Predikokommentarer


Första årgångens kommentarer

Adventstid

Jultid

Fastan

Stilla veckan och påsk

Påsktiden

Bönsöndagen t o m Heliga Trefaldighets dag

Trefaldighetstiden

Med anledning av dådet mot synagogan i Pittsburgh

Andra årgångens kommentarer

Adventstid

Jultiden

Fastan

Stilla veckan och påsktiden

Trefaldighetstiden t o m 13 e Trefaldighet

Trefaldighetstiden: Mikaelidagen till kyrkoårets slut

Tredje årgångens kommentarer

Adventstid

Jultiden

Fastan

Stilla veckan och påsk

Påsktiden

Trefaldighetstiden

Övergripande kommentarer

Farorna med fariséiska fariséer

Jesus som judisk rabbin – bland midrasher och chevruta

Präst och profet – heligt och etiskt

Berättande historia – om narrativa och historiska personer i evangelierna