Teologi i migrationens tid – konferens på Medelhavsmuseet den 30 augusti

Hur kan vi tänka teologiskt kring migration? Vilken roll spelar religionen för den som är på flykt? Vad finns det i våra religiösa traditioner som kan hjälpa oss att förstå vad som händer, och hur vi ska agera? Välkommen till en dag då vi får reflektera tillsammans över sådana frågor!


Medverkande

Regina Polak är lektor i praktisk teologi vid Wiens universitet. Hennes forskning handlar om religiösa förändringsprocesser i Europa, och religion i migrationens kontext. Hon är rådgivare till den tyska katolska biskopskonferensens migrationskommission.

Pernilla Myrelid  är församlingspräst i Berga församling i Linköpings domkyrkopastorat samt samordnare för Svenska kyrkans interreligiösa arbete i Linköping. Hon deltar i det europeiska forskningsprojektet ”Preaching in Times of the European‚ Refugee Crisis” initierat av professor Alexander Deeg, Leipzig, genom Societas Homiletica.

Helene Egnell är stiftsadjunkt vid Centrum för religionsdialog i Stockholms stift.

Mousa Elias är musiker och musikvetare från Syrien, bosatt i Sverige. 1987 utsågs han till Syriens främsta oud-spelare.

Program

Med reservation för eventuella ändringar

9:30 Morgonkaffe

10:00 Föreläsning av Regina Polak: ” Migration: a chance for Metanoia”. Regina Polak kommer att tala om migrationen som en möjlighet till metanoia, det ord Nya testamentet använder för omvändelse. Föreläsningen utgör detta års Krister Stendahl Memorial Lecture, och arrangeras i samarbete med Paideia, the Europan Institute for Jewish Studies in Sweden.

12:00 Lunch och visning av utställningen ”Berättelser från Syrien”

13:30 Föreläsning av Pernilla Myrelid: Predikan som medlidande och ”empowerment” i ”flyktingkrisens” tid

14:15 Introduktion till workshop ”Det sårbara värdskapet” av Helene Egnell

14:30 Kaffe

15:00 Workshops: Predikan i ”flyktingkrisens tid” eller Det sårbara värdskapet, följt av återkoppling/panelsamtal med Regina Pollak, Pernilla Myrelid och Helene Egnell.

17:00 Buffé med mingel

18:00 Konsert med Mousa Elias

Avgift: 700 kronor.

Konferensen arrangeras av Centrum för religionsdialog och Enheten för integration och social sammanhållning i Stockholms stift tillsammans med Sensus och Medelhavsmuseet och vänder sig i första hand till anställda i Svenska kyrkan.

Anmälan via Svenska kyrkans kurswebb senast den 8 augusti.

Har du frågor, kontakta Katinka Levin, tel 08-508 40 42, katinka.levin@svenskakyrkan.se.

 

Krister Stendahl Memorial Lecture

Det finns också möjlighet att lyssna till Regina Pollaks föreläsning under konferensen Teologi i migrationens tid (se ovan) utan att delta i hela konferensen. Det kostar ingenting, men då ingår ingen förtäring.

Obligatorisk föranmälan till malin.norrby@svenskakyrkan.se.

 

 

Helene Egnell