Krister Stendahl Memorial Lecture


Krister Stendahl Memorial Lecture

Biskop Krister StendahlKrister Stendahl Memorial Lecture hålls på hösten varje år till minne av Krister Stendahl, biskop i Stockholms stift 1984-1988 och tidigare professor i bibelvetenskap och dekanus vid Harvard Divinity School i USA.

Biskop Krister engagerade sig tidigt i religionsdialogen, framför allt dialogen mellan judar och kristna, och förmedlade en ny syn på Paulus i boken Paulus bland judar och hedningar. Han formulerade tre ”regler för religionsdialog”:

1. Om du vill veta något om en annan religion ska du fråga dess anhängare, inte dess motståndare.
2. Jämför inte din egen traditions bästa ideal med den andres värsta praktik.
3. Ge utrymme för helig avund!

Under 2020 kommer det tyvärr inte att bli någon föreläsning pga osäkerheten kring hur coronapandemin utvecklar sig.

2019 års föreläsare:
Professor Katharina von Kellenbach

Guilt and the Transformation of Jewish-Christian Relations var titeln på årets Krister Stendahl Memorial Lecture, som ägde rum 31 oktober kl 15 i Bringsalen på Ersta konferens. Föreläsningen var välbesökt, bl a närvarade Krister Stendahls son Johan Stendahl och dottern Anna Langenfeld, på besök från USA.

Föreläsningen spelades in och finns att se här, samt i pdf-form: Guilt and the transformation of Jewish-Christian Relations.

Katharina von Kellenbach som innehar en professur i religionsvetenskap vid St. Mary’s College i Maryland, USA, är för närvarande Corcoran Visiting Chair in Christian-Jewish Relations vid Center for Christian-Jewish Learning, Boston College. Innan dess var hon ledare för ett interdisciplinärt projekt med titeln Felix Culpa? Guilt as a Culturally Productive Force vid universitetet i Bielefeld, Tyskland. Projektet undersöker skuld ur ett kollektivt, politiskt perspektiv. Vilka återverkningar får den skuld som genereras genom politiskt våld och orättvisor – på gott och ont? Ur denna synvinkel undersöker Katharina von Kellenbach hur skulden från Förintelsen bidragit till att kristna insett behovet av en förnyad relation till det judiska folket.

Anti-Judaism in Feminist Religious Writings är titeln på Katharina von Kellenbachs första bok, hennes doktorsavhandling från 1994. I den förenas hennes två forskningsområden: feminism och judisk-kristna relationer, där hon fann att feministisk teologi inte undgått att falla i den klassiska teologins antijudiska fällor. Huvuddelen av hennes forskning har ägnats åt Förintelsen. Hennes senaste bok är The Mark of Cain: Guilt and Denial in the Lives of Nazi Perpetrators  (2013) som undersöker närvaron av skuld hos förövarna från nazi-tiden i Tyskland.

Här kan du läsa en intervju inför föreläsningen med Katharina von Kellenbach.

Detta var den elfte Krister Stendahl Memorial Lecture, och den arrangerades liksom tidigare år i samarbete med Paideia, the European Institute for Jewish Studies in Sweden.

Tidigare föreläsningar

2018 Paula Fredriksen: Messy Monotheism and Practical Pluralism (videoupptagning), Sammanfattning

2017 Regina PolakMigration: a chance for metanoia (vidoupptagning), KSML2017 (pdf).

2016 Rabbi Michael MelchiorWhen we work together for Peace we change (videoupptagning)

2015 Mona SiddiquiLove and Law in Christianity and Islam (pdf)

2014 Mary C Boys: Turn it and Turn it Again: The Vital Contribution of Krister Stendahl to Jewish-Christian Relations (pdf)

2013 Imam Feisal Abdul RaufStendahlföreläsning (Videoupptagning)

2012 Diana L. Eck: Frontiers of Faith: Religious Pluralism and our Common Future (pdf)

2011 Susanna Heschel: Jesus var inte från Schleswig-Holstein (sammandrag av Helene Egnell, pdf)

2010: David Rosen: Is Religion the Problem or the Solution: Especially in the Middle East (pdf)

2009: Paul Knitter: Christianity and the Religions: A Zero-Sum Game? (pdf)