Centrum för religionsdialog i Stockholms stift

Tala väl – arbetsgruppen


Arbetsgruppen som skriver de predikokommentarer som presenteras inom ramen för Tala väl-projektet är brett sammansatt av exegeter och församlingspräster med olika bakgrund. De flesta har sin tillhörighet i Svenska kyrkan, men gruppen har även interreligiös och ekumenisk bredd. Här följer en presentation av de personer som är knutna till projektet.

Håkan Bengtsson,

universitetslektor i bibelvetenskap, Nya Testamentets exegetik, vid Uppsala universitet

 

 

 

Helene EgnellHelene Egnell,
TD, Stiftsadjunkt vid Centrum för religionsdialog

 

 

 

Sr. Madeleine Fredell, OP,
Dominikansyster, teolog, generalsekreterare för Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms katolska stift

 

 

 

Anna Frydenberg,

församlingspräst i Falun

 

 

 

Anders Göranzon

präst i Svenska kyrkan, PhD. lärare i pastoralteologi, särskilt homiletik vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

 

 

Simon Hedlund

Församlingspräst i Gästrikekustens pastorat

 

 

Thomas Kazen,

professor bibelvetenskap vid THS, pastor i Equmeniakyrkan

 

 

 

 

Katarina Lamos,

pastorsadjunkt, Sollentuna församling

 

 

 

Mikael Larsson,

Docent i Gamla Testamentets exegetik vid Uppsala universitet

 

 

 

Ulf Lindgren,
TD, domkyrkokaplan vid Storkyrkan, masterexamen från Paideia – judiska högskolan

 

 

 

Sebastian Selvén,

forskare i bibelvetenskap vid University of Toronto. Medlem i Judiska Församlingen i Stockholm. Han har länge varit aktiv i judisk-kristen dialog.

 

 

Hanna Stenström,
TD i Nya testamentets exegetik, högskolelektor i bibelvetenskap, Nya testamentet vid Teologiska högskolan Stockholm, präst i Svenska kyrkan.

 

 

 

 

Jesper Svartvik,

Stiftsteolog i Karlstads stift, tidigare innehavare av Krister Stendahls professur i religionsteologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet och Svenska teologiska institutet i Jerusalem 2009-2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan skapad av Malin Norrby