Vårens vandring för vänskap

Vårens Vandring för vänskap går längs Drottninggatan söndagen den 14 maj. På så sätt vill vi ta tillbaka den som en gata för oss som vill vandra på fredens och vänskapens väg.


Stenlejon vid Drottninggatan. Foto: Malin NorrbyVårens Vandring för vänskap går längs Drottninggatan söndagen den 14 maj. På så sätt vill vi ta tillbaka den som en gata för oss som vill vandra på fredens och vänskapens väg.

SAMLING kl 14 vid Riksbrons norra fäste. Vi vandrar sedan Drottninggatan fram. Vi avslutar med en samling i Skolhuset, Kammakargatan 13, där samtalet kan fortsätta vid fikaborden.

Freden börjar med dig och mig. När vi går en bit på vägen tillsammans. När vi berättar för varandra något om den väg som fört oss hit, till den plats där vi möts. När vi delar minnen av platser vi passerar på vår vandring, och de associationer de ger oss.

Då blir vi människor för varandra, bortom etiketter i form av religion och andra grupptillhörigheter, men med de berättelser och värderingar som gör oss till dem vi är. Då skapas förståelse, en grund för tillit och en önskan att fortsätta den gemensamma vandringen.

Därför vandrar vi för vänskap.

Välkommen att vandra med oss!

Tid: Söndagen den 14 maj klockan 14.00

Plats: Samling vid Riksbrons norra fäste klockan 14.00

Arr: Interreligiöst Fredsforum

Interreligiöst Fredsforum (IFF) är ett nätverk av medlemmar i trossamfund och andra organisationer på andlig grund som verkar för fredskultur.

Läs mer om Interreligiöst Fredsforum och Vandring för vänskap på Centrum för religionsdialogs blogg

 

Helene Egnell