss att bli tydliga och att kämpa för rättvisa.
Gud – Hör vår bön om att hjälpas åt, även när vi tycker olika och har olika arbetssätt.

Tack för att du hör vår bön
Och möter oss med kärlek

I Jesu namn. Amen.

Bön för alla kyrkor

GUD, ge oss kyrkor
som är mer djärva än på sin vakt,

som inte bara är en trygghet för de hotade
utan också utmanar de alltför trygga,

som inte bara älskar världen
utan också kräver rättvisa,

som inte tiger still
när folket ber att någon upphäver sin röst,

som inte bara går förbi
när en sårad mänsklighet väntar att bli helad,

som inta bara samlar oss till gudstjänst
utan också sänder oss som vittnen,

som följer Kristus
även när vägen leder till ett kors.

Till allt detta  bär vi fram oss själva
i namnet av Den som i kärlek gav sitt liv för oss

Amen.

av Luis Leiva, Costa Rica (finns i Inklusiva mässan)

Bön i Stilla Veckan

O Gud,
Kan det vara så, att berättelsen om Jesus Kristus har med mitt liv att göra? När mitt liv möter ditt liv händer det något inom mig. Det frusna lossnar. Ibland kan jag äntligen gråta.

O Gud,
Kan det vara så att du går före mig i mitt lidande? När jag vrider mig i ångest i mitt eget Getsemane, finns du redan där. När jag snyftar: Ta kalken ifrån mig! känner jag din närhet. När jag inte kan säga: Ske din vilja, viskar du orden i mitt hjärta.

O Gud,
Kan det vara så att du bär ditt kors bredvid mig, att det är din skugga jag ser när jag kämpar med mitt eget? När jag genomborras av smärtan, är det din röst jag då hör? Den som lovar: Redan idag ska du vara med mig i Paradiset?

O Gud,
När jag ger upp och allt blir svart, är det till dig jag då överlämnar min ande? Är det du som tar emot mig i det djupa, svarta? Är det dina händer som bär mig, din famn som vaggar mig? När bara tystnaden omger mig, finns du ändå där?

O Gud,
Är det du som vältrar undan stenen så att ljuset kommer in? Är det du som plötsligt står framför mig och säger mitt namn? Är det du som bryter brödet, delar livet, får det att brinna igen i mitt hjärta?

O Gud,
Jag möter ditt ansikte i Jesus Kristus och när jag vandrar med honom förstår jag mitt eget liv. Jag lägger allt som är jag; det svarta, det ljusa, det bittra, det ljuva i dina händer. Ta emot det, du som bär allt.

Amen.

av diakon Lena Sjöberg

Bön för barnen ibland oss

TACK för barnen ibland oss.
Vara människa och leva i denna värld är inte lätt.
Bevara dem för det alltför svåra.
Tack för ditt ljus i deras hjärtan,
din närvaro i livets alla skeden.

Må de få erfara kärlek och
ge kärlek vidare.
Må de glädjas över att finna till och
steg för steg finna sin väg
Din välsignelse över dem och oss alla!

av Margareta Melin

Omätlige Gud

du som håller universum samman
och famnar allt levande
*  vi tillber dig.

Vi ber för fred och försoning
överallt på jorden – och i vårt eget inre.
*  Må ditt rike komma och din vilja ske!

(När det finns anledning att nämna något särskilt:
Idag ber vi för…)

I tystnad lyfter vi fram det vi bär inom oss
och tänker på.

Tystnad

I allt som sker är du nära.
*  DU ÄR
den kärlek som bär
Genom oro och längtan

Det som är markerat med * kan upprepas av alla.

av Margareta Melin

Du evige Gud

Alltings ursprung och livgivare,
till dig ber vi för hela världen
för jordens skönhet och framtid.

Inför dig lyfter vi fram det svåra:
bristen, smärtan, orättfärdigheten.
Allt lyfter vi in i ditt ljus, i din kärlek.
Må ditt rike komma och din vilja ske!

Också vår egen önskan att göra gott
lyfter vi fram inför dig,
vår vilja att vara ljus i världen – som Jesus säger att vi är.

Vi ber för…

(ett böneämne nämns helt kort, därefter tystnad – följt av nästa böneämne)

Avslutas: I allt som sker är du nära.

Alla: DU ÄR
den kärlek som bär
genom oro och längtan.

av Margareta Melin

Franciskansk välsignelse och bön
med önskan om att få leva på djupet

Må Gud välsigna dig med obehag
inför enkla svar, halvsanningar och ytliga relationer
så att du får leva på djupet av ditt hjärta.

Må Gud välsigna dig med vrede
över orättvisor, förtryck och utsugning
så att du kan verka för rättvisa, frihet och fred.

Må Gud välsigna dig med tårar
att fälla över dem som drabbas av lidande, övergivenhet,
hunger och krig,
så att du kan sträcka ut handen och trösta dem
och förvandla deras smärta till glädje.

Och må Gud välsigna dig med tillräckligt mycket dåraktighet
för att du ska kunna tro att du kan få betyda något för världen,
så att du kan göra det andra hävdar är omöjligt
för att komma med rättvisa och godhet till
alla våra barn och fattiga.

I vår Herres Jesu Kristi namn.
Amen.

av Philip Yancey

Förbön vid familjegudstjänst

Gode Gud, vi kommer till dig med våra böner. Dina barn ber dig…
Gud, var med oss alla.

Vi säger FÖRLÅT oss, Gud! Ibland gör vi sådant som gör någon annan ledsen. Ibland tänker vi dumma tankar. Ibland låter vi bli att göra de goda sakerna. Ibland tänker vi så mycket på oss själva att vi glömmer andra. Och ibland glömmer vi att tänka på dig, Gud. Vårt ”förlåt” får vi lämna till dig. Dina barn ber dig…
Gud, var med oss alla.

Vi säger HJÄLP oss, Gud! Ibland händer det jobbiga saker då vi inte klarar oss själva. Ibland tänker vi på någon annan som behöver hjälp, någon som är sjuk, någon som är ledsen eller känner sig ensam. Vårt ”hjälp” får vi lämna till dig. Dina barn ber dig…
Gud, var med oss alla.

Vi säger TACK, Gud! Tack för blommor, träd, fåglar, djur, luft, land, vatten och allt som du har skapat. Tack för livet som vi har fått, alla dagar som du ger oss. Tack för familj och vänner, skolkompisar och arbetskamrater. Tack för att du älskar oss var och en så otroligt mycket. Vårt ”tack” får vi lämna till dig. Dina barn ber dig…

Gud, var med oss alla.

I Jesu namn. Amen.

Barnen kan illustrera de olika delarna med till exempel:

Förlåt – lägga en sten vid ett kors eller på altaret

Hjälp – tända ett ljus

Tack – Bära fram en blomma eller ett fint paket på altaret

Förbön

Vi ber dig Gud, visa oss din väg för vår värld.
Hjälp oss Gud att att inte tappa modet och hoppet när vi läser och hör om katastrofer och konflikter som ständigt är en del av många medmänniskors vardag världen över. Vi ber idag särskilt för alla som förlorat anhöriga i katastrofdrabbade områden, vi ber för alla som förlorat barn eller föräldrar, för alla som tvingas att leva på flykt eller i flyktingläger med oro och ängslan som en ständig följeslagare. Vi ber för alla som lider av svält eller av obotliga sjukdomar. För alla som är ensamma och övergivna. Vi ber dig Gud att ge oss kraft och förstånd att försöka att arbeta för en bättre värld, där alla människor är lika värda, där alla får leva omslutna och burna av din kärlek

Herre hör vår bön

Vi ber dig Gud, visa oss vägen för din kyrka
Vi ber dig för Kyrkan över hela världen. Hjälp alla troende att förenas i en längtan efter dig så att inte meningsskiljaktigheter får för stor betydelse. Vi ber för det ekumeniska arbetet världen över och speciellt ber vi för det ekumeniska arbetet i vår stad. Tack Gud för att vi får vara en del av en helhet där längtan efter dig får stå i centrum.

Herre, hör vår bön.

Vi ber dig Gud, visa oss vägen för din församling
Vi lyfter fram vår församling inför dig Gud. Du ser och känner oss alla om är samlade här. I dag ber vi särskilt för alla anställda, för alla besökare och för alla fritidsmedarbetare. Ge oss alla kraft och inspiration att visa på din kärlek. Vi ber om öppnade ögon som sträcker sig även bortanför oss själva och de som står oss nära. Var med oss i möten med nya medmänniskor så att varje möte i vår församling kan få präglas av en ärlighet, uppriktighet och glädje, för i äkta gemenskap finns en ständig närvaro av dig.

Herre, hör vår bön.

Vi ber dig Gud visa oss vägen i våra egna liv.
Vi ber dig Gud om mod att se oss själva sådana vi är. Hjälp oss att växa och utvecklas, att våga bejaka oss själva och hjälp oss Gud att våga ge kärlek och ta emot Kärlek. Hjälp oss att våga skratta och våga gråta, våga erkänna våra misstag och om kraft ber vi att  kunna be om förlåtelse. Hjälp oss att se både våra starka och svaga sidor, hjälp oss att hitta vår uppgift och vilka gåvor du lagt hos var och en av oss. Vi ber att du använder oss Gud. Vandra med oss på vår livsväg så att vi vågar pröva nya vägar med dig vid vår sida.

Herre, hör vår bön.

Vi vänder oss till dig Gud och ber om öppenhet
Öppenhet i vår församling så att allt arbete kan präglas av gemenskap och kärlek
Vi ber om öppenhet i relationer, för vänskapsrelationer, för äktenskap, samboförhållande och alla familjer så att vi genom dig får växa i förtroende och tillit.
Vi ber om öppenhet i vår värld så att ärlighet och trofasthet kan prägla allt fredsarbete.

Dina barn ber dig
Gud var med oss alla

Vi vänder oss till dig Gud och ber om vänskap
Så att ensamheten i vårt samhälle kan brytas och människor i mötet med dig och varandra kan få uppleva innerlig glädje
Vi ber om vänskap inom kyrkan så att ekumeniken kan få fotfäste och du vår Gud kan bli vårt gemensamma mål

Herre dina barn ber dig
Gud var med oss alla

Vi vänder oss till dig Gud och ber om fred och frihet
Se till alla sårade nationer, till länder lamslagna av blod och våld
Sänd din frid så att vi människor får kraft att verka för varaktig fred.
Vi ber om frihet för alla oss bundna till alla måsten och ofrivilliga och frivilliga krav
Ge oss förmåga att känna oss älskade av dig och i den vissheten leva i kärleken frihet

Herre dina barn ber dig
Gud var med oss alla

Vi vänder oss till dig Gud och ber om kärlek
Hjälp oss Gud att våga stanna upp och reflektera över din vilja med vårt liv.
Hjälp oss att se oss själva med dina kärleksfulla ögon och ge oss kraft att ge kärleken vidare.
Du ser alla de människor vi bär med oss och som vi nu tyst nämner inför dig…

Herre dina barn ber dig
Gud var med oss alla.

Gud vi ber dig: Var oss nära och rör vid våra hjärtan
Så att vi genom din beröring kan känna att din kärleks kraft är den kraft som kan lösa upp knutar och lossa spärrar som hindrar mig från att vara äkta och hel. Hjälp oss att överlämna oss åt dig att trotsa vår egen duktighet och våga se oss själva med dina ögon, våga se att trots vår litenhet så rör du vid oss med kärleksfulla varma och omslutande händer.

Herre hör vår bön

Gud vi ber dig: Var oss nära och rör vid våra ögon
Så att vi vågar se vår verklighet som den är, i tunga dagar ber vi dig Gud om extra värme och tillit och glada härliga dagar skänker vi en extra tanke i tacksamhet.Men vi ber dig Gud för öppnade ögon som också sträcker sig bortom oss själva och våra egna behov, Hjälp oss i mötet med varandra så att mötena vi gör varje dag kan få präglas av ärlighet, uppriktighet och glädje, för ur äkta gemenskap finns en ständig närvara av dig, du som ser oss och möter oss precis där vi är.

Herre hör vår bön

Gud vi ber dig: Var oss nära och rör om i vårt innersta
Så att vi inte stannar upp och bekvämt lutar oss bakåt och låter tvs nyhetflimmer vara utan mening. Gud vi ber dig att ge oss kraft att fortsätta att arbeta för en bättre miljö, så att vi upprätthåller din skapelse. Vi ber också om kraft att arbeta för att våra skolor ska få vara bra och trygga platser där individer får växa i både kunskap och självförtroende. Vi ber också för vår församling här på ekhagen, hjälp oss att skapa öppna mötesplatser som inbjuder till samtal om dig, du som med omsorg ser vårt innersta och aldrig tröttnar på att röra om och skapa nya möjligheter.

Herre hör vår bön

Bön i orostid

Gud, i en tid av oro ber vi dig:
Var oss nära Gud,
Vi behöver känna din omslutande lugna trygga famn.
Ge oss den kraft vi behöver för att se utanför oss själva så att medmänsklighet, värme och omtanke får segra över rädsla och hot.

Gud, hör vår bön
och svara oss när vi ropar
.

Gud, i en tid av oro ber vi dig:
Var särskilt med alla som har ansvar och ledningsposition i vårt samhälle. Vi ber om ledning och vishet för alla som måste fatta viktiga beslut i svåra situationer. Ge hopp och tröst till alla som drabbas av arbetslöshet och oroar sig för framtiden. Vi ber också för alla som far illa av att tvingas stanna hemma i destruktiva miljöer och relationer.

Gud, hör vår bön
och svara oss när vi ropar.

Gud, i en tid av oro ber vi dig:
Hjälp oss att stötta, stärka och uppmuntra all fantastisk vårdpersonal.
Vi ber för läkande, för kraft och styrka att möta lidande, något som alltid är en del av vår livsvardag men som nu blir så tydligt och skrämmande. Vi behöver hopp och tro, Gud, ge oss styrka och kraft att i dessa stunder inte tappa vissheten om, att vid varje steg, i varje andetag, varje tanke, finns du med.

Gud, hör vår bön
och svara oss när vi ropar.

Gud, i en tid av oro ber vi dig:
Se till din mänsklighet världen över.
Vi ber för alla som är särskilt utsatta,
för människor på flykt, för alla som lever mitt i krigets fasor, för människor utan hem, för ensamma och isolerade och för alla som redan är nedsatta på grund av sjukdom och ohälsa.

Gud, hör vår bön
och svara oss när vi ropar
.

Gud, i en tid av oro ber vi dig:
Var oss nära, Gud, och hör våra tysta förböner…

Omslut oss och hjälp oss att omsluta varandra i ord, möte och tanke.
Amen.

Avsluta gärna med välsignelsen.