Kyrka och samhälle


Den följande texten och samtalsstödet hör till boken Uppdrag förtroendevald, utgiven på Verbum 2013. Böcker och länkar längre ned ansluter till temat för den här sidan, fristående från boken.

Prästen Margareta Stiernstedt som berättar i kapitlet Kyrka och samhälle om vilka goda effekter som samtal och samverkan mellan fick för fyra församlingar och medaktörer i närområdet söder om Stockholm. Margareta Stiernstedt är sedan 2003 kyrkoherde i Enskede-Årsta församling och kontraktsprost.

“I allmänhetens ögon är alla som är engagerade i kyrkan som frivilliga eller anställda representanter för den kristna tron i allmänhet och församlingen i synnerhet.”

Så skriver Jiang Millington i ett särskilt avsnitt om kommunikation i handbokens sista kapitlet. Hon understryker vikten av att en församlings ledning och styrande förtroendevalda kommunicerar engagerat och tar del i det offentliga samtalet. Jiang Millington är kommunikatör i Järfälla församling i Stockholms stift.

Ännu ett avsnitt i kapitlet handlar om att som församling samverka i närsamhället.

 

BÖCKER

Den nya dialogen – om kommunikation i Svenska kyrkan, Tomas Lindbom, Seglora Smedja http://seglorasmedja.se/post8296/en-bok-som-vagar-utmana-och-inspirera/

Värstingkristna i drevet, Artos & Norma bokförlag http://www.artos.se/ovrigt/varstingkristna-i-drevet

Församlingens marknadsföring, Rickard Bonnevier, Verbum
http://www.smakprov.se/bok/f%C3%B6rsamlingens-marknadsf%C3%B6ring/rickard-bonnevier/isbn/9789152632420

Kyrklig ordbok, Peter Lundborg, Verbum
http://www.smakprov.se/bok/kyrklig-ordbok/peter-lundborg/isbn/9789152630365

På andra arenor, Svenska kyrkan  http://issuu.com/svenskakyrkan/docs/p___andra_arenor_pdf

Civilsamhället i samhällskontraktet, European Civil Society Press http://sektor3butiken.wordpress.com/

 

LÄNKAR

Kommunikation och medier, på Svenska kyrkans gemensamma intranät https://internwww.svenskakyrkan.se/21464

Video: Så funkar Svenska kyrkans intranät

http://blogg.svenskakyrkan.se/komupp/2014/01/09/tecknad-film-fortydligar-intranatets-funktion/

Policies och riktlinjer för kommunikation https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=22833

Nyhetsbrev om kommunikation och mediebruk https://internwww.svenskakyrkan.se/kommunikation/Nyheter

Heidi Campbell, professor i kommunikation vid Texas A&M University, driver flera bloggar http://religionmeetsnewmedia.blogspot.se

Svenskarna och internet 2013 http://www.soi2013.se/

Jensen, Caroline, På vilket sätt har engagemang betydelse i sociala medier? PDF http://dl.dropbox.com/u/18887523/Caroline%20Jensen%2C%20ESS%C3%842.pdf

Engagera flera http://engageraflera.wordpress.com/

Kommunikation som verksamhetsstöd på intranätet med plattform, strategier, policies och grafisk profil https://internwww.svenskakyrkan.se/kommunikation

Nätverk för församlingar med flera religioner och med mångkultur Framtiden bor hos oss http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=584694

Tillsammans för livet, SKR och WCC  http://issuu.com/martingarlov/docs/tillsammans_for_livet

Världens kurs – ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga och Sensus  http://www.sensus.se/varldenskurs

Fairtrades ambassadörsutbildning http://www.sensus.se/Start/Kurser/Rattvis-handel/

Rättvis handel – ett nätbaserat utbildningsmaterial  http://rattvishandel.oer.folkbildning.net/

Rättvis handel – ett studiematerial  http://www.sensus.se/Ledare/Studiematerial/Global-utveckling/Rattvis-handel-och-rattvisemarkt-ett-etiskt-samvete-i-vardagen–studiehandledning/

Verktygslåda för fred – material för gudstjänst, studier och konkret arbete för fred http://
www.skr.org/verksamheter/ekumenisk-diakonikyrka-samhalle/fredskultur/verktyg-for-fred

Video: Världens Kurs https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=811706

Kyrka på andra arenor – en utredning gjort i Linköping http://svklin.sitooworld.se/internweb/res/information/Paa-andra-arenor_pdf.pdf