Archive for februari, 2017

Att leva med paradoxer

Feb 27

Rev. Dr. Johnson Mbillah, General Adviser, PROCMURA-Kyrkan måste leva i spänningen mellan vittnesbörd och dialog. Det är en paradox, men inte en motsättning.

Det sade Johnson Mbillah som leder PROCMURA, Program for Christian-Muslim Relations in Africa, när han gästade Stockholms stift i början av februari. När de afrikanska länderna frigjorde sig från kolonialmakterna i slutet av 50-talet insåg de kyrkliga ledarna att en förutsättning för fred och stabilitet var goda relationer mellan kristna och muslimer. Det var bakgrunden till att PROCMURA , som idag arbetar med olika projekt i många afrikanska länder, bildades år 1959.

-Både kristendom och islam är missionerande religioner, så det gäller att komma överens om att vi vittnar om vår tro på ett respektfullt sätt, och dessutom arbetar tillsammans för rättvisa, fred, försoning och en holistisk utveckling för människan och miljön. Trots våra skillnader kan vi enas om att människosläktet är en familj, och att vi är skapade till att vara skapelsen förvaltare, inte dess herrar, påpekade Johnson Mbillah:

-Jesus sade: ”ni ska vittna om mig” – och änglarna förkunnade att han är Fridsfursten. Som kristna lever vi alltså med paradoxen att både förkunna budskapet och i dialog verka för fred med andra.

Jag tänker att vi har något att lära av den afrikanska erfarenheten av att leva med paradoxer och stå ut med spänning. Det är svårt. Ibland försöker vi kanske undvika det genom att avstå från såväl vittnesbördet som dialogen. När vi tar emot flyktingar i våra församlingar vill vi se det som en diakonal uppgift, där vi serverar soppa och lär ut språk, men inte riktigt vågar tala om trosfrågor. Kanske av osäkerhet, men också av en sund känsla av att inte vilja utnyttja medmänniskors behov för att ”sälja in” vårt budskap. Men tänk om vi å ena sidan gick in för att så långt det gå göra detta diakonala arbete i samverkan med andra församlingar – såväl kristna som de av andra konfessioner – och å andra sidan var öppna för det existentiella samtalet där vi både delar med oss av vår tro och lyssnar till den andras vittnesbörd?

Det är ju i det mötet som vår tro, och vad i den som är viktigt för oss, kan bli tydlig för oss själva. Och för mig är det kanske just paradoxen som är central i min kristna tro. Gud som blir människa, styrkan som visar sig i svagheten, Guds vishet som ser ut som dårskap, att den som vill vara stor ska vara de andras tjänare, spänningen mellan att det goda segrat redan nu men ändå inte ännu. Att vi Martin Luthers ord är ”simul justus et peccator” – samtidigt rättfärdiga och syndare.

Kristen tro är full av paradoxer – liksom livet självt. Tron kan hjälpa oss att leva med paradoxerna, och då kan vi också helhjärtat tro att Jesus är vägen, sanningen och livet samtidigt som vi är övertygade om att även andra trosbekännare vandrar på Guds vägar.

Helene Egnell

Filed Under: Bloggtexter

Ny chans att se Besa – the Promise

Feb 17

Besa - the PromiseUnder hösten var vi med i ett samarbete kring filmen BESA – the Promise, som fick sin Sverigepremiär i Röda Korsets folkhögskola i Skärholmen. Den berättar om en glömd del av historien om Andra världskriget: hur albanska muslimer gömde judar, ibland med fara för eget liv. Historien gestaltas genom två män, ättlingar till dem som räddade och dem som räddades. Besa är beteckningen på den albanska hederskod som innebär att man är skyldig att ta emot och skydda flyktingar.

Filmen visades i såväl Skärholmen som på Kista folkhögskola, i ett samarbete mellan de två folkhögskolorna, Svenska kyrkan i Skärholmen och Spånga-Kista, Forum för levande historia och Centrum för religionsdialog – allt på initiativ av stadsdelskontoret i Skärholmen. Det blev tre visningar med efterföljande panelsamtal, och samanlagt ett drygt hundratal personer såg filmen. Några reaktioner från publiken:

”Tack för att ni tagit hit en hoppfull berättelse! Det behöver vi”.

”Jobbigt att bli konfronterad med min bekvämlighet”.

”Hur vågade albanerna ta sådana risker? Hur kan man skydda främlingar och riskera sin familjs säkerhet? Jag vet inte om det egentligen är mod, plikt eller tokeri.”

”Fått lära mig om hat mellan judar och muslimer, men det finns tydligen andra kapitel.”

”Har aldrig sett företrädare för tre religioner på samma scen.”

”Hur kan mina barn träna sin solidaritet?”

Nu får den som missade dessa visningar en ny chans att se filmen då Samarbetsrådet för judar och kristna i samarbete med Katedralakademin och Centrum för religionsdialog visar filmen den 5 mars. Observera att filmen är på engelska och delvis textad på engelska – ingen svensk text.

Mer om filmenbesathepromise.org

Tid: Söndagen den 5 mars, 15.00 – 17.00

Plats: Nicolaisalen, Själagårdsg. 11 (Gamla stan)

Helene Egnell


 

Filed Under: På gång

The Golden Rule Award till Centrum för religionsdialog

Feb 6

The Golden Rule AwardJag var inbjuden till Helsingfors förra veckan, för att medverka vid två olika evenemang. Det första var lanseringen av boken De många religionernas och åskådningarnas Finland som jag kommer att återkomma till i ett senare inlägg. Det andra var ett seminarium om religionsdialog för församlingsmedarbetare, arrangerat av Församlingsunionen i Helsingfors.

När jag kom till Församlingsunionens hus möttes jag av en liten delegation bestående av Lars Silén, Paula Kemell och Heidi Rautionmaa från olika dialognätverk i Helsingfors som meddelade att de hade en överraskning åt mig: jag skulle å Centrum för religionsdialogs vägnar få motta årets The Golden Rule Award!

Det är en utmärkelse som en rad interreligiösa organisationer i Finland: The Interfaith dialogue Network, Forum of religions in Helsinki, Living together in cities, Faiths without borders, och Religions of Peace Women of Faith Network in Finland delar ut i samband med World Interfaith Harmony Week.

Sju personer har fått det tidigare, bland vilka jag vill nämna några: Finlands förra president Tarja Halonen som efter attacken mot World Trade Center 2001 tog initiativ till årliga samlingar för representanter för de tre abrahamitiska religionerna i Finland; Fr James Channan OP från Pakistan, som gästade Centrum för religionsdialog 2011 och förra året musikern Sami Yusuf som bl.a. har komponerat den första officiella sången för World Interfaith Harmony Week .

Det känns mycket hedrande att få ingå i en sådan skara. Och samtidigt som en blir glad så kommer tanken: ”men inte ska väl jag/vi”… Vad har vi gjort för att förtjäna en sådan utmärkelse? Det finns ju så många andra som gör ett fantastiskt arbete för religionsdialog i vårt land – ingen nämnd och ingen glömd! Så jag tänker att vi får ta emot priset som en del av detta större interreligiösa sammanhang!

Motiveringen till utmärkelsen är

  • for an outstanding long term work for promoting interfaith dialogue
  • for guiding towards a peaceful and just society

Centrum för religionsdialog går in på sitt tionde år – och det står alltmer tydligt för mig hur viktigt det långsiktiga arbetet är när det gäller religionsdialog. ”Ting tar tid” som Piet Hein och Bodil Jönsson säger. Bygga relationer och nätverk tar tid – och det är vad interreligiöst arbete handlar om. Centrum för religionsdialogs arbete har inte synts så mycket utåt, det har inte genererat några braskande rubriker. Men jag tror vi har haft en betydelse för att finnas som resurs och bollplank för församlingar och organisationer, och varit med om att bygga upp och stärka olika interreligiösa nätverk.

Ibland kan det kännas ensamt och motigt att arbeta med religionsdialog – och därför är en sådan här utmärkelse en viktig uppmuntran. Att den kommer från andra som kämpar med samma utmaningar är också betydelsefullt. Vi behöver inspirera och lära av varandra – inte minst mellan de nordiska länderna, som är så lika och ändå så olika. Mer om detta i ett kommande inlägg. Jag slutar här med att säga kiitos paljon till de finska vännerna!

Helene Egnell

 

Läs mer: Om Fr James Channans, OP, besök på Centrum för religionsdialog i Centrum för religionsdialogs nyhetsbrev Nr 2 2011. (s. 3)

 

 


 

 

Filed Under: Bloggtexter

Nyförvärv till biblioteket: januari

Feb 6

Bokomslag: En bra plats att vara på

En bra plats att vara på: en antropologisk studie av mångfaldsarbete och identitetsskapande inom Svenska kyrkan av Kristina Helgesson Kjellin

Genom analyser av antropologiska studier bland anställda och ideellt engagerade inom nätverket Framtiden bor hos oss och Skärholmens församling visar författaren ”på en rad utmaningar: Hur kan Svenska kyrkan främja interkulturell kompetens bland de anställda på olika nivåer inom organisationen och också stödja dem som står i det här arbetet? Hur kan behovet av trygghet och igenkänning i gudstjänsten kombineras med en öppenhet och nyfikenhet för det nya och okända? Finns öppenheten för mångfalden också när gudstjänstuttryck och teologiska tolkningar skiljer sig radikalt från en svenskkyrklig ‘normalitet’.”

 

Bokomslag: Kultur, människa, möteKultur, människa, möte: ett humanistiskt perspektiv av Ruth Illman och Peter Nynäs

I Kultur, människa, möte visar författarna hur kulturella gränser skapas i möten mellan människor i dagens mångkulturella och föränderliga värld. […] Boken erbjuder redskap för fördjupad förståelse av kulturmöten och visar hur vi kan se på bristande kommunikation, stereotypier och fördomar. Övriga teman som tas upp är bland annat globalisering, symboliska tolkningar och moralfrågor i relation till kulturmöten.”

 

Bokomslag: Twenty-First Century Theologies of ReligionsTwenty-First Century Theologies of Religions: Retrospection and Future Prospects av Elizabeth J. Harris, Paul Hedges och Shantikumar Hettiarachchi (red.)

Within Christian theology, debates on the theology of religions have intensified over the last thirty or so years. This volume surveys the field and maps future directions in this expanding and important area of research. Both established experts and new voices address typological debates, comparative theology, multiple religious belonging or identity, and how dialogue between different religious traditions affect s our understanding of these issues . Different perspectives and traditions are represented, and, while focusing upon debates in Christian theology, voices and perspectives from a range of religious traditions are also included.”

 

Bokomslag: Hilma Granqvist - antrolpolog med hjärtat i PalestinaHilma Granqvist: antropolog med hjärtat i Palestina av Sofia Häggman

Hilma Granqvist (1890-1972) var Finlands första kvinnliga filosofie doktor i sociologi. Granqvist gjorde ett banbrytande kultur-antropologiskt fältarbete i Palestina åren 1925-1931, där hon idag hyllas som en hjältinna. Hennes dokumentation av livet i byn Artas räddade nämligen väsentliga delar av palestinsk kulturhistoria från förstörelse och glömska.”

 

Bokomslag: Jews and WordsJews and Words av Amos Oz och Fania Oz-Salzberger

Why are Words so important to so many Jews? Novelist Amos Oz and histoian Fania Salzberger roam the gamut of Jewish history to explain the integral relationship of Jews and Words. Through a blend of storytelling and scholarship, conversation and argument, father and daughter tell the tales behind Judaism’s most enduring names, adages, disputes, texts, and quips. These Words, they argue, compose the chain connecting Abraham with the Jews of every subsequent generation.”

 

 


Malin Norrby