Jag tror att nystart kommer bli höstens melodi.

Just nu är det lite reflektionstider.Det handlar om att samla ihop och gå in i vila och få lite återbäring av året.

Jag tänker att det som står i församlingens undervisningspastoral är så bra.

”Dopuppföljning Lerums församling välkomnar och undervisar människor i alla åldrar på dopets grund, även de som redan är döpta. Dopet gäller en gång för alla, men kunskapen och fördjupningen behöver människan för att växa dag för dag. Martin Luther betonar i Lilla Katekesen vikten av att dagligen återvända sig till sitt dop. Vi ser vår uppgift i att ge människor redskap för att hitta rätt på väg till dopet och i sitt liv i dopet. Vi ser därför i alla möten med människor kring dopet och dopuppföljningen en central möjlighet för ett gemensamt lärande där vi samtidigt delar med oss av vårt liv och vår tro.”

Jag sitter för tillfället och planerar inför kick off dagen som Göteborgs stift anordnar tidigt i höst för alla medarbetare som arbetar med ålder 0-18 år.” Dagens unga- nya tider, nya värderingar”. På punkterna kommer det finnas dagar som kan inspirera och ge ny energi inför hösten.

 • Det kommer handla om Konfirmation- till vilken nytta? Livstydning på dopets grund
 • Olika workshopar och där kommer Lerums församling ha två sådana som heter

”Alltid sedd och älskad”- Så här har vi valt att jobba med dopet och dopuppföljningen i vår församling. Synlighet, kunskap och tillgänglighet som är viktiga ledord.

Det är roligt att vi får vara med och inspirera andra församlingar och medarbetare i stiftet. Alla vi är ju en del av hela kyrkan och få komma ut och mötas är så viktigt. Vi är ganska bra på att finnas med och representera och representeras.Det kommer många tillfällen under hösten och våren som redan har sina datum.

Jag ser fram emot hösten och det skall bli så roligt att fortsätta det fina arbetet i församlingen. Jag tror att nystart kommer bli höstens melodi.

En härlig sommar!

Susanne Lindström, församlingspedagog

”Tänk Sverige har minst antal som ”tror på Gud”, men flest anställda som vill få människor att tro på Gud”, det säger något…

Ideellt forums idédagar – Seminarium i Umeå 2 – 4 oktober 2015

PicCollage

Vi var en grupp, både anställda och ideella från Lerums församling som deltog i Svenska kyrkans ideella dagar i Umeå.

Syftet med dagarna var att ge anställda, förtroendevalda och ideella inspiration och fördjupning för engagemanget i Svenska kyrkan. Det deltog över 300 personer och gemensamma föredrag varvades med gruppmöten där vi i en mindre krets kunde fördjupa oss i olika ämnen och dela våra erfarenheter.

Här följer ett litet axplock ur helgen:

Jonas Bromander, tidigare forskningschef för kyrkokansliets analysenhet, talade om ”Det ideella engagemanget, en möjlig framgångsfaktor”:  Med utgångspunkt i en beskrivning av den övergripande samhällsutvecklingen – från den tid då kyrkan hade sin plats mitt i byn, fram till idag och den plats kyrkan har i dagens samhälle –  beskrev han vad som karaktäriserar kyrkan. Undersökningar visar att inte mindre än 700 000 personer säger att man vill engagera sig ideellt i Svenska kyrkan. Lika många säger att man kanske kan göra en insats. På frågan om varför man ville engagera sig var svaret främst att man vill hjälpa de som har

”Oftast handlar det också om kommunikationsproblem som inte är engagerade men skulle kunna bli engagerade i Svenska kyrkan”  det svårt. Kyrkokansliet har också tittat på vilka områden inom kyrkan som skulle kunna utvecklas med avseende på det ideella arbetet. Kyrkans sociala arbete och arbetet med barn och unga är de områden som bedöms ha störst utvecklingspotential.

Som Jonas Bromander sa:  Är det viktigt så ” tänds vi till att vilja vara till hands.

”Tänk Sverige har minst antal som ”tror på Gud”, men flest anställda som vill få människor att tro på Gud”, det säger något…

Det har stått mycket i Kyrkans tidning om Ideella dagarna och det är roligt att man sätter ljuset på de viktiga och spännande siffrorna.

Dessa dagar sa tydligt att vi behöver fortsätta att utveckla det ideella arbetet hemma i församlingen, med utveckling och handledning.

Det handlar om god struktur.

Planering, se på kompetenser, skapa och bygga relationer, utbildning för att uppmuntra och ge stöd,  anställda behöver också mycket feedback för att släppa lite  så det känns bra att kunna vägleda istället för att man känner att man har mindre att göra och tappar en sorts kontroll och nätverkande det var något som vi pratade mycket med rollen som samordnare.

”Tacksamhetenslov att odla vänskap, behöver bli mycket bättre på.”

Ett annat pang föredrag var med Rikard Olofsson som arbetar som i Stockholmsstift.   Ord om Gud – Allas bidrag till teologin smått som stort är viktigt. Hur ser vi på kyrkan, Vad jag ser beror på vilket håll jag tittar på/från. För vem finns kyrkan? För sin egen skull, folk, för Gud, för andra? För vem är kyrkan till för?

”Det handlade mycket om att se det från olika perspektiv” det jag jämför Svenska kyrkan med visar vilket ideal jag har.”

Vidare fick vi under seminariet information om bl.a.

 • -Gudstjänstförnyelse med avseende på anpassning till konfirmander och ungdomar.
 • -Verksamheten och samarbetet i en nybyggt bostadsområde, Lindhagen, på Kungsholmen i Stockholm.
 • -Synen på ideellt arbete ur några teologiska synvinklar.
 • -Lundby församlings engagemang avseende flyktingmottagning.
 • Vi valde lite olika seminarier och på det sättet hade vi mycket att diskutera och prata om när vi möttes vid våra gemensamma måltider.
 • -Det ena med inriktning på fördjupning av området gudstjänstförnyelse.
 • -Det andra rörde ett sätt att läsa bibeln tillsammans, ”Befriande bibelläsning”.
 • Rollen som samordnare
 • De vill förändra Världen.

”Sammanfattningsvis har de tre dagarna i Umeå varit intressanta, inspirerande och mycket givande och de har bidragit till en än bättre grund för mitt engagemang som ideell i församlingen. Jag vill rikta ett stort tack till Lerums församling för att jag fick möjlighet att delta.”

 

Jag kommer ta med mig myllret av människor i alla åldrar, ideella och anställda som gör och är tillsammans, där vi möttes i olika samarier, matstunder, gudstjänster, café, vid bokbordet, där vi delade erfarenheter. Häng i korridorer och ett ”gott tilltal”. Det myllret är för mig att vara en församling, det hade vi lika gärna haft också i Lerum.

En av de som åkte, Susanne Lindström, samordnare för ideella arbetet i Lerums församling

 

Åh en sån dag!

Åh en sån dag det blev!

Det är alltid pirrigt att veta vilka och om människor tar möjligheten att hänga med på ett erbjudande. Så kom lördagen och det var två bussar som tog oss med till Åh stiftsgård i Ljungskile. Ett 70- tal med en blandning av barnfamiljer, några tonåringar och vuxna och många övre åren samt många i personalen. Vilken bra början.

11017679_536748653139537_6909001455499834641_n

Vi kände oss verkligen hjärtligt välkomna till en härlig dag på Åh stiftsgård i vackra   Bohuslän. Dagen bjöd på uppehåll och rätt så stadigt väder, Vi fick vara tillsammans med alla åldrar, vi fick njuta av naturen, äta gott ochnågra tog sig ett dopp i havet!

Vi började med ett gott morgonfika ute i det fria är det måste för att få en bra start! Sedan ställde vi oss i en jättering och välkomnade alla till dagen, såg alla och berättade om dagen. Vi tog varandra i händerna som en levande kedja och skickade en hälsning genom att trycka handen med den som stod bredvid och tryckningarna skickades vidare, först väldigt försiktigt, men det funkade även med en dubbel tryck. Precis som livet som pulserar. På slutet av dagen kom vi tillbaka till den bilden. Att få med alla  på noterna och få en god stämning fortsatte genom att det delades in olika lag och femkamp med skojiga grenar. Det blev mycket skratt och lek så, det var roligt att se! En härlig lunch bjöds  på och tid för paus. Det är viktigt med balansen med rörelse och vila.

12006632_816615845118975_8480697273648728752_o 11999570_816615788452314_2727620429459338567_o

Efter lunchen så erbjöds eftermiddagen på ett antal workshops för alla åldrar och intressen.Var och en fick välja vad man ville göra.

 • Bibliodrama
 • Sång och rytmik för alla
 • Promenad med innehåll för barn och vuxna
 • Meditation
 • Skapande verksamhet
 • Föredrag – Värlsvida kyrkan

Vi avslutar dagen med en gudstjänst i stiftsgårdens fina kyrka. Under dagen hade bibelordet varit som ett ” tema” så under gudstjänsten blev det som ett lapptäcke av dagen där alla bidrog på sitt sätt. En blev en härlig mässa med mycket sång, predikan kring dagens bibeltext blev ”Ty likasom kroppen är en och likväl har många lemmar, och likasom kroppens alla lemmar, fastän de äro många, likväl utgöra en enda kropp, likaså är det med Kristus”.

Korinthierbrevet 12 som kom fram i de olika grupperna och gudstjänsten.

12006593_816615628452330_6590120146909365197_o

När vi satt där i kyrkan så kom hällregnet utanför, vilken tur att slippa det under dagen. Innan vi åkte hem smakade det gott med en kvällsmacka i kyrkbänkarna. det var en härlig stämning och alla kändes nöjda när de gick mot bussarna för att åka hem, en liten gåva fick alla genom en ”goodiebag”  till alla när de klev bussen.

Dagen blev en härlig upptakt för hösten, att åka bort för att pröva på vad som erbjuds i vanliga fall i församling och verksamheten.Härligt också att alla åldrar kan göra något tillsammans, det var mycket liv och rörelse.

Det var två gäster som förgyllde dagen tillsammans med oss : Kristina och Anders  Göranzon som just har återvänt från Sydafrika där de arbetat som Svenska kyrkans internationella arbetes utsända. De tog med oss i bibelsamtal, sång, bön, dans och funderingar kring vad kyrkorelationer kan betyda både här och där. Under sammanlagt 7,5 år har dem levt i sammanhang där underhållet av kyrkobyggnaderna är eftersatt, ekonomin krisartad och där planering och administration är satt på undantag. Kyrkbänkarna är dock oftast fyllda. Sång och dans gör att en 3-timmars gudstjänst sällan känns lång.

Eftersmaken är god så dagarna efter,så glada och nöjda vi är!

/Susanne Lindström, församlingspedagog