Per Hård af Segerstad

Om Per Hård af Segerstad

Kommunikatör, webbredaktör på svenskakyrkan.se och införandeansvarig i webben för framtiden-projektet. AMA!

När många ska bli få – att slå ihop olika webbplatser till en plats

Det här inlägget i korthet: så slår du ihop flera olika webbplatser till en webbplats i webben för framtiden. Det är inte krångligt men kräver lite jobb.


Jag får en hel del frågor om råd, tips och tricks när det kommer till att lägga samman flera olika webbplatser till en och samma plats. Ofta handlar det om olika församlingar som ska bygga en gemensam webbplats för pastoratet, men det slumpar sig så att vi på kyrkokansliet befinner oss i samma sits. Vi har funderat en hel del över hur vi ska få våra fyra webbplatser att bete sig på ett bra sätt i webben för framtiden. Därför tänkte jag kort redogöra för hur vi tänkt.

Grafik som visar hur fem församlingswebbplatser slås ihop till en pastoratswebbplats.

En sammanslagning av flera webbplatser till en webbplats behöver inte vara krånglig, men den kräver lite tankekraft och en del jobb.

Utgångsläget – fyra webbplatser

Svenskakyrkan.se på nationell nivå består idag av fyra olika webbplatser: ”Tro och andlighet”, ”Internationellt arbete”, ”Kyrka och samhälle” och ”Om oss”. Tidigt i arbetet med webben för framtiden beslutade redaktionen (där jag ingår) att om möjligt slå samman de här webbarna till en gemensam webbplats. Några anledningar:

 1. Underlätta för användaren som besöker webbplatsen, eftersom hen idag skjutsas runt mellan olika menyer på de olika webbplatserna. Kan upplevas förvirrande.
 2. Underlätta arbetet för redaktionen, som inte behöver hålla reda på vilken webbplats det arbetas på utan kan hantera allt material för nationell nivå från en och samma plats.
 3. I förlängningen underlätta delande av material till enheter ute i landet, i och med att sagda delande inte behöver ske från olika webbplatser utan från en och samma.

Mycket tankekraft bakom den nya strukturen

Under en längre tid har vi slagit våra (förhoppningsvis ganska kloka) huvuden ihop för att bygga en struktur som funkar med allt material från fyra olika webbar. Utgångspunkten har hela tiden varit ett användarperspektiv. Vilka frågor vill användaren ha svar på när hen kommer till en av våra sidor? Oftast har svaret ingenting med vår interna organisation att göra, utan är mer praktiskt till sin natur. Vi har alltså strävat efter att inte tänka på vem hos oss som gör vad, utan fokuserat på vad användaren vill med vår webbplats. Inte helt enkelt alla gånger, men ett nödvändigt arbete att göra för oss.

Det här tankearbetet har lett till att våra fyra webbplatser istället blir fem ingångar i det nya:

 • Få hjälp
 • Du behövs
 • Om Svenska kyrkan
 • Om kristen tro
 • Vårt arbete

Under var och en av de här fem ingångarna kommer det att finnas tematiskt sorterat innehåll som är helt användarfokuserat. Detaljerna om detta kan vi lämna därhän så länge, men jag ser fram emot att få presentera mer om det framöver.

Så går flytten till rent praktiskt

För att få ihop våra fyra webbar till en så gör vi så här:

 1. Så långt det är möjligt ändrar vi på den befintliga webbplatsen, så att vi kan flytta över redan färdigbearbetade sidor.
 2. I de fall det inte går att bygga om (för att skillnaden är för stor mellan det som är och det som ska bli) flyttar vi antingen över en sida och bygger om den i det nya eller skapar en helt ny sida. Det sistnämnda är ett sämre alternativ, och vi försöker alltid bygga om en befintlig sida först för att behålla länkar och sökmotorrankning.
 3. Sidor som är färdiga att flyttas märks med ett ämnesområde, så att vi enkelt kan hitta dem i flyttverktyget och bara flytta de som vi arbetat med.
 4. Första steget i flytten är att sidorna hamnar på sin gamla plats. Alltså att en sida som tidigare har funnits på webbplatsen ”Kyrka och samhälle” hamnar där också i det nya. Först när sidan är flyttad kan vi gå vidare till nästa steg.
 5. Vi bygger de nya nationella sidorna på en helt separat webbplats. Om vi jämför de tidigare webbplatserna med församlingar så är den nya webbplatsen pastoratet. Den webbplatsen agerar alltså samlingspunkt för allt det nya.
 6. Genom att gå in på varje sida och välja en annan publiceringsplats (görs under ”Webbplatsinställningar” i admin) flyttas sidorna över till den nya gemensamma webbplatsen.
 7. Väl på rätt webbplats görs den slutliga finishen (med bilder och liknande som laddats upp direkt till rätt webbplats) och sidan placeras i menystrukturen.

Vi har tjänat otroligt mycket på att tänka efter innan vi gjort något, så om du har möjlighet att göra en del planeringsarbete innan du faktiskt slår ihop dina församlingswebbplatser så är det en klar vinst.

Lycka till med din flytt!

Faktarutor, puffar och infoblock

Det här inlägget i korthet: infoblocket träder in där faktarutan inte räcker till längre. Dessutom presenteras en ny sorts puff.


Vår gemensamma webbplattform har under en tioårsperiod växt till sig, både i form av nyutvecklade funktioner och förändringar i hur den ursprungligen fungerade. Det här har styrts av önskemål från dig som lokalredaktör, användare och av den generella teknikutvecklingen. Det är ganska sällan vi har haft tid och/eller ekonomi att genomföra förändringar på ett systemgenomgripande sätt. Ibland har vi byggt om efter ”dagsbehov” och funktioner har satts ihop för att lösa specifika önskemål snarare än generella.

WFF kommer att hålla länge

I WFF-projektet ingår inte bara det som du som redaktör möts av i admin och det som användaren möter på webbplatserna. Vi har även städat upp mycket gammalt som inte gör någon nytta längre. Nu vill vi bygga en systemstruktur och en design som håller länge! Den storvulna ambitionen innebär en del förändringar, främst i form av renodling i admin och i webbplatsens design.

Dagens faktaruta – ett problembarn

I det nuvarande systemet finns en dokumenttyp som heter ”Faktaruta”. Dess funktion skulle kunna beskrivas som en blandning av standardsida och puff. Och där börjar problemen.

Faktarutan används på tre sätt

 1. Som en faktaruta – alltså ett redaktionellt verktyg för att visa information i anslutning till en löpande text
 2. Som ett sammanhållande block – alltså ett sätt att publicera samma information på flera ställen på webbplatsen men bara behöva uppdatera det på ett ställe (eftersom det uppdateras automatiskt på alla ställen där faktarutan är infogad)
 3. Som en puff – eftersom det inte går att puffa till en fil eller till en extern webbplats används faktarutan ibland istället för en puff

Dessa tre sätt att använda samma dokumenttyp ger både besökare, redaktörer och systemutvecklare problem.

 • Det är svårt att styra utseendet på faktarutan eftersom användningsområdena är helt skilda. Det blir varken hackat eller malet och då blir besökaren lidande.
 • Faktarutans inställningar täcker alla behoven ovan. Du som redaktör blir lidande eftersom det redaktionella behovet kräver färre inställningar.
 • Allting ska fungera överallt samtidigt – och se snyggt ut, för alla. Det är en systemutvecklares mardröm i sig och ännu värre blir det när systemet behöver byggas ut med ny funktionalitet.
En bild av Herkules kamp mot hydran av Hans Sebald Beham, ritad 1545. Följdverkningarna av problemen med faktarutorna (och det allmänna utvecklingstempot på webben) kan liknas vid Herkules kamp mot hydran: om vi löser ett problem så kommer det två nya. Foto: "Hercules Slaying the Hydra" av screenpunk, licensierad under CC BY 4.0

Följdverkningarna av problemen med faktarutorna (och det allmänna utvecklingstempot på webben) kan liknas vid Herkules kamp mot hydran: om vi löser ett problem så kommer det två nya. Foto: ”Hercules Slaying the Hydra” av screenpunk, licensierad under CC BY 4.0

Vi vill lösa dagens problem genom att renodla funktionerna.

Infoblocket – faktarutans storasyskon

En faktaruta ska vara en faktaruta – alltså ett redaktionellt grepp för att visa en mindre ruta med tillhörande information. Detta kommer att begränsa möjligheterna för faktarutor om man jämför med hur de fungerar idag.

En puff ska vara en puff – och därför kommer vi att introducera ”Enstaka puff”, en puff som inte hör till en nyhet eller standardsida utan står för sig själv. Den ska kunna sparas, redigeras och listas precis som de övriga dokumenttyperna.

Det sista behovet täcks av en nyhet: ”Infoblock”. Denna dokumenttyp är ersättaren för det faktarutan inte längre kan göra. Infoblocket är likt en standardsida men utan toppbild, rubrik och ingress. Den kan infogas på en standardsida men inte infogas i menyn. Syftet är att skapa ett block av en eller flera funktioner och sedan kunna använda blocket på hur många sidor man vill, men endast behöva uppdatera det på ett ställe.

Infoblocket har många fördelar, inte minst att det blir enklare att dela mer komplicerad information med varandra. Där den gemensamma faktarutan inte räcker till kommer det gemensamma infoblocket att träda in. Du kommer också, precis som med en faktaruta, att kunna använda infoblocket på flera sidor på din webbplats. Det kommer förhoppningsvis att innebära mindre arbete med att publicera liknande material på många sidor.

Gott nytt år och välkommen till webben för framtiden

Då var 2016 här, och vi kan äntligen öppna dörrarna till webben för framtiden för dig som är webbredaktör i församling, pastorat, stift eller någon annan del av vår stora kyrka. Du använder dig av din vanliga behörighet när du loggar in i det nya.

Allt om webben för framtiden på intranätet

Samma information har också gått ut i ett nyhetsbrev till alla som står listade som webbansvariga i Kyrksam. Se gärna till att du gör det så får du också del av de utskicken – de innehåller mycket matnyttigt! Prata med din lokala behörighetsadministratör så hjälper hen dig.

Lycka till med ditt arbete i webben för framtiden! Kom ihåg att du alltid kan kontakta kanslistöd om du behöver hjälp.

Skiss över en startsida för en församling eller ett pastorat

Efter förra posten med skisser har många varit nyfikna på hur en startsida kommer att se ut. Nu är jag – efter många om och men och en helt oförutsedd sjukfrånvaro – glad att kunna visa upp en skiss på det! Och inte bara det. Du får även klämma och känna på en prototyp, alltså en faktisk webbsida som du kan öppna i din webbläsare. Den är helt responsiv, så förminska gärna ditt webbläsarfönster så får du se hur sidan beter sig. Så här kan en startsida för en församling eller ett pastorat komma att se ut efter lanseringen 25 april 2016.

Kort om puffarna i skissen

I skisserna finns det ett antal puffar. Som redaktör har du full kontroll både över hur många puffar du vill använda och vad de ska visa. Eller du kanske inte vill ha några puffar alls? Det går självklart också bra. I skissen visas en variant med en stor puff överst, två mindre under den och tre små längst ner. Det finns ett antal olika andra varianter, t ex med nio små puffar i ett rutmönster om tre gånger tre. Eller så kan du använda bara stora puffar som kommer i en följd. Som redaktör ska du ha full kontroll över vad du väljer att visa på din webbplats förstasida.

Fyra versioner av samma skiss

Den här gången finns skissen alltså i fyra versioner: en okommenterad bild över desktopversionen, en bild över desktopversionen med redaktionella kommentarer, en bild över mobilversionen och en prototyp. Jag själv är alldeles exalterad över hur spännande det här ser ut och jag hoppas att skisserna och prototypen kan förmedla lite av den känslan till dig som läser.

Viktigt att veta – det här är skisser

Brasklapp: som vanligt så är det här skisser och alltså inte huggna i sten. De visar på ett tänkt utseende. Färger, storlekar på typsnitt och sånt kan komma att ändras. Annat också, faktiskt.

Eftersom prototypen är en mer ”levande” skiss än de statiska bilderna så kan den förstnämnda skilja sig något åt i utseendet mot bilderna. Hittar du något i den ena som inte finns i den andra så är det alltså helt normalt.

Med det sagt: varsågod!

Skisser och prototypen

Hjälp med flytten till webben för framtiden

Kontakta gärna ditt stift för att få reda på vad de erbjuder i form av stöd, webbverkstäder och tips inför och under flytten! Mycket bra material finns också här på bloggen och på intranätet under Webbhjälp.

En försmak av webben för framtiden

Äntligen kommer de första offentliga skisserna på hur svenskakyrkan.se kommer att se ut! Vi i projektet vill visa de här skisserna dels för att vi vet att det finns en stor nyfikenhet på hur det  kommer att se ut, men också för att vi är så stolta över hur det artar sig.

Bilderna som vi presenterar här är så nära verkligheten vi kan komma idag. Det betyder att de visar en riktning, en tanke och ett koncept. Det betyder inte att det du ser är hugget i sten – webben är ju som vi vet en hyfsat dynamisk och föränderlig miljö. Fler skisser kommer och förhoppningsvis kan vi visa en startsida och flera andra funktioner (t ex puffar) redan i nästa omgång.

Med det sagt: nu kör vi!

Olika skisser för olika sammanhang

Skisserna är indelade i tre kategorier:

 1. Frontend där användarna/besökarna upplever svenskakyrkan.se
 2. Backend (administrationen) där webbredaktörerna skapar sidorna som publiceras
 3. Flyttverktyget som kommer att användas under flytten från det gamla till det nya

Skisserna över frontend finns i två versioner: en med och en utan redaktionella kommentarer. Dessa kommentarer förklarar varje del av sidan ur webbredaktörens perspektiv. Skissen över administrationen är kommenterad för att visa på vad som är vad bland kontrollerna. Flyttverktygets skiss innehåller några förklarande kommentarer.

Skissernas innehåll och hur vi tänkt

Frontend

Materialet till den första frontendskissen är hämtat från en församlingswebbplats. Stort tack till Helga Trefaldighets församling för att vi får låna er dopsida! Syftet är att visa på hur det kan se ut när en text är hämtad rakt av från en befintlig webbplats genom klassiskt klippa-klistra.

Den andra frontendskissen är en konfirmationssida för en påhittad församling. Här har vi kunnat visa på lite fler möjligheter med till exempel bilder och olika textformat.

Administrationen

Webbplatsen genomgår stora förändringar men det är framför allt frontend som förändras. Det mesta i administrationen kommer att se bekant ut för dig som arbetat i verktyget förut.

Den förändring som kommer att märkas mest är att dra-och-släpp kommer att ge plats för en variant som är bättre anpassad för läsplattor och smarta telefoner. Det kommer att finnas ett plustecken i webbitorn, och genom att klicka på det väljer du vilken funktion du vill använda. Genom att göra på det här sättet försvinner också problemet med att text och funktioner ”hoppar runt”, som många redaktörer uttryckt problem med.

Flyttverktyget

För att du också ska få en uppfattning om hur webbmaterialet ska flyttas från nuvarande svenskakyrkan.se till det nya finns här skisser på flyttverktyget. De bilderna är inte något att skriva ut och hänga på väggen, men de passar för att visa hur det är tänkt att fungera.

I inlägget Flyttlasset går mot webben för framtiden kan du läsa mer om flytten.

Skisserna följer den grafiska profilen

Parallellt med webben för framtiden-projektet pågår en revision av Svenska kyrkans grafiska profil för tryck. Den kompletteras nu med en profil för digitala kanaler. Hela den reviderade grafiska profilen (för både tryck och digitala kanaler) är planerad för leverans i januari 2016. Skisserna som vi presenterar i den här bloggposten följer profilen för digitala kanaler.

Redaktionella riktlinjer för dig som arbetar med webben

Våra webbplatser ska vara välkomnande för alla som använder dem. Till användare räknas också sökmotorer (som t ex Google och Bing) och personer som har en annan funktionsuppsättning och använder hjälpmedel för att ta sig fram på internet. De riktlinjer som vi nämner här är bara några av många sätt att underlätta för våra användare att hitta rätt hos oss – och de är precis lika användbara idag som efter 1 januari 2016!

Mobile first – mobilanpassning och responsivitet

I korthet: vi ska skriva texter som svarar på användarens tänkbara frågor, varken mer eller mindre.

Lite längre: Responsivitet är ett krångligt ord, men det beskriver något som är ganska enkelt. Det är att en webbplats ska se bra ut i princip oavsett hur stor skärm den visas på. Oavsett om svenskakyrkan.se visas på en dator, telefon eller läsplatta kommer webbplatsen att vara välkomnande och hanterbar.

Detta innebär exempelvis att rubriker och texter i möjligaste mån bör anpassas till den mobila livsstilen. Användaren är kanske mindre benägen att läsa sig igenom en lång text för att hitta det hen söker efter. Genom att ta bort irrelevant material blir den viktiga kärnan tydligare och en generell finslipning av innehållet är bra att göra.

Mobilanpassningen innebär också att det som vi idag känner som högerspalten försvinner, till förmån för ett tydligare upplägg i en enda spalt. Det som är viktigt kommer högt upp och det som är mindre viktigt kommer längre ner på sidan.

Bilder och bildhantering

I korthet: vi ska skriva alt-texter på bilder – så att den som inte ser bilden vet vad som visas, och så att Googles sökfunktion gillar oss.

Lite längre: En bild säger mer än tusen ord – men bara för den som kan se bilden! Vi måste bli bättre på att visa bilderna också för den som har en annan funktionsuppsättning. Ett bra sätt är att skriva en så kallad alt-text. Det gör du i bildverktyget och innebär att du skriver ner det bilden föreställer. Ett tips är att skriva samma sak i bildens titel, så det blir enklare att söka efter den direkt i bildverktyget i administrationen.

En bra skriven alt-text underlättar också när det gäller sökmotorer eftersom de hjälper till att lyfta relevanta nyckelord.

Länkar

I korthet: vi ska formulera bra länktexter så att användaren förstår var hen hamnar när hen klickar på länken.

Lite längre: En länktext ska tala om var användaren hamnar när hen klickar på länken. Exempel: ”Läs årsredovisningen för 2014″. Om sidan som länken leder till har en tydlig rubrik, kan du ofta använda den som länktext.

 • Skriv det viktigaste ordet först i länken.
 • Om länken leder till något annat än en webbsida, till exempel en pdf-fil, ska det framgå inom parentes i länken. Då vet man att ett nytt program ska öppnas.
 • När länken leder till ett dokument, ska den öppnas i ett nytt fönster.
 • När länken leder till en annan webbplats, ska den öppnas i ett nytt fönster. Det ska också framgå av länktexten till vilken webbplats länken leder.

Rubriker och underrubriker

I korthet: vi ska formatera rubriker som Rubrik, Mellanrubrik 1 och Mellanrubrik 2 – så hjälpmedel läser upp sidan på rätt sätt, Googles sökfunktion gillar oss och det blir lättare att ta till sig materialet på sidan.

Lite längre: Rubrikerna ska sammanfatta vad sidan, nyheten, faktarutan eller textavsnittet handlar om.​

 • ​Låt rubriken innehålla nyckelord ur texten.
 • Skriv de viktigaste orden först i rubriken
 • Använd gärna verb.
 • Lagom längd för en rubrik är fem-tio ord.

Underrubriker (de som kallas för Mellanrubrik 1 och Mellanrubrik 2 i administrationen) gör det enkelt för personer med vissa hjälpmedel att navigera på sidan. Google använder dem också för att avgöra vad sidan handlar om.​ För att inte tala om alla som får lättare att läsa texten!

Bortse från att du kanske tycker att den ena eller andra underrubriken är snyggare, det är viktigare att du använder dem rätt.

Mellanrubrik 1 ska användas ovanför Mellanrubrik 2. Exempel: i den här bloggposten så är texten ”Redaktionella riktlinjer för dig som arbetar med webben” satt till Mellanrubrik 1, medan rubrikerna ”Rubriker” och ”Underrubriker” är satta som Mellanrubrik 2.

Själva skisserna då

Bilderna öppnas i en ny flik i webbläsaren och PDF-filerna i din valda PDF-läsare. Du kan behöva zooma in eller anpassa ditt webbläsarfönster.

Observera att detta är statiska bilder och att de alltså inte är responsiva! Det du ser är hur det kommer att se ut när användaren ser webbplatsen via en dator. Det kommer att se annorlunda ut på en läsplatta eller en telefon.

Övrigt matnyttigt om webben för framtiden

På intranätet samlar vi informationen om projektet. Där hittar du bland annat en uppdaterad tidplan och en omfattande FAQ.

Flyttlasset går mot framtiden

Jag och familjen befinner oss i början av en flytt. Vi har hittat vårt nya boende och i dagarna är det visning av stället där vi bor nu. I december går lasset, och vi hoppas självklart att många vänner och bekanta kommer och bär en kartong eller två. För att underlätta alltihop så har vi redan börjat smyga igång med förberedelserna; gräva i lådor, packa pynt och dammiga vaser och kränga saker på Tradera och Blocket. Det känns bra att försöka strömlinjeforma själva flyttandet så mycket det bara går. Det kan ju vara jobbigt nog som det är, liksom.

Grovt tillyxat kan en flytt delas in i tre faser:

 • Planering: märka saker, packa rätt, sortera, bjuda in vänner som bär kartonger
 • Genomförande: bära saker, styra flyttgubbar, köra finporslinet i bilen, äta pizza
 • Efterarbetet: flyttstäda, dammsuga, baka tårta, bjuda in till fest

Vi får nycklarna till radhuset 3 december, så då är det bäst att allt är packat och märkt enligt konstens alla regler. En vän till mig, som just flyttat själv, har generöst nog delat med sig av lite fotodokumentation i form av en expertmässigt packad flyttkartong.

Bild på flyttkartong med hål i. Bildtext: När flyttkartongen trots envisa försök fortfarande är för liten så får en se till att göra lite kreativa modifieringar (läs: hål). Foto och fotägare: Ulrika Wippel

När flyttkartongen trots envisa försök fortfarande är för liten så får en se till att göra lite kreativa modifieringar (läs: hål). Foto och fotägare: Ulrika Wippel

När kartongerna sedan börjar bäras från flyttbilen in i vårt nya hus så är det bäst att vi är med på noterna. Våra kompisar är bra och duktiga på alla sätt, men vi kan inte kräva av dem att de har samma koll som vi på var porslinet ska stå eller till vilket rum kartongen märkt ”Övr. TUNGT. Kasta ej!” ska.

I och med att vi flyttar till ett ställe som är större än vår gamla lägenhet så är planlösningen helt annorlunda. Till exempel så har vi två våningar att härja loss på! Hurra! Men hur gärna vi än vill så kan vi inte ha vattenkannan under diskbänken i köket (för där är det förberett för återvinningskärl). Vi får anpassa oss. Fint är det ju hursomhelst. Och det är fortfarande klart smidigast att ha besticken i köket och schampot i badrummet.

Att flytta som en chef. Foto: boxes2move.co.uk

Att flytta som en chef. Foto: boxes2move.co.uk

Till slut har vi och våra arma vänner tillsammans burit, släpat, kånkat och hivat in alla våra tillhörigheter i den nya kåken. Allt ser ut som kaos. Men (och nu blir det lite skryt) eftersom vi varit så oerhört noga med att märka allt som packats ner så är det lite av en baggis att packa upp! Vilken kick det är att öppna en kartong märkt ”fjärrkontroller” och finna att den faktiskt innehåller fjärrkontroller!

Allt behöver faktiskt inte bli klart dag 1. Inte dag 2 heller. Det är klart, de största detaljerna – som soffan, matbordet och toalettpapperet – bör finnas på plats innan vi bjuder in de första gästerna, men de där gardinerna kan nog faktiskt vänta en stund. Samma med den där kartongen som det står ”sladdar” på. Den kan nog vänta tills det faktiskt behövs en sladd.

Nåväl! Till själva poängen!

På precis samma sätt är det med den kommande flytten av våra gemensamma webbplatser. En liten gnutta framförhållning och en smula planering kommer att göra allt så mycket enklare.

Även om vi i det digitala slipper kartonger och trappor, så underlättar ordning och reda, en liten plan för framtiden och en strategi för hur informationen ska hänga ihop och hanteras. Dessutom är det ett perfekt tillfälle att se över behoven. Vad vill människor göra på vår webb? Jo, de vill utföra olika handlingar. Alltså är det bra att redan nu tänka på vilka olika former av service som finns på just din webbplats. Använder du kalendern? Sommarkyrkorna? Formulär för intresseanmälan? Lista gärna så mycket du kommer på. Tips: postit-lappar!

Hela den nya webben vilar på det som kallas för mobile first. Besöksstatistiken visar att fler och fler använder svenskakyrkan.se från mobila enheter. Hur ser din sida ut i mobilen idag? Faktarutor som hamnar högt och synligt på jobbdatorn kommer långt ner i telefonen. I värsta fall har vi lyckats klämma in ett helt gäng returslag med radbrytningar efter brödtexten – kolla det i mobilen och klura lite på hur många som fortsätter att scrolla vidare.

Mycket i flytten kommer att kunna göras automatiskt om du väljer att ta med din struktur från gamla webbplatsen. Du kommer fortfarande behöva fatta beslut och det kommer krävas resurser, precis som i en bostadsflytt; det går att anlita flyttfirma, men om inte hemmen är identiska kommer du vilja besluta över hur det ska möbleras och arrangeras på nytt. Vi vill ju att det ska vara fint, praktiskt och bra för alla som ska vistas där.

Jag ser fram emot min kommande flytt – både den fysiska i december och den digitala från 1 januari! Och de där gardinerna, de kommer nog upp så småningom.