Till innehåll på sidan
diakonibloggen

Sommar och böcker – Fästpunkten

Inför Strängnäs stifts präst- och diakonmöte 2022 har Jan Eckerdal skrivit boken ”Fästpunkten – Om liv till Guds ära i en kyrka på väg.


Sommaren är här och traditionsenligt delar vi recensioner av böcker, där du kan få tips för dagar av vila, avkoppling, för återhämtning och uppbyggelse.

Fästpunkten – Om liv till Guds ära i en kyrka på väg av Jan Eckerdal, Verbum (2022)

Genren prästmötesavhandlingar har en lång historia, men dess yttre form har förändrats markant under 2000-talet. I några stift skrivs inte längre något särskilt inför ett präst- och diakonmöte. I de stift där traditionen fortfarande lever har böckerna förändrats. Ofta skrivs antologier kring ett angeläget tema eller så får en person i uppdrag att skriva en kortare bok.  

En antologi blir lätt spretig men fördelen är att målgruppen, stiftets alla präster och diakoner i hela den bredd och mångfald som de utgör, rimligen borde hitta åtminstone en artikel som man finner läsvärd. Risken med den andra modellen, att en person skriver en bok, är naturligtvis att vissa läsare finner boken alltför ytlig och andra finner den alltför svårtillgänglig. 

Inför Strängnäs stifts präst- och diakonmöte 2022 har Jan Eckerdal skrivit boken ”Fästpunkten – Om liv till Guds ära i en kyrka på väg.” Boken inleds med en gedigen presentation av Guds ära och härlighet och fortsätter att diskutera vad det betyder för livet som kristen och vilken betydelse en ökad medvetenhet om begreppet kan innebära för den lokala församlingsgemenskapen. Med hjälp av referenser till såväl Lego StarWars datorspel som kyrkofadern Augustinus lyckas författaren på ett pedagogiskt sätt presentera och förklara begreppet Guds ära och fylla det med ett relevant innehåll för dagens kyrkomedarbetare.

För den som inte är van att läsa teologisk litteratur kan möjligen de inledande kapitlen utmana läsaren. Eckerdal lyckas förtjänstfullt visa på bredden och komplexiteten i begreppet Guds ära och härlighet i dessa kapitel. Bokens avslutande kapitel är mer lättillgängliga, där tanken om kyrkan som ett pilgrimsfolk på vandring särskilt fördjupas. Fram träder en bild där livet som kristen inte kan följa en i förväg utstakad bana utan det levs när vi lever omslutna av Guds nåd med blicken fäst bortom horisontlinjen. Boken kan varmt rekommenderas. 

Rickard Bonnevier, biskopadjunkt Växjö stift

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *