Nyförvärv till biblioteket – mars


Memoirs of a Hopeful Pessimist av Debbie WeissmanMemoirs of a Hopeful Pessimist: A Life of Activism through Dialogue av Debbie Weissman (biografi)

After attending a week-long, inter-religious conference with about 60 other women, Dr. Debbie Weissman had a life-transforming experience. While harnessing a strong Jewish identity on her quest to do interfaith work, she tells about meeting people from other religions and the interesting conversations that ensue. Her unique perspective, one that includes respect and concern for others, allows for distinct and novel insights. Coupled with humorous anecdotes, Dr. Debbie Weissman’s engaging journey finds meaning and optimistic hope in the life of a pessimist.”

 

Louis Massignon: A Pioneer of Interfaith DialogueLouis Massignon: A Pioneer of Interfaith Dialogue av Dorothy C. Buck (biografi)

The root of the word Badaliya in Arabic, means to replace or exchange one thing for another. The French scholar and spiritual seeker, Louis Massignon (1883 1962), interpreted the word as a willingness to put oneself in the place of another, to give one s own life for the sake of someone else. This offering of himself for the well-being of his Muslim brothers and sisters was the inspiration for Massignon s entire life. In 1947, the renowned orientalist, who had regained his Christian faith and identity while on a research expedition in Baghdad, in present day Iraq, established an international prayer association that he named, the Badaliya and for which he remained the organizer until his death in 1962.”

 

Trossamfunden och flyktingarna: en reportagebokTrossamfunden och flyktingarna: en reportagebok om trossamfundens verksamhet för nyanlända och flyktingar av Tove Palén. Utgiven av Nämnden för statligt stöd till trossamfund.

Hösten 2015 var speciell på flera sätt. Aldrig tidigare hade så många människor varit på flykt i världen. 2015 var också det år då rekordmånga flyktingar kom till Europa. Till Sveriges nordliga breddgrader tog sig över 160 000 personer. Detta innebar en stor utmaning för svenska myndigheter. Men det offentliga fick hjälp från civilsamhället. Organisationer, föreningar, församlingar, tillfälliga nätverk och enskilda människor engagerade sig i mottagandet av flyktingarna. För trossamfunden är det sociala arbetet för flyktingar en lika central som omistlig del av verksamheten. Så har det varit länge men det syntes tydligt under hösten 2015 då kyrkor, moskéer eller andra gudstjänstlokaler ofta blev samlingspunkter för de akuta mottagningsinsatserna. Hit kom flyktingar för att få en natts sömn, ett mål mat och varma kläder. Reportageboken Trossamfunden och flyktingarna är ett försök att ge en inblick i denna verklighet. Det är inte en utvärdering eller en kritisk granskning av vad samfunden gör, utan tio korta nedslag på olika platser i Sverige. Ambitionen har varit att på ett konkret sätt visa vad trossamfunden gör för flyktingar – och hur de går tillväga.”

Jag är neutral!: religionskunskap i det pluralistiska SverigeJag är neutral!: religionskunskap i det pluralistiska Sverige av Karin Kittelmann Flenser

En av de integrationsutmaningar som Sverige står inför är hur vi bemöter människor som ser världen på ett annorlunda sätt. För att det mötet ska bli så bra som möjligt behövs det ett genuint intresse för människor med andra trosuppfattningar. I rapporten som Karin Kittelmann Flensner, lektor i utbildningsvetenskap, har skrivit, argumenterar hon för att svensk skolas religionsundervisning i dag saknar det här intresset. Religionsundervisningen, menar hon, används i stället för att förtydliga den egna, sekulära övertygelsen och religiösa människor framställs ofta som irrationella och kvar i en förgången tid. ”

 

Contemporary Muslim-Christan EncountersContemporary Muslim-Christan Encounters av Paul Hedges (red.)

Contemporary Muslim-Christian Encounters: Developments, Diversity and Dialogues addresses the key issues in the present day global encounter between Christians and Muslims. Divided into two parts, the first examines theoretical issues and concerns which affect dialogue between the two traditions. The second part highlights case studies from around the world. Chapters come from established scholars including Reuven Firestone, Douglas Pratt and Clinton Bennett, emerging scholars, as well as practitioner perspectives. Highlighting the diversity within the field of ”Christian-Muslim” encounter, case studies cover examples from the US and globally, and include dialogue in the US post 9/11, Nigerian Muslims and Christians, and Christian responses to Islamophobia in the UK. Covering unique areas and those not explored in detail elsewhere, Contemporary Muslim-Christian Encounters: Developments, Diversity and Dialogues will be of interest to advanced students, researchers, and interfaith professionals.”

 

 

Malin Norrby