Dokument, gudstjänstmaterial, uppsatser och rapporter


Kyrkliga och interreligiösa dokument

Svenska kyrkan

Biskopsbrev: Kyrkliga handlingar i en mångreligiös kontext Ladda ned i PDF-format här

Sann mot sig själv – öppen mot andra

Svenska kyrkans skrift om hur vi kan förhålla oss till människor av annan tro, med studiehandlening. Ladda ned i PDF-format här.

Guds vägar Judendom och kristendom: ett inomkyrkligt samtalsdokument  Ladda ned i PDF-format här.

Ways of God Judaism and Christianity: A Document for Discussion within The Church of Sweden

Guds vägar Judendom och kristendom översatt till engelska. Ladda ned i PDF-format här

Lutherska världsförbundet

Transformative Readings of Sacred Scriptures

Skrift från Lutherska Världsförbundet om kristen och muslimsk texttolkning. Ladda ned boken i PDF-format här.

Anglikanska kyrkan

Out of the Depths – Hope in Times of Suffering

Anglikanska kyrkans guide till förhållningssätt till religiös förföljelse. Kan laddas ned i PDF-format här.

Land of Promise? An Anglican exploration of Christian attitudes to the Holy Land, with special reference to Christian Zionism

Anglikanska kyrkans riktlinjer för synen på Det Heliga Landet och kristen sionism. Kan laddas ned i PDF-format här.

Generous Love – the Truth of the Gospel and the Call To Dialogue

Anglikanska kyrkans religionsteologiska programförklaring. Kan laddas ned i PDF-format här.

God’s Unfailing Word. Theological and Practical perspectives on Christian-Jewish Relations

Church of Englands dokument om judisk-kristna relationer. Kan laddas ned i PDF-format här.

Romersk-Katolska kyrkan

Nostra Aetate. Declaration on the relation of the Church to non-christian religions proclaimed by His Holiness Pope Paul VI on October 28, 1965

Romersk-katolska kyrkans deklaration om religionsdialog från Andra Vatikanskonciliet. Kan laddas ned i PDF-format här.

Samarbetsrådet för judar och kristna

I vår tid: en ny relation mellan judar och kristna

En sammanställning av dokument kring judisk-kristen dialog. Ladda ned i PDF-format här.

Gudstjänstmaterial

Här lägger vi upp förslag till hur interreligiösa vigslar och andra gudstjänster kan utformas.

Judisk-kristen vigsel

Uppsatser och avhandlingar

How do religion and a religious dialogue foster social cohesion?
A study of the Inter-religious Council of Stockholm

Mastersuppsats i programmen Religions in Peace and Conflict av Sonja Esselius, Uppsala univsersitet 2020. Finns tillgänglig på DIVA.

Text utan kontext: en granskning av kyrkobeskrivningar utifrån forskning om medeltida antijudiska motiv i svenska kyrkobyggnader

Examensarbete i kyrko- och missionsstudier av Malin Norrby, Uppsala universitet 2020. Finns tillgänglig på DIVA

Worship as Interpretation: The Liturgical Reception of Isaiah 6

Doktorsavhandling av Sebastian Selvén 2017. Finns här som PDF.

Other Voices. A Study of Christian Feminist Approaches to Religious Plurality East and West

Doktorsavhandling av Helene Egnell 2006. Finns tillgänglig på DIVA.

Andlighet och religiositet på Fryshuset: en inblick i en senmodern och global förändringskontext

Magisteruppsats i religionsvetenskap av Maria Kjellsdotter-Rydinger, Södertörns högskola, 2010 Kan laddas ned i PDF-format här.

En modern folkkyrka: svenskkyrklig självförståelse inom Guds Hus-projektet i Fisksätra

Kandidatuppsats av Tobias Nellvik, Teologiska institutionen, Uppsala universitet,  2013. Kan laddas ned i PDF-format här.

Is There Room for Religious Identity?: Talk about Religion among Teenagers in a School in Sweden

Magisteruppsats, Inter-religious Relations, av Pernilla Myrelid, De Montfort University, St Philip’s Centre, 2013.  Kan laddas ned i PDF-format här.

Jesus är vägen, sanningen och livet, därför är islam…: tankar kring islam och muslimer i studentrörelsen Credo Lund

Examensarbete i Missionsvetenskap av Elise Bertilsson, Lunds universitet, 2010. Kan laddas ned i PDF-format här.

Kristen-muslimsk dialog: en studie av sammenhengen mellom dialogteori og den virkelige religionsdialogen i Norge og Sverige.

Magisteruppsats av Ida Inkeri Bunaes, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 2014. Kan laddas ned i PDF-format här.

På ojämn mark lär vi oss att gå: en studie av det interreligösa möjligheter, hinder och kopplingar till mänskliga rättigheter utifrån Fryshusprojektet Tillsammans för Sverige

Examensarbete av Jenny Bonham-Carter för mastersexamen i mänskliga rättigheter, Teologiska institutionen, Uppsala, 2013. Kan laddas ned i PDF-format här.

Religionsdialog som del av kyrkans diakoni och samhällsansvar

Examensarbete för socionomexmen av Ann-Louise Witting, Utbildningsprogrammet för sociala området, kyrkans inriktning, Åbo 2012. Kan laddas ned i PDF-format här.

Konferenser

Berget – en plats mellan himmel och jord: interreligiöst bibliodrama 7-8 april 2013 i Stockholm

Den första interreligiösa bibliodramaworkshopen i Sverige ägde rum den 7-8 april 2013 i Stockholm. Bakom projektet stod Bibliodramasällskapet i Sverige tillsammans med Centrum för religionsdialog i Stockholms stift och Sensus studieförbund. Projektet är det första i en rad projekt som Bibliodramasällskapet planerar tillsammans med studieförbunden Sensus och Bilda.

Ladda ned rapporten i PDF-format här.

Kvinnoseminarium i Sigtuna sökte svar på frågan Vad är heligt för dig?

Var och när finner kvinnor det heliga? Hur vill vi definiera och formulera det? Det var frågan när Centrum för religionsdialog tillsammans med Sigtunastiftelsen, Samarbetsrådet för judar och kristna, Sensus och Ibn Rushd bjöd in till seminarium 4-5 mars 2016. Läs mer här!

Nordiska folkkyrkor i ett mångreligiöst samhälle: lutherska perspektiv, 26-28 mars 2014, Sigtuna

Jesper Svartvik: Är det i ljuset av den judisk-kristna dialogen dags att ompröva begreppsparet ”lag och evangelium”? – Den fjärde nordiska konferensen ”Nordiska folkkyrkor i ett mångreligiöst samhälle”, Sigtunastiftelsen den 28 mars 2014. Ladda ned  i PDF-format här.

Tro på jobbet

Den 10-11 november 2010 arrangerade Centrum för religionsdialog tillsammans med Nätverket Kyrka-Arbetsliv, fackliga och arbetsgivarorganisationer m fl seminariet Tro på jobbet – mångreligiösa möten. Gör tro skillnad på jobbet? Religiös diskriminering. Muslim och kvinna på jobbet. Det var några av de ämnen som diskuterades. Läs mer om konferensen här.

Rapporter

Antisemitiska hatbrott, BRÅ rapport 2019:4 

Ladda ned rapporten i PDF-format här

Kartläggning religiöst motiverade initiativ för en svensk fredskultur och mot extremism: slutrapport.

Sveriges kristna råd 2012. Ladda ned rapporten i PDF-format här.

Svenska kyrkans interreligiösa sammanhang: översikt och exempel av Peter Lööv Roos

Rapporten ”Svenska kyrkans interreligiösa sammanhang” visar exempel på och lärdomar från Svenska kyrkans arbete över religionsgränser. Den vill vara ett stöd för församlingar och stift att utveckla mötet mellan religioner.

Ladda ner rapporten i PDF-format här.


Sidan skapad av Malin Norrby