Gender


Gender

Genderfrågor, feministiska perspektiv på religionsdialog och interreligiöst kvinnosolidaritet är viktiga teman i Centrum för religionsdialogs verksamhet. I vårt bibliotek finns en del litteratur om feministiska perspektiv inom olika religioner och i religionsdialogen. Vi finns med i lokala och internationella nätverk, som presenteras nederst på sidan. Vi har också varit en av arrangörerna av en serie på hittills nio seminarier om ”Religionsdialog i genderperspektiv”.

Seminarier: Religionsdialog i genderperspektiv

Det började 2005, då Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté tog initiativ till ett seminarium på detta tema. Seminariet hölls på katolska stiftsgården Marielund, med bl a Anne Hege Grung, Judith Narrowe, Kajsa Ahlstrand och Helene Egnell som medverkande. Förebilden var de förkonferenser för kvinnor som International Council of Christians and Jews anordnat, och där Gunnel Borgegård, som stod bakom detta seminarium varit en drivande kraft.

Sedan har seminarier anordnats med ungefär 1,5 års mellanrum, där Centrum för religionsdialog sedan 2008 spelat en viktig roll. De flesta av seminarierna har hållits på Sigtunastiftelsen, som också varit medarrangör och bidragit ekonomiskt. De teman som tagits upp har varit: kvinnosyn i judendom, kristendom, islam och buddhism (enda gången som även en icke-abrahamitisk religions varit delaktig); Sara och Hagar; övergångsriter; mat; kläder; döden; helighet och nu senast trädgård.

Må min vän komma till sin trädgård

Temat för det senaste seminariet var hämtat ur Höga Visan i Bibeln, och det var också ämnet för seminariets sista föreläsning, som hölls av Eva Aperia, pedagog i judiska församlingen. Höga Visan är en sammanblandningens och sammansmältningens stora kärleksdikt, där naturen både är en metafor för de båda älskande, och den miljö de möts i, framhöll Eva Aperia. Den omgivning de älskande befinner sig i är en exotisk fantasiträdgård där inget står i vägen för de älskandes fantasi. Det är kvinnan som ä’r den kraftfullare av de två, mödrar nämns men inte fäder, och så dessa ”Jerusalems döttrar” som kören i ett grekiskt drama. Kan författaren ha varit kvinna – de stora sångerna i den hebreiska Bibeln associeras ju till kvinnor: Mirjam, Deborah, Hanna? Det kommer vi aldrig att få veta, menade Eva Aperia.

Vi inleder alltid våra seminarier med en presentationsrunda som anknyter till temat, denna gång skulle vi nämna en växt som betytt något för oss. bland de många berättelserna var det påfallande att temat trädgård och växter ofta var förknippat med mödrar. Så gav religionshistorikern Lena Roos en introduktion om myter och legender som förknippar kvinnor med växtlighet och odling: Demeter och Kore, The Corn Mother osv. Hon berättade också om en ny trend: Christian Gardening, där ofta evangelikala kristna tar upp aktuella trender som stadsodling, självförsörjning, civilisationskritik med bibliska förtecken. Museipedagog Gudrun Wessnert tog oss in i klosterträdgårdens värld och berättade om växtmedicin och örtmagi på medeltiden. Sisters of the garden var temat för Yaquta Mortons föredrag. Yaquta, som är inspirerad av sufismen och ägnar sig åt alternativmedicin och permakulturodling, talade om trädgården som metafor för ett sinnestillstånd, ”the garden state”, där vi tillfälligt kan fly egot och uppleva ett uppvaknande. I judisk, kristen och muslimsk tradition finner vi kvinnor som uppnått detta tillstånd, menade hon och nämnde Moses mor, syster och hustru, Mohammads hustru Khadidja och Maria Jesu moder. Ett besök på Fröbiblioteket i Sigtunastiftelsens bibliotek hann vi också med, där bibliotekarie Anders Claesson läste texter från de tre abrahamitiska religionerna samt dikter av Mary Oliver. I Fröbiblioteket får man ta fröer och så, och till hösten kan man ”lämna tillbaka” fröer från det en förhoppningsvis kunnat skörda.

Att vi får prova på varandras bönetraditioner ingår också som ett viktigt element i dessa seminarier. På fredagskvällen fick vi vara med också välkomna den judiska sabbaten då Eva Ekselius från Progressiv judendom ledde Kabbalat Shabbat och vi fick dela bröd och vin. Lite senare på kvällen var det dags för muslimerna att bryta fastan, eftersom vi var inne i ramadan, och Samia Elamri från Ibn Rushd bjöd på dadlar och berättade kort om fastans betydelse. Och vi avslutade med en andakt med kristna förtecken i Örtagården utanför Mariakyrkan i Sigtuna, där Helene Egnell bl a läste ur Hildegard av Bingens skrifter.

IKETH

IKETH – Interreligious Conference of European Women Theologians är ett nätverk bestående av kvinnliga teologer från olika religioner som på olika sätt delar med sig av kunskap och erfarenheter i en interreligiös kontext. Centrum för religionsdialog har medlemskap i IKETH och deltar bland annat vid nätverkets konferenser. Läs mer om IKETHs syfte, mål och verksamhet på IKETHs webbplats.

IKETHs konferens 2016

IKETHs senaste konferens hölls 26-29 april 2018 i Omis, Kroatien, med temat Sharing Lives, Love and Security. Transforming relationships in changing societies. Centrum för religionsdialogs medarbetare Helene Egnell och Sofia Nordin deltog i konferensen, som anordnades i samarbete med Ecumenical Women’s Initiative, som firade sitt 10-årsjubileum. Tack vare deras medverkan, och att flera deltagare kom från andra länder på Balkan, kom ett fokus att ligga på kvinnornas roll i helandet av de sår som ännu är öppna efter krigen på 90-talet. ”Att satsa på kvinnor är att satsa på freden” är EWI:s motto. På IKETH:s webbplats finns bilder från konferensen.

2020 lades IKETH ned.

Interreligiöst systerskap

Interreligiöst systerskap samlar troende och sökande kvinnor från alla religioner och  är ”en systerlig och interreligiös gemenskap och folkbildande plattform; ett forum där kvinnors rättigheter diskuteras utifrån en religiös livsåskådning.” Systerskap och religionsmöte Stockholm träffas bland annat i Centrum för religionsdialogs lokaler.

Läs mer:

Interreligiöst systerskap på Facebook