Frihetsberövad!?!

Det finns många sätt man kan vara berövad sin frihet på. Man kan t.ex. sitta i sjukhus eller vara i fängelse, man kan vara jagad eller pank.