Interreligiöst Fredsforum


Interreligiöst fredsforum

fredsforumCentrum för religionsdialog medverkar i Interreligiöst Fredsforum. Ett nätverk av människor från olika religiösa samfund och organisationer, som vill lyfta fram religionens roll för att skapa fred och samförstånd.

Nätverket har sin upprinnelse i en konferens som den europeiska avdelningen av Religions for Peace anordnade 2008. De svenska deltagarna beslutade att fortsätta träffas för att bygga upp någon form av samarbete, och på den vägen är det.

Interreligiöst Fredsforum är ett löst sammansatt nätverk, där några deltagare är officiella representanter för religiösa samfund och organisationer, och andra är med som privatpersoner. Nätverket tog initiativ till att fira World Interfaith Harmony Week första veckan i februari med aktiviteter och ljusmanifestation i och utanför Medborgarhuset under rubriken ”Ljus på Medis” 2012-2014.

Nätverket har ingen egen hemsida, men finns på Facebook.

Vandring för vänskap

vandringvanskapInterreligiöst Fredsforum har utvecklat ”Vandring för vänskap”, som är ett sätt att lära känna varandra genom att gå ett stycke väg tillsammans. Vi går mellan olika ställen som har en symbolisk betydelse – inte i första hand ”religiösa” platser, utan platser som är förknippade med något minne, en händelse eller en person. På dessa platser stannar vi, någon berättar något eller läser en dikt eller annan text. Men det viktigaste är samtalen som uppstår på vägen, då vi kan berätta för varandra varifrån vi kommer och vart vi är på väg i våra liv.

Freden börjar med dig och mig. När vi går en bit på vägen tillsammans. När vi berättar för varandra något om den väg som fört oss hit, till den plats där vi möts. När vi delar minnen av platser vi passerar på vår vandring. Då blir vi människor för varandra, bortom etiketter i form av religion och andra grupptillhörigheter, men med de berättelser och värderingar som gör oss till dem vi är. Därför vandrar vi för vänskap.

Nästa Vandring för vänskap annonseras på Interreligiös Fredsforums facebooksida.

Video: Vandring för vänskap

Se en video om Vandring för vänskap producerad av Sveriges Interreligiösa Råd (4 min. 41 s.)

Vandring för vänskap har fungerat mycket bra och är ett koncept som vi gärna ser att andra tar upp och utvecklar på sitt eget sätt!

Interreligiös samverkan för klimatet

Den 24 januari 2016 ordnade Interreligiöst Fredsforum ett rådslag om interreligiöst klimatarbete, dit vi bjöd in miljöengagerade människor från olika religiösa traditioner. Vi berättade för varandra hur våra olika traditioner inspirerar oss att ta ansvar för vår jord, och samtalade om hur vi ska kunna samverka.  Tankar om att ta vård om och leva i harmoni med jorden är centralt i många religioner. Uttalanden i klimatfrågan finns från såväl kristet som muslimskt, baha’í och buddhistiskt håll, och vi tror att den andliga dimensionen är viktig i arbetet för att rädda vår planet.

Läs mer – länkar

Interreligiöst Fredsforum på Facebook

Religions for Peace

Religions for Peace på Facebook

World Interfaith Harmony Week

World Interfaith Harmony Week på Facebook