Nyaste upplagan: Svenska kyrkan – historia, identitet, verksamhet och organisation

Boken Svenska kyrkan – historia, identitet, verksamhet och organisation av Sören Ekström finns nu ute i sin åttonde upplaga, förnyad och utbyggd. Innehållet täcker allt från historia till kyrkoordningen, inomkyrkliga organisationer och de flesta verksamhetsområden. Med 600 nya uppdateringar och digitalisering av registret är den här upplagan ännu bättre.

Liksom den närmast föregående upplagan är boken en e-bok, som kan läsas helt gratis på nätet och hämtas hem till datorn och datorplattan. Det går också att skriva ut hela eller delar av boken.

Boken Svenska kyrkan – historia, identitet, verksamhet och organisation

Kunskap om hjärnan nyckel till bättre ledarskap

– Låt oss som är chefer i Svenska kyrkan dra vårt strå till stacken till ett hållbart arbetsliv, så att medarbetare inte ska behöva välja mellan yrkesliv eller privatliv när tillvaron frestar på, betonar Helén Källholm VD på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Och hon säger det i egna tidningen Ducatus nya nummer..

Chefskap är temat för Ducatus denna gång och tidningen berättar om de senaste forskningsrönen om hur viktiga goda relationer på en arbetsplats är för att medarbetarna inte ska hamna i social stress.

I tidningens avdelningen Korridorsnack förklarar vetenskapsjournalisten Marie Ryd med utgångspunkt i kunskap om hjärnan varför det måste till en hel del snack för att det ska bli någon verkstad.

Nye domprosten i Karlstad, Harald Cohén, berättar att han gärna vill se sin chefsroll som konfirmandledarens.

– Konfirmander är ärliga och raka och knusslar aldrig med vad de tycker. De kräver ärlighet tillbaka och kan ta tydliga och raka besked.

Ducatus kan läsas både på paper och på nätet. Adressen till nätupplagan är www.ducatus.se Logga in med användarnamn: ducatus@svenskakyrkan.se, och lösenord: press

Underlaget för medlemsavgift växer trots svag tillväxt

Trots att den ekonomiska tillväxten i Sverige utvecklats svagare än väntat hittills under 2014, räknar Sveriges kommuner och landsting, SKL ändå med en stark tillväst av skatteunderlaget i år. Och samma sak är det med underlaget för medlemsavgifter i Svenska kyrkan, rapporterar kyrkokansliet i Uppsala.

Men med justeringar av beskattningsår 2016, så finns det skäl att räkna med att intäkten från kyrkoavgiften år 2018 kommer att påverkas.

Läs mer om Kyrkoavgiftsprognosen

 

Håll fokus på församlingens egen statistik

När nu en andra omgång av den samlade kyrkostatistiken för Svenska kyrkans församlingar 2013 släpps från kyrkokansliet i Uppsala, finns det mycket fakta att ta del av, liksom analyser av förändringar och jämförelser.

Behåll fokus på församlingens egen statistik. Det är de lokala förändringarna som är de mest intressanta, särskilt för att förbättra underlaget för planering av verksamhet och för ett kommande arbete med församlingsinstruktionen. Andra församlingars siffror kommer till användning som ett jämförelsematerial.

På Svenska kyrkans gemensamma webbplats finns sidan Svenska kyrkan i siffror. Och den har i dagarna uppdaterats med de allra färskaste siffrorna. Kyrkans Tidning lyfter i en artikel på webben fram en ökning av antalet konfirmander i flera stift, som en ljusglimt. Tidningen lovar mer material i papperstidningen som kommer på torsdag 22 maj.

Fler församlingar skulle kunna använda vad de själva bidrar med till den samlade kyrkostatistiken i sitt eget arbete, än vad de gör idag. Kyrkorådet, som församlingens styrelse, kan ägna mer uppmärksamhet åt att ta till sig fakta och att i samråd – gärna med de anställda och ideella medarbetarna – analysera förändringarna. Se tillbaka och blicka framåt.

På den öppna delen av Svenska kyrkans gemensamma intranät finns mycket mer att hämta av siffror om församlingsverksamheten, om medlemmar och medarbetare.

Formuläret som alla församlingar ska fylla i varje år förändras. Nyheter för 2014 är frågor om hembesök och besök på sjukhus och sjukhem. 2013 var en nyhet frågan om hur många ideella medarbetare församlingen hade engagerade i den diakonala verksamheten.

Med rätt inloggning i Svenska kyrkans gemensamma intranät kommer en också åt Statistikdatabasen, och med den en stor mängd data. Alla medarbetare kanske inte behöver det, varken anställda eller förtroendevalda, men absolut mer än en.

Den årligen återkommande skriften Nyckel till Svenska kyrkan, är läsvärd och helt gratis. Den kan laddas hem för att läsas från desktopdatorn, från datorplattan eller i mobilen. Och den kan beställas  från Svenska kyrkans nationella webbshop.

Så är det med offentlighetsprincipen inom Svenska kyrkan

Den inomkyrkliga offentlighetsprincipen svarar mot en stolt programförklaring i inledningen till den tolfte avdelningen i kyrkoordningen, skriver Per Westberg i en artikel som våren 2014 publicerades i magasinet Ducatus.

Offentlighetsprincipen i Svenska kyrkanDen inomkyrkliga offentlighetsprincipen har även kommit till uttryck i lagen om Svenska kyrkan, Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan, en lag som kan sägas uttrycka Svenska kyrkans självbild, skriver han vidare.

Se och läs hela artikeln på nätet här. Och skriv ut och ladda hem den.

Alla pastorat ska ha en aktuell församlingsinstruktion

För alla församlingar inom Svenska kyrkan ska det finnas en aktuell församlingsinstruktion. Förra året och i år 2014 har nyheter i Kyrkoordningen som påverkar församlingsinstruktionen börjat gälla:

  • Det pastorala programmet ska behandla barnets perspektiv utifrån en barnkonsekvensanalys.
  • Församlingsinstruktionen ska vara gemensam för två eller flera församlingar som ingår i samma pastoratet. Kyrkorådet ska skriva förslag till församlingsinstruktionen efter samråd med församlingsråden.
  • Det ska stå i församlingsinstruktionen hur ansvaret för församlingens grundläggande uppgift är fördelat mellan församlingarna och pastoratet.
  • I församlingsinstruktionen ska det stå hur de befattningar som präst som ska finnas inrättade i huvudsak disponeras.
  • Det är kyrkofullmäktige som beslutar om församlingsinstruktionen.

Tidsplanen för ett påbörjat eller kommande arbete med att skriva nya församlingsinstruktioner eller uppdatera vad som redan finns, ser olika ut. Inom varje stift bestämmer man sin ordning för församlingarna som ingår i just det stiftet.

I Härnösands stift ska församlingarna senast i mitten på juni 2014 rapportera till stiftskansliet hur man lägger upp processen för att nå fram till en ny eller förnyad församlingsinstruktion. Och senast  31 december nästa år, 2015 ska alla församlingar och pastorat i Härnösands stift ha lämnat sin nya församlingsinstruktion till domkapitlet.

Samma ordning gäller i alla stift: Det är domkapitlet som utfärdar församlingsinstruktioner. Det är först när de passerat genom domkapitlen med ett godkännande som de gäller.

Stiftskanslierna kan fungera som rådgivare till församlingar och på olika sätt ger stiftsmedarbetarna församlingarna hjälp i processen. Västerås stift, Luleå stift, Göteborgs stift och Härnösands stift har tagit fram material till hjälp.

Vad är en församlingsinstruktion?
Församlingsinstruktionen är styrdokumentet  som berättar om hur man lokalt valt att utföra den grundläggande uppgiften; att bedriva gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Dokumentet ska vara levande och förnyas i takt med att församlingens verklighet förändras. På församlingsinstruktionen ska de årliga verksamhetsplanerna med budget kunna hängas upp.

Biskopen ska vid sina visitationer kunna använda sig av församlingsinstruktionen för att utföra sin tillsyn, och det ska även domkapitlet.

Hjälpredor från Härnösands stift  Följ länken och hitta dem för nedladdning i webbsidans högerspalt.

Verktygslåda från Luleå stift I andra änden av länken finns exempel på församlingsinstruktioner och mallar

Vägledning från Göteborgs stift Här har stiftet gjort ett häfte till vägledning som kan läsas på datorskärmen och laddas hem.

Inspirationsmaterialet ”Med karta & kompass” från Västerås stift Hitta komplementet till ”Domkapitlets instruktion för utarbetande av församlingsinstruktion”.

Video: Tro som ett frö

”Om en församling ska leva tror jag att anställda och förtroendevalda behöver vara med och fira gudstjänst.” skriver Fredrik Modeus i kapitel 2 Församlingens grundläggande uppgift, i handboken Uppdrag Förtroendevald.

Tro som ett frö Uppdrag FörtroendevaldGudstjänsten är kyrkolivets centrum, som det står i kyrkordningen. Och att fira gudstjänst hör till församlingens grundläggande uppgift.

Se videon ”Tro som ett frö” och hör Carolina Johansson berätta om sin väg till tro i vuxen ålder; till dopet och gudstjänsten. Omkring gudstjänsten ska kyrkoråd och kyrkoherde samverka. Och om det finns flera församlingar i pastoratet, då ska även församlingsrådet ingå i ett arbete i samverkan, som handlar om att utforma en levande gudstjänst.

Video: Barnkonsekvensanalys ingår i kyrkorådets uppdrag

Sedan 2013 är det inskrivet i kyrkoordningen att det ska finnas en barnkonsekvensanalys inför beslut i församlingsråd och kyrkoråd. Med barn menas alla omyndiga unga upp till 18 år.

Video: Barnkonsekvensanalys

I handboken Uppdrag Förtroendevald handlar ett avsnitt i kapitlet Planering och uppföljning om just barnkonsekvensanalys. Särskilt viktigt är det med barnkonsekvensanalys i församlingen och pastoratet inför de strategiska besluten. Analysen kan mycket väl ingå som en integrerad del i beredningen, men den ska finnas med.

Se en film om barnkonsekvensanalys och hör stiftskonsulenten Anna Rödström berätta.

 

 

 

Församlingens utmaningar och kyrkans framtid

Jonas Bromander är chef för analysenheten i kyrkokansliet i Uppsala. Han är en uppskattad föreläsare som klär kyrkostatistiken i målande beskrivningar. Jonas Bromander lägger samman ett omfattande material och gör framtidsspaningar som väcker intresse.

Screenshot 2014-04-02 22.02.49Tidigt våren 2014 stod Jonas Bromander framför ett stor skara kyrkoherdar samlade till Kyrkoherdeforum i Uppsala. Nu har han ställt de bilder han använde i sin föreläsning till Uppdrag Förtroendevalds förfogande.

Det är 23 innehållsrika och tankeväckande bilder. De flesta talar för sig själva, även om det förstås finns ännu mer att berätta om och kommentera kring orden, siffrorna och grafiken. Någon bild skulle kanske behöva Jonas Bromanders förklaring, för att hela öppna sig för betraktaren.

Församlingens guide till omvärldsanalys, är en bok med Jonas Bromander som författare. Boken har en rolig undertitel: Att navigera genom dimma med klocka och bananskal. Det var Verbum som gav ut boken 2005. Köp den här

Om medlemskapet i Svenska kyrkan har Jonas Bromander skrivit (minst) två böcker. Medlem 2010 heter den senaste och den redovisar en riktigt stor undersökning med frågor till 10.000 medlemmar. Följ länken till en artikel som presenterar boken. Läs en sammanfattning av boken, som är utgiven på Verbum förslag 2010, här.

Jonas Bromander

Se en video där Jonas Bromander om de senaste stora medlemsstudierna där tusentals 16-75-åringar svara på en mängd frågor. Det är en inspelning från Kyrkodagar 2012 Sollentuna, arrangerade av nomineringsgruppen POSK. Här delar han siffror om vad medlemmarna vill att kyrkoråd och församlingsstyrelse ska prioritera, lägga kraften på och använda medlemsavgifterna till.

Foto: Magnus Aronson Svenska kyrkans bildbank IKON

Kyrkoordningen för smart mobil och datorplatta

KyrkoordningenKyrkordningen är inte lik sig. Det bara ser ut så. Den nyaste upplagan Kyrkordningen 2014 är den mest ändrade sen första upplagan 2000. Och det allra mesta beror på nya skrivningar och omskrivningar, som har med avskaffandet av kyrkliga samfälligheter och de nya pastorat med församlingar som kommit till istället.

Kyrkoordningen i sin klassiska tryckta bokform säljs av Svenska kyrkans eget förlag Verbum. Klicka här och kom direkt till Verbums webbshop.

Kyrkoordningen finns också på nätet. Dels uppdelad – med en webbsida som innehållsförteckning – i många pdf:er att ladda ner, för att läsa på skärm eller skriva ut, dels läsbar, bläddringsbar och sökbar i en e-version.

Den här e-versionen av Kyrkoordningen passar bäst att använda för den som vill läsa och söka i den med sin smarta mobil och sin datorplatta. Skaffa en gratiskonto på webbtjänsten Issuu där hela Kyrkoordningen är publicerad, och du kan även ladda ner den, för att läsa med en app eller förvara i t.ex. Dropbox, då att du kan komma åt den från valfri dator.

Blir du först i din församlings kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd eller arbetslag att ha med dig hela Kyrkoordningen i innerfickan eller i datorplattan till nästa möte?

Kyrkoordningen