Predikoarkiv


Klicka på datumet för att gå till en predikan.
Det går även att sortera och söka i tabellen.
DatumSöndagÅrgångPredikotextPredikant
2015-12-06Andra söndagen i advent2Matt 13:31-34David Silverkors
2015-11-29Första söndagen i advent2Matt 21:1-9Emmeli Lundmark
2015-11-15Söndagen före Domsöndagen1Matt 25:1-13Martin Valman
2015-11-08Tjugotredje söndagen efter Trefaldighet1Matt 18:15-20Martin Valman
2015-10-11Tacksägelsedagen1Luk 17:11–19Martin Valman
2015-09-06Fjortonde söndagen efter Trefaldighet1Joh 17:9-11Martin Valman
2015-08-30Trettonde söndagen efter Trefaldighet1Luk 10:23-37Martin Valman
2015-08-23Tolfte söndagen efter Trefaldighet1Mark 7:31-37Martin Valman
2015-06-28Fjärde söndagen efter Trefaldighet1Matt 7:1-5Martin Valman
2015-05-10Bönsöndagen1Luk 18:1-8Martin Valman
2015-04-26Fjärde söndagen i påsktiden1Joh 16:16-22Martin Valman
2015-04-12Andra söndagen i påsktiden1Joh 21:1-14Martin Valman
2015-04-05PåskdagenJohannesJoh 20:1-18David Silverkors
2015-04-04PåsknattenJohannesJoh 20:1-10Anders Johansson
2015-04-02Skärtorsdagen1Mark 14:12−26Martin Valman
2015-03-15Midfastosöndagen1Joh 6:1-15Martin Valman
2015-03-01Andra söndagen i fastan1Matt 15:21-28Martin Valman
2015-03-01Andra söndagen i fastan1Matt 15:21-28David Silverkors
2015-02-19Askonsdagen1Luk 5:33-39Samuel E Lilja
2015-02-15Fastlagssöndagen1Luk 18:31-43Martin Valman
2015-02-08Kyndelsmässodagen1Luk 2:22-40David Silverkors
2015-01-25Tredje söndagen efter trettondedagen1Matt 8:5-13David Silverkors
2015-01-18Andra söndagen efter trettondedagen1Joh 2:1-11Martin Valman
2015-01-06Trettondedag jul1Matt 2:1-12Samuel E Lilja
2014-12-28Söndagen efter jul1Matt 2:13-23Anders Johansson
2014-12-26Annandag jul1Matt 10:16-22David Silverkors
2014-12-24Julnatten1Luk 2:1-20David Silverkors
2014-12-21Fjärde söndagen i advent1Luk 1:46-55David Silverkors
2014-12-07Andra söndagen i advent1Luk 21:25-36Anders Johansson
2014-11-23Domsöndagen3Matt 13:47-50David Silverkors
2014-11-11Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet3Matt 12:15-21David Silverkors
2014-11-01Alla helgons dag3Luk 6:20-26Hans Stigzelius
2014-10-19Artonde söndagen efter Trefaldighet3Matt 13:44-46Anders Johansson
2014-06-22Johannes döparens dag3Luk 1:67-80Martin Valman
2014-06-15Heliga Trefaldighets dag3Joh 11:18-27David Silverkors
2014-06-15Heliga Trefaldighets dag3Joh 11:18-27Martin Valman
2014-06-01Söndagen före pingst3Joh 16:12-15David Silverkors
2014-05-25Bönsöndagen3Matt 6:5-8Jens Gunnarsson
2014-05-25Bönsöndagen3Matt 6:5-8Martin Valman
2014-05-18Femte söndagen i påsktiden3Joh 17:9-17Martin Valman, David Silverkors

Detta register uppdateras oregelbundet, därför kan nyare predikningar saknas.