Det är inte dig det är fel på!


Tänk dig att du är ute och promenerar. Rätt som det är kommer du fram till en sjö. Du går ned mot vattnet och upptäcker att det ligger en massa fiskar och kippar efter andan uppe vid vattenytan. Självklart tänker du inte: ”Vad är det för fel på fiskarna?” utan: ”Vad är det för fel på vattnet som gör att så många fiskar mår dåligt?” Situationen gällande stressrelaterad ohälsa i Sverige kan liknas vid bilden av sjön och de sjuka fiskarna. Kanske är det inte oss (fiskarna) det är fel på, utan på samhället (sjön)? När så många människor drabbas av psykisk ohälsa är det dags att lyfta frågan från individ- till samhällsnivå: – Vilka faktorer i vårt samhälle orsakar att så många människor, både yngre och äldre, blir sjukskrivna på grund av stress och psykisk ohälsa? Hur kommer det sig att så många människor far illa vi i vårt på ytan välmående land?

80 procent av långtidssjukskrivningar i Sverige är stressrelaterade. Var tredje tjej och var åttonde kille på gymnasiet upplever sig vara stressade. Fyra gånger fler unga kvinnor än män drabbas av
utmattningsdepression. 47 procent av föräldrar med hemmavarande barn under 18 år uppger att de inte hinner med allt som behöver göras. Föräldrapar idag arbetar i genomsnitt 10 timmar mer
per vecka och konsumerar dubbelt så mycket än för 30 år sedan.

I samband med mina föreläsningar brukar jag fråga vilka samhällsförändringar åhörarna lagt märke till de senaste tio åren. De brukar nämna:
1) Digitaliseringen – den ständiga uppkopplingen, vilken försvårar avkoppling. Den kan även orsaka mental förorening. En femtedel av den psykiska ohälsan kan härledas till negativ
nyhetsrapportering.
2) Kommersialiseringen – vilken bland annat tar sig uttryck att fler och fler barn går omkring som levande reklampelare i dyra märkeskläder och skor med AirPods i öronen och den senaste
mobilen i fickan.
3) Resursminskningen – framför allt inom vård, skola och omsorg, vilket leder till underbemanning och därmed överbelastning.
Jag vill tillägga:
4) Människovärdesförminskningen – devalveringen av människovärdet. I ett samhälle där vi har reducerats från Human BEings till Human DOings händer det något med oss. När vi pratar om
människor som varumärken som ska leverera, prestera, optimera och maximera, urvattnas syftet med vår existens. När vi definieras och värderas utifrån vad vi kan göra, köpa och hur mycket vi
syns, riskerar vi att förlora vårt sanna och lika värde.

Fiskar kan dö av syrebrist och det kan vi människor också. Hela vår varelse strävar efter jämvikt och balans in på minsta cellnivå. Vi behöver andas in för att kunna andas ut. Vi behöver fylla på
med energi för att kunna göra av med energi. Vi behöver sova och vila för att kunna var aktiva. I vårt samhälle får många människor inte tillräckligt med sömn, vila och återhämtning. Vi blir
stillasittande framför skärmar och får för lite rörelse, dagsljus och naturupplevelser. Ett av de största hoten mot hälsan är social isolering och utanförskap. Den ensamhet vi inte väljer själva är lika farlig för hälsan som missbruk av alkohol och rökning och farligare än stillasittande och fetma. Vi är sociala varelser som behöver varandra. Vi behöver mötesplatser där vi kan mötas utan filter och dela med oss av våra utmaningar på livsresan. Vi behöver sluta skämmas över vår bristfällighet, skörhet och känslan av otillräcklighet.

Vi behöver skapa ett samhälle där vi får vara de vi är tänkta att vara – människor och inte maskiner. Vi behöver sluta avskärma oss, titta oss själva och varandra i ögonen och fråga: ”Vad är viktigt på riktigt?” och sedan hjälpas åt att prioritera det vi värderar. Vi behöver andrum. Låt oss ta en stund då vi stänger av alla ”måsten” och ”borden” och sätta oss skönt till rätta och andas djupt. Andas ut det som tynger och oroar. Andas in det som ger kraft och energi.

Låt oss skapa andhämtningspauser och mötesplatser med oss själva och varandra mitt i vår vardag. Låt oss ge utrymme för det som ger våra liv mening och syfte och hjälpas åt att försöka ”hitta grejen” – det som motiverar och inspirerar oss. Låt oss skapa en hälsosam livsmiljö där alla fem hälsodimensioner tas med i beräkningen: den fysiska, psykiska, sociala, ekologiska och existentiella hälsan.

Nästa gång du anklagar dig själv och tror att det är fel på dig för att du känner stress och press: fundera på hur ditt liv ser ut. Kanske är det inte du som är sjuk. Kanske är dina stressymptom sunda reaktioner på en ohälsosam arbetsmiljö och en osund livssituation. Det är vi som har skapat och är del av det samhälle vi lever i. Om vi vill förändring behöver vi hjälpas åt att vara och göra förändring.

”Livet på den här planeten blir aldrig bättre än summan av hur vi bemöter varandra varje dag.” (Desmond Tutu).

Låt oss underlätta livet för varandra och med hjälp av små, kärleksfulla handlingar bidra till det samhälle vi innerst inne längtar efter och behöver. Ett varmare, medmänskligare samhälle där varje människa värderas som person och inte enbart för sin prestation.

Cajsa Tengblad
hälsopedagog, yrkesföreläsare, författare och diplomerad coach

Temat är utmattning och stressrelaterad ohälsa. Har du egna erfarenheter, tankar och synpunkter? Hör gärna av dig till diakoni.se@gmail.com. /Karin & Lotta

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *