Gender


Gender

Här presenteras några nätverk som Centrum för religionsdialog på olika sätt har kontakt med.

 

IKETH

IKETH – Interreligious Conference of European Women Theologians är ett nätverk bestående av kvinnliga teologer från olika religioner som på olika sätt delar med sig av kunskap och erfarenheter i en interreligiös kontext. Centrum för religionsdialog har medlemskap i IKETH och deltar bland annat vid nätverkets konferenser. Läs mer om IKETHs syfte, mål och verksamhet på IKETHs webbplats.

 

IKETHs konferens 2016

IKETHs årliga konferens hölls 2016 vid Ortodoxa Akademin på Kreta. Det högaktuella temat för 2016 års konferens var Being on the Move – Experiences of Refugee Women and their Host Communities. Tjugosex kvinnor från nio olika länder deltog i konferensen och utbytte kunskap och erfarenheter. Från Centrum för religionsdialog deltog Helene Egnell. Här kan du läsa mer om konferensen på IKETHs webbplats.

 

 

Läs mer:

IKETHs webbplats (engelska och tyska)

IKETH på Facebook

 

Systerskap och religionsmöte

Systerskap och religionsmöte logoSysterskap och religionsmöte samlar troende och sökande kvinnor från alla religioner och  är ”en systerlig och interreligiös gemenskap och folkbildande plattform; ett forum där kvinnors rättigheter diskuteras utifrån en religiös livsåskådning.” Systerskap och religionsmöte Stockholm träffas bland annat i Centrum för religionsdialogs lokaler.

 

Läs mer:

Systerskap och religionsmötes webbplats

Systerskap och religionsmöte på Facebook

 

 

 


Sidan skapad av Malin Norrby