Archive for januari, 2017

Nyhetsbrev Nr 1, 2017

Jan 30

 

Besa - the Promise

Det nya numret av vårt nyhetsbrev finns att läsa här!

Ur innehållet:

  • Guds vägar - judisk-kristen dialog
  • Om filmen Besa: The Promise
  • Kom och botanisera i Centrum för religionsdialogs bibliotek
  • På gång: Vandring för vänskap och föreläsningen Challenges in Christian-Muslim Dialogue in Africa.  Visning av Besa: The Promise samt Inspirationsfrukost om goda exempel på religionsdialog för att motverka motsättningar mellan trossamfund
  • Vi tipsar om den nya boken Våga möta: kyrkans kallelse i ett mångreligiöst Europa

 

 


 

Malin Norrby

Filed Under: Nyhetsbrev

Vi tar ett nytt steg i dialogen

Jan 26

Förberedelsemöte inför bildande av Stockholms interreligiösa rådDe religiösa samfunden i Stockholm har tagit ett nytt steg, och är på väg att skapa ett interreligiöst råd för Stockholm. Den 25 januari samlades ett 20-tal personer från flera riktningar inom sex världsreligioner, däribland fyra olika ortodoxa kyrkor och fyra muslimska samfund i Centrum för religionsdialogs lokaler. På dagordningen stod samtal om varför vi behöver ett interreligiöst råd, och om ett förslag till stadgar som en arbetsgrupp tagit fram.

Förberedelsemöte inför bildande av Stockholms interreligiösa rådDet är hög tid” var den samfällda bedömningen hos de närvarande. Vi behöver ett interreligiöst råd för att motverka den ökande polariseringen i samhället, för att bygga goda relationer och lära känna varandra så att vi kan utveckla en interreligiös solidaritet där vi står upp för varandra gentemot antisemitism, islamofobi och andra religiöst grundade fördomar och hatbudskap. I det arbetet är det viktigt att kunna ha en öppen och ärlig dialog, där vi kan ta upp också de problem som finns inom och mellan olika samfund.

Förberedelsemöte inför bildande av Stockholms interreligiösa rådAtt tillsammans visa på religionens och det andliga livets betydelse för enskilda människor såväl som i det offentliga samtalet, och att värna religionsfriheten var andra viktiga mål för ett interreligiöst råd. En förhoppning är också att ett sådant råd ska ha en god relation till kommunstyrelsen och kunna fungera som samtalspartner och remissinstans.

Förberedelsmöte inför bildande av Stockholms interreligiösa rådNu går arbetet vidare med bearbetning av stadgeförslaget, och kanske kan Stockholms interreligiösa råd bli verklighet vid nästa möte i början av april.

Vi är många som känner rädsla inför utvecklingen i världen just nu. Förhoppningsvis kan arbetet med ett interreligiöst råd vara ett tecken som väcker hopp och tillit till att vi kan bryta de onda cirklarna och tillsammans verka för ett gott samhälle.

Helene Egnell

Filed Under: Bloggtexter

Nyförvärv till biblioteket

Jan 25

Här presenteras ett urval av december månads nyförvärv till Centrum för religionsdialogs bibliotek.

wingateVåga möta: kyrkans kallelse i ett mångreligiöst Europa av Andrew Wingate och Pernilla Myrelid (red.), Artos 2016

”Våga möta innehåller över fyrtio artiklar med exempel på hur människor av olika tro samlas för att möta de utmaningar som finns i vårt samhälle och i världen i dag. Det är ett brett spektrum av personer som på olika sätt har erfarenheter av interreligiösa relationer med utgångspunkt i kyrkor i olika länder inom Borgågemenskapen, lutherska kyrkor i Norden samt Anglikanska kyrkan på de brittiska öarna.”

 

thatweare Who Do We Say That We Are?: Christian Identity in a Multi-Religious World         World Council of Churches Publications 2016

”This brief work, distilled from lengthy and broad theological consultation faciliated by the WCC, suggests ways in which our faith is deepened and exciting new vistas opened on traditional Christian faith commitments through interreligious dialogue and engagement:”     

 

hedges

Towards A Better Disagreement: Religion and Atheism in Dialogue av Paul Hedges, Jessica Kingsley Publishers 2016

Boldly paving the way for constructive dialogue between the belief systems of the World, Paul Hedges embarks on an unbiased investigation of the most inflammatory divides between religiousity and atheism today. Dispelling myths and taboos, Hedges considers gods and gurus of many kinds and lends equal weight to opposing arguments.”

 

stereotypingsvartvikReligious Stereotyping and Interreligious Relations av Svartvik & Wirén (red.), 2016

Few issues are more pressing in the Contemporary World than the consequences of religious stereotyping, and the conversations within this volume address the nature of this challenge with rigand intelligence. Beginning with methodological considerations, the editors hace enlisted philosophers, theologicans, and psychologists to reflect upon issues that are public, deeply private and never simple

 

upanisaderna

De tidiga Upanisaderna i översättning av Måns Broo och Martin Gansten, Nya Doxa 2005

”De tidiga upanisaderna härrör från de sju sista århundradena före vår tideräknings början. De har haft enorm betydelse för de indiska religionernas utveckling, men är också av stort allmänmänskligt och litterärt intresse.”

 

 

kushner

Jewish Spirituality: A Brief Introduction for Christians av Rabbi Lawrence Kushner, Jewish Lights Publishing, 2001

”In this special book, Kushner guides Christians through the rich wisdom of Jewish spirituality. He tailors his unique style to address Christians’ questions, and, in doing so, opens new windows on their own faith. Jewish spirituality is a window into the Jewish soul that people of all Faiths can understand and enjoy.”

Föredrag och samtal: Challenges for Christian-Muslim Dialogue in Africa

Jan 24

PROCMURA logoPROCMURA: Programme for Christian-Muslim Relations in Africa grundades i Nairobi 1959 och är Afrikas äldsta interreligiösa organisation.  I många afrikanska länder lever kristna och muslimer sida vid sida sedan sekler – men det händer också att konflikter får religiösa förtecken. PROCMURA arbetar aktivt för att främja dialog och samarbete.

Rev Dr Johnson MbillahDen 7:e februari står Centrum för religionsdialog som värd för ett föredrag med efterföljande samtal med PROCMURAs General Advisor Rev Dr Johnson Mbillah (bilden till vänster) som berättar om aktuella utmaningar i kristen-muslimsk dialog i Afrika. Stiftsadjunkt Helene Egnell leder sedan ett samtal om vad vi i Sverige kan lära av de afrikanska erfarenheterna. Föredraget och samtalet hålls på engelska.

Tid: Tisdagen den 7:e februari 17.30-20.00. Smörgås serveras från 17.30. Programmet börjar klockan 18.00.

Plats: Svenska kyrkan Stockholms stiftskansli, Klara södra kyrkogata 1.

Anmälan: senast fredagen den 3:e februari till malin.norrby@svenskakyrkan.se

Läs mer om PROCMURA här

 

 


Malin Norrby

 

 

Filed Under: På gång

Ljusvandring för fred och vänskap

Jan 24

Ljusvandring för fred och vänskapInterreligiöst Fredsforum och Sveriges interreligiösa råd arrangerar en annorlunda vandring för vänskap i samband med World Interfaith Harmony Week och Sveriges interreligiösa råds samtalsdag den 1 februari. Vandringen börjar vid Bajit, det judiska kulturcentret kl 16:15, och går via Kungsträdgården, Slottsbacken och Judiska museet på Själagårdsgatan till Stora Moskén på söder, där vi avslutar med en ljusmanifestation där texter om fred från olika religiösa traditioner kommer att läsas.
Även den som inte deltar i samtalsdagen är välkommen att delta i vandringen, eller att ansluta vid moskén, dit vi beräknas nå ca 17:45. Den som inte orkar gå hela vägen kan ta buss 2 från Kungsträdgården eller Skeppsbron.

Tid: Onsdagen 1 februari 16.15-18.30.

Plats: Start vid Bajit kulturcentrum på Nybrogatan 19 A och avslutning vid Stora Moskén, Kapellgränd 10

Anmälan: Ingen föranmälan

 

 

 


Malin Norrby

 

Filed Under: På gång

Nytt år – ny blogg

Jan 23

 

Helene EgnellJesus låt mig alltid börja/i ditt namn allt vad jag gör” sjunger vi i psalm 273:2 i Den svenska psalmboken. När vi nu påbörjar ett nytt år på Centrum för religionsdialog – vårt tionde! – gör vi det med att starta en bloggsida. Här kommer vi att publicera reflektioner över aktuella händelser från oss som jobbar här, men bloggen vill också vara en resursbank för religionsdialog, och informera om vår verksamhet och de olika sammanhang vi finns med i. Om vi säger att vi startar denna bloggsida i Jesu namn – vad menar vi då? Vad innebär det att ha religionsdialog i Jesu namn? Det skulle man kunna skriva en hel avhandling om – men här kommer några tankar.

Att göra något i Jesu namn innebär att göra det å Jesu vägnar, och att göra det på Jesu sätt. ”Låt det sinnelag råda hos er som fanns hos Kristus Jesus” skriver Paulus i Filipperbrevet. Jesus var ständigt i dialog med människor. Ibland undervisade han, och i evangelierna har vi hans undervisning samlad som långa sammanhängande tal – men i verkligheten var nog mycket av det som står där snarare svar på frågor, delar av tankeutbyten. Vi har också en hel del berättelser om sådana konversationer i evangelierna.

Det är slående att i flera av de berättelserna verkar det som om Jesus inte bara lyssnar in vad den andra personen säger, utan också tar intryck av det. I mötet med den samariska kvinnan vid Sykars brunn (Johannes 4) erkänner Jesus sin sårbarhet, att han är beroende av andra, då han ber henne om vatten. I mötet med den syrofeniciska kvinnan (Markus 7:24-29) omprövar han sin ståndpunkt och får en vidgad förståelse av sitt uppdrag. Båda kvinnorna kom från andra folkgrupper och trostraditioner – och i liknelsen om den barmhärtige samariern är det ju just en av ”de andra” som lyfts fram som föredömet, den vi kan lära något av. Jesu föredöme inspirerar oss att lita på att i dialogen får vi inte bara ge, utan också ta emot.

I Bergspredikan uppmanar Jesus oss att inte döma varandra, utan när vi ser något hos den andre som vi ogillar, ska vi först rannsaka oss själva – ”ta först bort bjälken ur ditt eget öga så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders öga”. Alla religiösa traditioner kan och har missbrukats – och först när vi kan erkänna det onda som gjorts i vår egen traditions namn kan vi hjälpa varandra att bekämpa det negativa i våra respektive religioner.

Så vill vi börja ett nytt år i Jesu namn – i tillit till att i det ärliga, lyssnande samtalet där vi vågar visa vår sårbarhet och är beredda på att förändras, där är Kristus mitt ibland oss. Vi hoppas att också vår nya blogg ska kunna förmedla något av detta.

Helene Egnell

 

Filed Under: Bloggtexter