Bokrecension – Konst i kyrkorummet

Att ställa ut konst i kyrkorummet innebär alltid och förhoppningsvis (!) att en viss rörelse av känslor och viljor genereras i församlingen.


Hösten är här och vi fyller på med fler bokrecensioner. Hans Boeryd har recenserat en bok om konst i kyrkorummet.

Konst i kyrkorummet, Teologi och praktik, Mats Hermansson, Argument förlag, 2022

Böcker med ett mycket specifikt ärende är ofta befriande att läsa. Ett tydligt fokus förstärker uppmärksamheten och läsaren berörs av författarens angelägenhet.

Mats Hermanssons lättlästa – såväl i tid som i innehåll – bok om möjligheten till och vikten av att nyttja kyrkorummet som en plats för aktuell konst ger inspiration till att utforska möjligheten att visa konst i den lokala församlingskyrkan. Boken är en god blandning av frågan ”Varför ställa ut konst i kyrkan?” och frågan ”Hur ställer vi ut konst i kyrkan?”. En reflexion kring den väsentliga grundfrågan och en handfast praktisk handledning om hur en församling griper sig an företaget att ställa ut konst i kyrkorummet. Att boken redaktionellt är lite ojämn och blandar principiellt och praktiskt, skymmer vare sig kärnan i reflexionen eller tydlighet i praktik. 

Att ställa ut konst i kyrkorummet innebär alltid och förhoppningsvis (!) att en viss rörelse av känslor och viljor genereras i församlingen. Boken har en gedigen genomgång av de frågor som en församling måste bereda innan man påbörjar ett utställningsprojekt. Likaså finns en uppmaning till och betoning av möjligheten till samtal och möten omkring konstverken samt att dela de intryck konsten ger betraktarna.

Hermansson konstaterar att inget mänskligt är främmande för Gud. Därmed bör konstverk av de mest skilda slag vara möjliga att visa i ett kyrkorum. Allt som ryms i det mänskliga livet; glädje och sorg, lätthet och utmaning, skönhet och det mer motbjudande, allt som hjälper oss att fördjupa förståelsen av oss själva och varandra, allt som knyter an till vår existens – och därmed till Gud – har sin plats i kyrkorummet.

Möjligheten att i kyrkorummet samtala om tron och existensen är underskattad. Den dimension den aktuella konsten bidrar med likaså. En församling som planerar att ställa ut konst i kyrkorummet har all anledning att först läsa Hermansson bok, dels för att få inspiration till och grund för utställningen, dels för att undvika onödiga hinder inför, under och efter utställningen.

Hans Boeryd, präst 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.