Krister Stendahl Memorial Lecture


Krister Stendahl Memorial Lecture

Biskop Krister StendahlKrister Stendahl Memorial Lecture hålls på hösten varje år till minne av Krister Stendahl, biskop i Stockholms stift 1984-1988 och tidigare professor i bibelvetenskap och dekanus vid Harvard Divinity School i USA.

Biskop Krister engagerade sig tidigt i religionsdialogen, framför allt dialogen mellan judar och kristna, och förmedlade en ny syn på Paulus i boken Paulus bland judar och hedningar. Han formulerade tre ”regler för religionsdialog”:

1. Om du vill veta något om en annan religion ska du fråga dess anhängare, inte dess motståndare.
2. Jämför inte din egen traditions bästa ideal med den andres värsta praktik.
3. Ge utrymme för helig avund!

 

2018 års föreläsare:
Professor Paula Fredriksen

Messy Monotheism and Practical Pluralism: Gods and Humans in the Roman Mediterranean är titeln på årets Krister Stendahl Memorial Lecture, som ägde rum den 5 november kl 15 i Bringsalen på Ersta konferens. Ett referat av föreläsningen återfinns här och en videoinspelning här.

Paula Fredriksen hör till de forskare som intresserat sig för den historiske Jesus, och har haft stor betydelse för att placera honom i hans judiska kontext. Hon har ägnat sin forskning åt den tidiga kristendomens historia, relationen mellan kristna, judar och hedningar i romarriket och den kristna antisemitismens framväxt. Hon är Aurelio Professor of the appreciation of Scripture emerita vid Boston University, och Distinguished Visiting Professor of Comparative Religion vid Hebrew University, Jerusalem.

Paula Fredriksen har publicerat många böcker, bl a From Jesus to Christ, the Origins of the New Testament Images of Jesus; Jesus of Nazareth, King of the Jews som tilldelades National Jewish Book Award I USA 1999; Augustine and the Jews: A Christian Defense of Jews and Judaism och Sin: The Early History of an Idea. Hennes senaste bok, Paul: The Pagans’ Apostle (2017), sätter in Paulus budskap till hedningarna i den vidare sociala och religiösa kontexten i medelhavsregionen. Hon var också aktiv i debatten om Mel Gibsons film The Passion of the Christ och var redaktör för en antologi med kritiska texter om filmen: On ‘The Passion of the Christ’: Exploring the Issues Raised by the Controversial Movie.

Det var särskilt roligt att välkomna professor Fredriksen att föreläsa till Krister Stendahls minne eftersom hon en gång i tiden var hans student, och upprätthöll en vänskapsrelation med honom och hans hustru Brita genom alla år, och har inspirerats av hans forskning. Här kan du läsa en intervju med professor Fredriksen inför hennes föreläsning.

För den som vill läsa något av Paula Fredriksen på svenska finns i Svensk Teologisk Kvartalstidskrift nr3-4 2017 en artikel med titeln Paulus, Augustinus och Krister. Om det västerländska introspektiva samvetet som utgår från en mycket inflytelserik artikel av Krister Stendahl om hur Augustinus och Luther tolkade Paulus i individualistisk, introspektiv riktning.

Detta var den tionde Krister Stendahl Memorial Lecture, och den arrangerades liksom tidigare år i samarbete med Paideia, the European Institute for Jewish Studies in Sweden.

Tidigare föreläsningar

Klicka på föreläsarens namn för att komma till sida med sammandrag och bilder och på föreläsningens titel för dokument/videoupptagning

2017 Regina Polak: Migration: a chance for metanoia (vidoupptagning), KSML2017 (pdf).

2016 Rabbi Michael Melchior: When we work together for Peace we change (videoupptagning)

2015 Mona SiddiquiLove and Law in Christianity and Islam (pdf)

2014 Mary C Boys: Turn it and Turn it Again: The Vital Contribution of Krister Stendahl to Jewish-Christian Relations (pdf)

2013 Imam Feisal Abdul Rauf: Stendahlföreläsning (Videoupptagning)

2012 Diana L. Eck: Frontiers of Faith: Religious Pluralism and our Common Future (pdf)

2011 Susanna Heschel: Jesus var inte från Schleswig-Holstein (sammandrag av Helene Egnell, pdf)

2010: David Rosen: Is Religion the Problem or the Solution: Especially in the Middle East (pdf)

2009: Paul Knitter: Christianity and the Religions: A Zero-Sum Game? (pdf)

 

 

 


Sidan skapad av Malin Norrby