Den äldsta är ändå 98 år i bibliodramat!


 

 

33333

Lerums församling har under 1,5 år varit aktiv och erbjudit bibliodrama vid många olika tillfällen och konstellationer. Bibliodrama är en form av bibelupplevelse där vi får möjlighet att känna igen oss själva i de människor, miljöer och händelser, som vi läser om i Bibeln. Bibliodrama innebär att ”läsa Bibeln med hela kroppen”. Det räcker inte med att läsa eller lyssna till en text, vi måste också få göra den, förkroppsliga den. Först då kan vi förstå den och komma den nära. Tillsammans i en grupp kan vi återskapa Bibelns berättelser på ett lekfullt, andligt och dramatiskt sätt. Bibliodrama berör både kropp och själ, både hjärta och hjärna, både känsla och intellekt.

Bla så har vi haft formen på ett äldreboende var 14:e dag där en grupp anmält sig och varit med. Formen har varit anpassad. Det handlar mycket om att utforska, utmana och upptäcka på nytt. Vi har kombinerat formen som bibliodrama men med frälsarkransen som innehåll. Varje gång har haft sin pärla och det har varit bra. Det har också blivit ” det goda samtalet”. Viktiga frågor och funderingar har tagits upp och blivit synliga under alla gånger. Bara för att man är gammal så tappar man inte känslan och vill utvecklas. 

Ämnen som varit viktiga har varit: Förväntan, vad bibeln har betytt och betyder idag, det här med ensamhet, vad väcker tystnaden för känslor? Hur hanterar vi tystnaden, den valda eller påtvingade, tystnad på rummet, vad gör det med mitt liv. Att sitta tillsammans med andra och bara vänta, ingen säger något, eller orkar dra i samtalet. Att tystnaden också kan vara möjlighet till bön. Teman kring kärlek och relationer har varit viktiga. Ja gruppen möts och vill fortsätta med det. Det är känns stort att få dela med deltagarna och få leda dem i samtalet.

Ordet Bibliodrama kan låta läskigt, roligt, konstigt, fantasifullt, farligt, främmande, fjantigt eller förfärligt spännande. Det bästa med Bibliodrama att det är just alltihop och mycket mer! Framförallt kan det skapa nya inre strukturer för lärande och utveckling! Det mod som krävs är en anmälan och ett utforskande och nyfiket.

  • Bibliodrama
  • … är något som skall upplevas – inte visas upp.
  • … bjuder in deltagarna till ett bibelstudium  för hela kroppen och alla sinnen.
  • … bejakar lek och upptäckarlust, spontanitet och improvisation.  Här tas leken på fullt allvar.
  • … är ett kreativt utforskande som bygger på nyfikenhet och skaparglädje genom olika uttrycksformer.
  • … uppstår i mötet mellan text och deltagare, där gemensamma upplevelser och den enskildes livs-erfarenheter ses som en tillgång.
  • … ger insikter om texten genom att låta deltagaren vara i texten. Ordet får liv.
  • … kräver inga förkunskaper.

Den 8 juni erbjuder vi en heldag med bibliodrama

Upptäck Bibeln på nytt 

Vi kommer att befinna oss i årets vackraste tid och Bibliodramat
kommer att landa i skapelsen.

Temat är den gröna pärlan i Frälsarkransen,som är ny och som lanserades 2015 i samband med 20-årsjubileet av Frälsar-kransen.De tre små hemlighetspärlorna i kransen, där den första är milt grön likt de första groddbladen och de andra två vita, symboliserar, drömmar, böner, förundran och önskningar. Vi kan utlova en dag med mycket färg och glädje! Så vill du pröva finns möjligheten!

Du hittar mera på vår hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/lerum/bibliodrama-i-sommarsida!

/Susanne LIndström församlingspedagog och bibliodramaledare

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *