Idealitet-delaktighet

Målet är att vi skall jobba fram en plan för hur vi skall arbeta med delaktighet i församlingen.