Kalender


Stift och distrikt i Sensus arrangerar informationsträffar och utbildning för förtroendevalda och omkring studiematerialet Uppdrag Förtroendevald. Utbildningar hålls också av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Länkar till mer information från varje stift finns i slutet av den här sidan.

Bidra till kalendern: Skicka in uppgifter om vad som händer, när det händer och på vilken plats. Mejla martin.garlov(a)svenskakyrkan.se eller skicka SMS till 0733-578 501

Stift med utbildningar och andra samlingar för förtroendevalda medarbetare – 2019

19 februari Församlingsrådet i fokus – fördjupningskurs https://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=7656

20 februari Sammanträdet i Svenska kyrkan – från kallelse till protokoll
https://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=7660

Tidigare händelser under 2018

10 jan En utbildningsdag som vänder sig till alla förtroendevalda, såväl nya som erfarna. Edelviks folkhögskola
Luleå stift

15 jan Forum för styrning och ledning. Östersund
https://internwww.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/utbildningar-och-moten-for-fortroendevalda-och-kyrkoherdar

16 jan Inspirations- och informationskväll för förtroendevalda. Trollhättan
https://internwww.svenskakyrkan.se/skarastift/inspirations–och-informationskvallar-for-fortroendevalda

16 jan Forum för styrning och ledning. Sundsvall https://internwww.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/utbildningar-och-moten-for-fortroendevalda-och-kyrkoherdar

18 jan En utbildningsdag som vänder sig till alla förtroendevalda, såväl nya som erfarna. Älvsby folkhögskola
Luleå stift

22 jan En utbildningsdag som vänder sig till alla förtroendevalda, såväl nya som erfarna. Strömbäcks folkhögskola Luleå stift 

23 jan Inspirations- och informationskväll för förtroendevalda. Lidköping https://internwww.svenskakyrkan.se/skarastift/inspirations–och-informationskvallar-for-fortroendevalda

27 jan Inspirerande Kontraktsdagar för förtroendevalda. Delsbo
https://internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift/fortbildning/koll

27 jan Inspirerande Kontraktsdagar för förtroendevalda.  Söderhamn
https://internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift/fortbildning/koll

29 jan Upptaktskväll för förtroendevalda. Lundby
https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/uppdrag-fortroendevald-upptaktskvall

30 jan Inspirations- och informationskväll för förtroendevalda. Kvänum https://internwww.svenskakyrkan.se/skarastift/inspirations–och-informationskvallar-for-fortroendevalda

1 feb Upptaktskväll för förtroendevalda. Halmstad
https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/uppdrag-fortroendevald-upptaktskvall

3 feb Introduktionsdag för kyrkoherdar och presidier. Vårdnäs
https://internwww.svenskakyrkan.se/linkopingsstift/introduktionsdag-for-kyrkoherdar-och-presidier

6 feb Upptaktskväll för förtroendevalda. Örgryte
https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/uppdrag-fortroendevald-upptaktskvall

7 feb Introduktionsdag för kyrkoherdar och presidier. Vårdnäs
https://internwww.svenskakyrkan.se/linkopingsstift/introduktionsdag-for-kyrkoherdar-och-presidier

9-10 feb Utbildningen riktar sig i första hand till dem som inte tidigare suttit i kyrkoråd. Stiftsgården Stjärnholm
https://internwww.svenskakyrkan.se/strangnasstift/basutbildning-for-fortroendevalda-i-kyrkorad

10 feb Kick-off med förtroendevalda i kyrkoråd och kyrkofullmäktige och kyrkoherde. Stiftsgården Åkersberg
https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1370777

10 feb Inspirerande Kontraktsdagar för förtroendevalda. Uppsala
https://internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift/fortbildning/koll

10 feb Inspirerande Kontraktsdagar för förtroendevalda. Norrtälje
https://internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift/fortbildning/koll

15 feb Kick-off med förtroendevalda i kyrkoråd och kyrkofullmäktige och kyrkoherde. Karlshamn
https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1370777

17 feb Introduktions- och inspirationsdag för förtroendevalda. Stockholm
https://internwww.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/dag-for-fortroendevalda

17 feb Inspirerande Kontraktsdagar för förtroendevalda. Uppsala
https://internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift/fortbildning/koll

17 feb Inspirerande Kontraktsdagar för förtroendevalda. Gävle
https://internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift/fortbildning/koll

24 feb Inspirerande Kontraktsdagar för förtroendevalda. Enköping
https://internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift/fortbildning/koll

26 feb Upptaktskväll för förtroendevalda. Örby
https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/uppdrag-fortroendevald-upptaktskvall

27 feb Upptaktskväll för förtroendevalda. Strömstad
https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/uppdrag-fortroendevald-upptaktskvall

27 feb Inspirations- och informationskväll för förtroendevalda. Sollebrunn https://internwww.svenskakyrkan.se/skarastift/inspirations–och-informationskvallar-for-fortroendevalda

28 feb Inspirations- och informationskväll för förtroendevalda. Sandhem https://internwww.svenskakyrkan.se/skarastift/inspirations–och-informationskvallar-for-fortroendevalda

1 mar Kick-off med förtroendevalda i kyrkoråd och kyrkofullmäktige och kyrkoherde. Malmö
https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1370777

3 mar Inspirerande Kontraktsdagar för förtroendevalda. Östhammar
https://internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift/fortbildning/koll

5 mar Upptaktskväll för förtroendevalda. Kungälv https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/uppdrag-fortroendevald-upptaktskvall

7-8 mar Basutbildning i första hand till dem som inte tidigare suttit i kyrkoråd. Stiftsgården Stjärnholm
https://internwww.svenskakyrkan.se/strangnasstift/basutbildning-for-fortroendevalda-i-kyrkorad

8 mar Upptaktskväll för förtroendevalda. Varberg
https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/uppdrag-fortroendevald-upptaktskvall

10 mar Inspirerande Kontraktsdagar för förtroendevalda.  https://internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift/fortbildning/koll

12 mar Upptaktskväll för förtroendevalda. Partille
https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/uppdrag-fortroendevald-upptaktskvall

13 mar Inspirations- och informationskväll för förtroendevalda. Töreboda https://internwww.svenskakyrkan.se/skarastift/inspirations–och-informationskvallar-for-fortroendevalda

13 mar Introduktion för förtroendevalda i församling och pastorat. Östersund
https://internwww.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/utbildningar-och-moten-for-fortroendevalda-och-kyrkoherdar

14 mar Upptaktskväll för förtroendevalda. Uddevalla https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/uppdrag-fortroendevald-upptaktskvall

14 mar Inspirations- och informationskväll för förtroendevalda. Borås https://internwww.svenskakyrkan.se/skarastift/inspirations–och-informationskvallar-for-fortroendevalda

14-15 mar Basutbildning i första hand till dem som inte tidigare suttit i kyrkoråd. Stiftsgården Stjärnholm
https://internwww.svenskakyrkan.se/strangnasstift/basutbildning-for-fortroendevalda-i-kyrkorad

14 mar Introduktion för förtroendevalda i församling och pastorat. Östersund 
https://internwww.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/utbildningar-och-moten-for-fortroendevalda-och-kyrkoherdar

15 mar Chefsseminarium för kyrkorådsordförande och kyrkoherdar. Göteborg
https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/samarbete-mellan-kyrkoradsordforande-och-kyrkoherde–kompetenshojande-chefsseminarium

17 mar Presidiekonferens för kyrkorådens ordförande och vice ordförande och kyrkoherdar. Uddevalla
https://internwww.svenskakyrkan.se/skarastift/presidiekonferens-2016

17 mar Kick-off med förtroendevalda i kyrkoråd och kyrkofullmäktige och kyrkoherde. Åkersberg
https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1370777

20 mar Introduktion för förtroendevalda i församling och pastorat. Örnsköldsvik https://internwww.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/utbildningar-och-moten-for-fortroendevalda-och-kyrkoherdar

20 mar Inspirations- och informationskväll för förtroendevalda. Skövde https://internwww.svenskakyrkan.se/skarastift/inspirations–och-informationskvallar-for-fortroendevalda

21 mar Introduktion för förtroendevalda i församling och pastorat. Sundsvall https://internwww.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/utbildningar-och-moten-for-fortroendevalda-och-kyrkoherdar

23-24 mar Basutbildning i första hand till dem som inte tidigare suttit i kyrkoråd. Stiftsgården Stjärnholm https://internwww.svenskakyrkan.se/strangnasstift/basutbildning-for-fortroendevalda-i-kyrkorad

14 apr Basutbildning för församlingsråd. Eskilstuna
https://internwww.svenskakyrkan.se/strangnasstift/basutbildning-for-fortroendevalda-i-forsamlingsrad

17-18 apr Tillsammans 2018 – presidiekonferens i Skara stift. Uddevalla
https://internwww.svenskakyrkan.se/skarastift/presidiekonferens-2016

21 apr Basutbildning för församlingsråd. Kumla
https://internwww.svenskakyrkan.se/strangnasstift/basutbildning-for-fortroendevalda-i-forsamlingsrad

21 apr Att vara arbetsgivare. Ringarums församlingshem
https://internwww.svenskakyrkan.se/linkopingsstift/att-vara-arbetsgivare

24 apr Basutbildning för kyrkofullmäktige. Strängnäs
https://internwww.svenskakyrkan.se/strangnasstift/basutbildning-for-fortroendevalda-i-fullmaktige

24 apr Kyrkoråd i pastorat som inte är nya. Östersund
https://internwww.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/utbildningar-och-moten-for-fortroendevalda-och-kyrkoherdar

24 apr Levande församling – Kyrka i rörelse. Vårdnäs
https://internwww.svenskakyrkan.se/linkopingsstift/levande-forsamling—kyrka-i-rorelse

25 apr Församlingsrådet i fokus – grundkurs. Umeå
http://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=7649 

25 apr Kyrkoråd i församling. Sundsvall
https://internwww.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/utbildningar-och-moten-for-fortroendevalda-och-kyrkoherdar

25 apr Ekonomi för förtroendevalda. Kisa församlingsgård
https://internwww.svenskakyrkan.se/linkopingsstift/ekonomi-for-fortroendevalda

26 apr Levande församling – Kyrka i rörelse. Vadstena
https://internwww.svenskakyrkan.se/linkopingsstift/levande-forsamling—kyrka-i-rorelse

26 apr Församlingsrådet i fokus – grundkurs. Skellefteå
http://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=7650

26-27 apr Förtroendevald – Grundläggande kyrkorådsutbildning. Skellefteå
http://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=8493

28-29 apr Kyrkoråd i nybildade pastorat. Östersund
https://internwww.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/utbildningar-och-moten-for-fortroendevalda-och-kyrkoherdar

28 apr Kursdag för förtroendevalda. Vadstena folkhögskola
https://internwww.svenskakyrkan.se/linkopingsstift/kursdag-for-fortroendevalda-tre-baskurser-pa-en-dag

7-8 sept Församlingens grundläggande uppdrag, om att vara förtroendevald i Svenska kyrkan. Undersvik
https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1382102

22 sep Kursdag för förtroendevalda – Tre baskurser på en dag. Kisa
https://internwww.svenskakyrkan.se/linkopingsstift/kursdag-for-fortroendevalda-tre-baskurser-pa-en-dag

22 sep Teologi för förtroendevalda. Stockholm
https://internwww.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/teologi-for-fortroendevalda

29 aug Ekonomi för förtroendevalda, Stiftskansliet i Linköping
https://internwww.svenskakyrkan.se/linkopingsstift/ekonomi-for-fortroendevalda

31 aug Studiedag om begravningsverksamheten, Uppsala
https://internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift/studiedag-om-begravningsverksamheten

7-8 sep Församlingens grundläggande uppdrag, om att vara förtroendevald, Undersvik
https://internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift/forsamlingens-grundlaggande-uppdrag-om-att-vara-fortroendevald-i-svenska-kyrkan

13 sep Studiedag om begravningsverksamheten, Uppsala
https://internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift/studiedag-om-begravningsverksamheten

6 okt Teologi för förtroendevalda. Stockholm
https://internwww.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/teologi-for-fortroendevalda

10 oktober Församlingsrådet i fokus – grundkurs Petrigården, Nederluleå församling, Gammelstad
https://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=7651

27 okt Teologi för förtroendevalda. Stockholm
https://internwww.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/teologi-for-fortroendevalda

23-24 nov Strategi och utveckling, styrning och ledning för kyrkorådsledamöter, Undersvik
https://internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift/strategi-och-utveckling-styrning-och-ledning

Stiftens webbplatser med mer information

Uppsala stift https://internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift/fortbildning/koll

Linköpings stift https://internwww.svenskakyrkan.se/linkopingsstift/fortroendevald

Skara stift https://internwww.svenskakyrkan.se/skarastift/inspirations–och-informationskvallar-for-fortroendevalda

Strängnäs stift https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=804693&

Västerås stift:  https://internwww.svenskakyrkan.se/vasterasstift/defaultaspxid119171ptid0

Lunds stift https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1370777

Göteborgs stift https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=802375

Karlstads stift https://internwww.svenskakyrkan.se/Karlstadsstift/for-fortroendevalda https://internwww.svenskakyrkan.se/Karlstadsstift/kurser-och-motesplatser

Härnösands stift https://internwww.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/fortroendevald

Luleå stift https://internwww.svenskakyrkan.se/luleastift/vald

Visby stift https://internwww.svenskakyrkan.se/visbystift

Stockholms stift https://internwww.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/dag-for-fortroendevalda

 

Arkiverade kalendrar

Arkiverad kalender för 2014