Resurser


Artiklar

Artiklar om religionsteologi och religionsmöten hittar du här. Några av artiklarna är skrivna av Centrum för religionsdialogs medarbetare.

Biblioteket

Hos Centrum för religionsdialog finns ett litet specialbibliotek med inriktning på religionsdialog, religionsteologi och närliggande ämnesområden. Biblioteket rymmer ett tusental titlar: böcker, rapporter, artiklar, tidskrifter och dokumentärfilm. Materialet är främst på svenska och engelska. Bibliotekskatalogen hittar du här.

Böcker, konferenser och rapporter

Länkar till böcker, konferenser och rapporter mm hittar du här

Länkar

Centrum för religionsdialogs länksamling hittar du här

Nyhetsbrev

Centrum för religionsdialog ger sedan 2009 ut ett nyhetsbrev. De samlade nyhetsbreven från 2009 – 2014 finns arkiverade här. 2020 skickades det sista nyhetsbrevet ut.